Π.Σ.Π.Α.    

 Πειραματικό   Σχολείο
Πανεπιστημίου Αθηνών.     ___________________________________________

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς 


• Όλοι οι μαθητές θα εισέρχονται από την οδό ΣΚΟΥΦΑ.


• Η δωρεάν αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου (self test) είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, μετά τον έλεγχο, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Ο μαθητής επιδεικνύει τη Σχολική Κάρτα στον εκπαιδευτικό που εφημερεύει στην είσοδο του Σχολείου (ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης), και τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται η διαδικασία επανελέγχου, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ.


• Αν κάποιος μαθητής δεν έχει τη Σχολική Κάρτα για COVID-19, δεν θα γίνεται δεκτός στο Σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης, οι γονεις/κηδεμόνες υποχρεούνται να συμπληρώσουν χειρόγραφα τη Σχολική Κάρτα με τα ακριβή στοιχεία που περιγράφονται εδώ.

• Το ωράριο και τα διαλείμματα διαμορφώνονται ως εξής:

Π.Σ.Π.Α : Ώρες Διδασκαλίας - Διαλείμματα
Διδακτική ώρα Διαλείμματα Τμήματα που κατεβαίνουν στην αυλή
8:20 - 9:05
1ο 9:05 - 9:15 A1, B1,Γ1, Δ1, Ε1, ΣΤ1
9:15 - 10:05
2ο  10:05 - 10:15 Α2, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2
10:15 - 11:00
3ο 11:00 - 11:10 A1, B1,Γ1, Δ1, Ε1, ΣΤ1
11:10 - 11:50
4ο 11:50 - 12:00 Α2, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2
12:00- 12:40
5ο 12:40- 12:45 A1, B1,Γ1, Δ1, Ε1, ΣΤ1
12:45 - 13:25
6ο 13:25 - 13:30 Α2, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2
13:30 - 14:05

• Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι οι εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α1 1 Δ1 8
Α1 Γαλλικά Δ1 Γαλλικά
Α2 2 Δ2  9
Α2 Γαλλικά Δ2 Γαλλικά 
Α Γερμανικά 17 Δ Γερμανικά 17
Β1 3 Ε1 13
Β1 Γαλλικά Ε Θετικών 1
Β2 4 Ε1 Γαλλικά
Β2 Γαλλικά Ε2 16
Β Γερμανικά 17 Ε Θετικών 2
Γ1 6 Ε2 Γαλλικά
Γ1 Γαλλικά Ε Γερμανικά 17
Γ2 7 Ε Ανθρωπιστικών 17
Γ2 Γαλλικά ΣΤ1 14
Γ Γερμανικά 17 ΣΤ Θετικών 1 - Υγείας 1
(Φυσική-Χημεία)
ΣΤ2 15
ΣΤ Θετικών 2 - Υγείας 2
(Φυσική-Χημεία)
ΣΤ Θετικών 14
(Μαθηματικά)
ΣΤ Ανθρωπιστικών 11
ΣΤ Υγείας (Βιολογία) 15
ΣΤ Οικονομίας-Πληροφορικής 12

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13-09 ΕΩΣ 17-09/2021)

Ανά τμήμα

Συνολικό

• Απευθύνουμε σύσταση στους μαθητές να χρησιμοποιούν διπλή μάσκα, λόγω της  στενότητας των χώρων του Σχολείου και των αυξημένων κινδύνων στους οποίους είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. 

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του Σχολείου (εσωτερικούς και εξωτερικούς).  Οι μαθητές μπορούν να βγάλουν τη μάσκα μόνο στην αυλή για να προγευματίσουν, πάντα με τήρηση αποστάσεων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολικό έτος 2021-22

 Απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών

       Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής σε μαθητές που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

     Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με την Υ.Α. 98268/Δ1/9-8-2021, χορηγείται ύστερα από αίτηση στον Διευθυντή του Σχολείου στην οποία θα αναφέρεται: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της. Μόνο στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

 Η ως άνω αίτηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων  ή του ενός εφόσον ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα  μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

(Για το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει και ο/η Διευθυντής της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιόν του.

   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι  μαθητές , συντάσσοντας σχετική πράξη.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία


Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του Σχολείου, όπου θα βρίσκεται η Α΄ Γυμνασίου.

Οι υπόλοιπες τάξεις θα βρίσκονται στις αίθουσες, από τις οποίες θα περάσει ο ιερέας.

Β΄1 στην αίθουσα 3

Β΄2 στην αίθουσα 4

Γ΄1 στην αίθουσα 6

Γ΄2 στην αίθουσα 7

Δ΄1 στην αίθουσα 8

Δ΄2 στην αίθουσα 9

Ε΄1 στην αίθουσα 13

Ε΄2 στην αίθουσα 16

Στ΄1 στην αίθουσα 14

Στ΄2 στην αίθουσα 15

Μετά την είσοδό τους στο Σχολείο, οι μαθητές παρακαλούνται να εισέρχονται

στην αίθουσά τους.


Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διευκρινίζεται ότι

τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021,

η είσοδος στο Σχολείο θα επιτραπεί στους μαθητές οι οποίοι θα επιδείξουν:

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού (ισχύει μετά την παρέλευση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) ή

2. Βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή

3. Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr (ισχύει εφόσον το τεστ έχει πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου 24ώρου).

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτοί στο Σχολείο. 

 


Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

θα γίνει τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00, 

με τήρηση όλων των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων. 


Προσέλευση μαθητών από την είσοδο της οδού Σκουφά και από ώρα 9:30 έως 9:50.


Παρακαλούνται οι μαθητές μας να έχουν μαζί τους την τσάντα τους για να  παραλάβουν τα βιβλία τους.


Μετά τον αγιασμό και τη διανομή των βιβλίων, οι μαθητές  θα αποχωρήσουν.


Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.


Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ!!!

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφος 5) και την υπ’ αριθ. 58877/Δ6/25-05-2021 Υ.Α. περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολ. έτος 2021-2022, διεξάγεται κλήρωση για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόμενη τάξη πλην της εισαγωγικής.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την παρακάτω θέση:

Για τη Β΄ Γυμνασίου μία (1) θέση μαθητή (αγόρι)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από αύριο, Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου (8:30-14:00).

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα (διατίθεται στο Σχολείο)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

- βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κατά τα οριζόμενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την αποφυγή διασποράς του ιού Covid-19, την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Π.Σ.Π.Α.

ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!!!

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφος 5) και την υπ’ αριθ. 58877/Δ6/25-05-2021 Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ για το σχολ. έτος 2021-2022, διεξάγεται κλήρωση για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόμενη τάξη πλην της εισαγωγικής.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

Για τη Γ’ Λυκείου μία (1) θέση μαθήτριας και τρεις (3) θέσεις μαθητών 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου (8:30-14:00).

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα (διατίθεται στο Σχολείο)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

- βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κατά τα οριζόμενα από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή διασποράς του ιού Covid-19, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.30 με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΠΣΠΑ.

Οι κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν στις εισαγωγικές τάξεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου καλύπτονται από τους πίνακες της κλήρωσης στις 24/6/21.

 Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠ.Ε.Σ. ΠΣΠΑ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές μαθητών που έχουν κληρωθεί για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κληρώθηκαν στην Α’ Γυμνασίου θα γίνουν στο διάστημα από Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν στο Π.Σ.Π.Α., να προσέλθουν άμεσα στο Σχολείο, προκειμένου να παραλάβουν οι ίδιοι το υπηρεσιακό σημείωμα για την μετεγγραφή του παιδιού τους και να το καταθέσουν στο σχολείο πρώτης εγγραφής του. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής:

1. Απαντητικό υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής

2. Δήλωση β' ξένης γλώσσας (το έντυπο χορηγείται από το σχολείο)

3. Δήλωση ατομικών στοιχείων επικοινωνίας (το έντυπο χορηγείται από το σχολείο)

 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν προτίθενται να προχωρήσουν στην εγγραφή τω παιδιών τους, να το δηλώσουν εγγράφως στο σχολείο άμεσα.

Ωράριο λειτουργίας του Σχολείου για τη διαδικασία των μετεγγραφών:

8.30-14.00

Από τη Διεύθυνση

 

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’/19-2-2009). Επίσης, βάσει των διατάξεων της με αριθμ.Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 Β΄/9-7-2009), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2021 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά Μαθήματα) καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία μας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Γυμνάσιο-Λύκειο), ανακοινώνεται ότι:

 1) Η αίτηση με αριθμό συστήματος 53a793393ee4f91a1192d2238df84fd4,  (ΑΜ: 711701), δεν γίνεται αποδεκτή, διότι η περιοχή διορισμού είναι Δυτ. Αττικής και όχι Α΄ Αθήνας, όπου ανήκει το ΠΣΠΑ.         

 

2)  Η αίτηση με αριθμό συστήματος 5b476d5521c531b5229a93963edbe216,  (ΑΜ: 711974), δεν γίνεται αποδεκτή, διότι η περιοχή διορισμού είναι Δυτ. Αττικής και όχι Α΄ Αθήνας, όπου ανήκει το ΠΣΠΑ.          

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ.Ε.Σ.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση

Βεβαιώσεις συμμετοχής

    ΄Οσοι έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο τις ημέρες θερινής λειτουργίας του (κάθε Δευτέρα 8:30-14:00, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο),  για να παραλάβουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής τους.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση

Προθεσμία και διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Oι διαδικασίες για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (ΜΔ) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου άρχισαν από την Δευτέρα, 19 Ιουλίου και λήγουν την Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

Για την υποστήριξη της υποβολής των Μ.Δ. μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, το Σχολείο μας εκτός από την προγραμματισμένη ημέρα εφημερίας την Δευτέρα 26-7-2021,θα λειτουργήσει επιπλέον την Τετάρτη 21-7 καθώς και την Τετάρτη 28-7-2021, από 8:30-14:00.

Τις ημέρες αυτές οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

Για τη διαδικασία αυτή από το Σχολείο θα παρέχεται υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται υπολογιστής του Σχολείου αν αυτό ζητηθεί.

Εγκύκλιος

Από τη Διεύθυνση

 

Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη - ΝΕΟ (ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα των σχολείων και των κενών θέσεων)

Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί

Α) τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:

α) της οικείας βαθμίδας αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή αβ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται και

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, βα) στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της βαθμίδας υποψηφιότητάς τους, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τη Τρίτη 13/07/2021 έως την Κυριακή 25/7/2021 έως τις 00:00.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Β) τους εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει στην υπό στοιχεία 75/ΕΕΠΠΣ/01-07-2020 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021», οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν με μονοετή θητεία και εξακολουθούν να βρίσκονται στους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες του σχολικού έτους 2020-2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) προς τη ΔΕΠΠΣ, το αργότερο μέχρι 30 Ιουλίου 2021, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., δηλώνοντας μέχρι πέντε (5) σχολικές μονάδες με σειρά προτίμησης, από τα κενά του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ που επιθυμούν να τοποθετηθούν:

α) της οικείας βαθμίδας αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή αβ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται και

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, βα) στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της βαθμίδας υποψηφιότητάς τους,

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα συμπεριληφθούν στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της οικείας ΠΔΕ με τη μοριοδότησή τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του έτους 2020-2021 και μόνο για τοποθέτηση το έτος 2021-2022. Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την παραπάνω ΑΙΤΗΣΗ διαγράφεται από τους εν λόγω πίνακες, διατηρεί όμως το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, της συμμετοχής στη διαδικασία της περίπτωσης Α.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη ΕΔΩ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σχολείο κατά τους θερινούς μήνες,

Ιούλιο και Αύγουστο, θα είναι ανοιχτό κάθε

Δευτέρα, 8:30-14:00. 

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Εγγραφές μαθητών/τριών που έχουν κληρωθεί

για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου

 

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν στην Α’ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου, θα γίνουν με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22, σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία.

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/τριών να προσέλθουν στο Σχολείο, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής των παιδιών τους.

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν προτίθενται να εγγράψουν τα παιδιά τους, να μας το δηλώσουν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διευκολυνθεί το Σχολείο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από τη Διεύθυνση

 

Η ευχαριστήρια επιστολή προς τις μαθήτριες και τους μαθητές τού Σχολείου μας και

ο σχετικός έπαινος από το Χαμόγελο του Παιδιού για την πρόσφατη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 θα ανακοινωθούν  τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων (βαθμολογίες και σχολή/τμήμα εισαγωγής), τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε με τους εξής τρόπους:

1. Από την ανάρτηση που θα γίνει στο Σχολείο.

2. Από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr, από όπου οι υποψήφιοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους.

3. Από την εφαρμογή smsresults.minedu.gov.gr, στην οποία έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος sms για τη βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τ Ε Λ Ε Τ Η   Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Η Σ Η Σ   2 0 2 1 

organic-flat-graduation-illustration_23-2148927344.jpg

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών

προσκαλεί τις τελειόφοιτες και τους τελειόφοιτούς του, συνοδευόμενους από έναν γονέα,

στην τελετή αποφοίτησης 2021, που θα πραγματοποιηθεί στην αυλή τού Σχολείου μας,

την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, από τις 20:30 έως τις 22:30,

με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.


Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική και η είσοδος μαθητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού και επισκεπτών θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε βεβαίωσης αρνητικού μοριακού τεστ 72 ωρών ή αντιγονικού τεστ (rapid-test) 24 ωρών, είτε δήλωσης αρνητικού self-test 24 ωρών είτε βεβαίωσης νόσησης (2 μήνες μετά τη νόσηση και έως 9 μήνες).

 

                                                                                                                                  Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021.

Ανακοίνωση

Οι  διαδικασίες για  την  υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και  Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Παρασκευή 25 Ιουνίου και  θα λήξουν  πριν τα τέλη του Ιουλίου.

Ολοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν  στο  Σχολείο μας από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ως την Τετάρτη 30 Ιουνίου για  να δημιουργήσουν  προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στην εφαρμογή.

Οι υποψήφιοι για το 10% (δηλ. οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2019 ή το 2020) για να δημιουργήσουν password θα πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση συμμετοχής. Μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή σε εκείνο της αποφοίτησής τους.

Σε κάθε περίπτωση αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει ο ίδιος για την απόκτηση του κωδικού, ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να καταθέσει  στο Σχολείο πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

 

 Περισσότερες Πληροφορίες

                                                                                                                                  Από τη Διεύθυνση

 

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο ΠΣΠΑ

Η σειρά κατάταξης και οι κωδικοί αριθμοί των μαθητών που συμμετείχαν στην κλήρωση, την 24η Ιουνίου 2021,

για την εισαγωγή την Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α' τάξη Λυκείου έχουν ως εξής:

"Π.Σ.Π.Α. : Σειρά κατάταξης κωδικών για τις θέσεις στην Α' Γυμνασίου"

"Π.Σ.Π.Α. : Σειρά κατάταξης κωδικών για την θέση στην Α' Λυκείου"  

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο ΠΣΠΑ

 

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά την Πέμπτη 24/6 και ώρα 16.30 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=6i2P42TT-lI

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:30 να παρακολουθήσετε την ψηφιακή κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2021 – 2022, σε ζωντανή μετάδοση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=6i2P42TT-lI

Περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.:

http://depps.minedu.gov.gr

 

Για την Διοικούσα  Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Τόμπρας

 

Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 29 Ιουνίου μέχρι και 9 Ιουλίου, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Ειδικά για το μάθημα των Αγγλικών υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές/τριες του ΠΣΠΑ εξετάζονται στο 

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

οδός Νικοπόλεως 33, Αθήνα

(Πλ. Κολιάτσου), τηλ. 210-8674196 

 

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2021

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση

       Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Λύκειο του Σχολείου μας ή να μετεγγραφούν σε άλλο Σχολείο, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη  διεύθυνση

https//:e-eggrafes.minedu.gov.gr

      από 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59

     Η αίτηση θα υποβληθεί από τον κηδεμόνα που έχει οριστεί στην Υπεύθυνη Δήλωση που έχει κατατεθεί   

    στο Σχολείο.

     Επισημαίνεται ότι ότι για την εγγραφή στο Λύκειο του Σχολείου μας οι κηδεμόνες  πρέπει να δηλώσουν  

     στα κατάλληλα πεδία:

1. Ότι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕΛ

2. Σχολείο τελευταίας φοίτησης το ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3. Στη λίστα που εμφανίζεται μετά το Σχολείο τελευταίας φοίτησης για τον τύπο σχολείου που θέλουν να εγγραφούν, να δηλώσουν Πειραματικό Λύκειο.

4. Στην εμφάνιση-εκτύπωση της αίτησης εγγραφής κάτω από τον αριθμό αίτησης στο πεδίο Τύπος Σχολείου που θέλω, να ελέγξουν ότι εμφανίζεται: ΙΔΙΟ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο εδώ

                                                                                                                                           Από τη Διεύθυνση

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ


Σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, αποστείλαμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Γονέων τούς ελέγχους στους οποίους εμφανίζεται η ετήσια επίδοση των μαθητών/τριών του Σχολείου μας.

 

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Παρακαλούνται όσοι Γονείς υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή των παιδιών τους στην κλήρωση για την εισαγωγή τους στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Π.Σ.Π.Α., να εκτυπώσουν την αίτησή τους  και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτή.

Διόρθωση λαθών μπορούν να κάνουν μέχρι σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 11.59 μ.μ.

Από τη Διεύθυνση

 

  

«Ψηφιακή Μέριμνα»

Πληροφορίες

 

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών

στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 11-6-2021. Όλοι οι υποψήφιοι από την 11-6-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 12-7-2021 ημέρα Δευτέρα.

Δείτε την Προκήρυξη και ΕΔΩ 

 

Στους μαθητές και στις μαθήτριες του Σχολείου μας που από αύριο, Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Είμαστε βέβαιοι ότι οι προσπάθειές τους θα ευοδωθούν και θα μας κάνουν υπερήφανους.

Σύλλογος Διδασκόντων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία υποψηφίων για την ειςαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 – Γενικές Οδηγίες – Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα

Α' ΑΘΗΝΑΣ (Περιοχή δικαιοδοσίας του σχολείου μας)

 • Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών και διεξαγωγής εξετάσεων
 • Τόπος κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης
 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 • Πρακτικές δοκιμασίες
 • Τόπος πρακτικής δοκιμασίας (αγωνισμάτων)
 • Επισημάνσεις

ΕΔΩ

 

"Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί" των Special Olympics Hellas 

Το σχολείο μας, κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη, από το 2018 έως το 2021, συμμετείχε στο πρόγραμμα "Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί" των Special Olympics Hellas.

Η συνεργασία μας με το πρόγραμμα υπήρξε και εξακολουθεί να είναι πολύτιμη και καταλυτική για τη συνέχεια της ευαισθητοποίησης της σχολικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στη κοινωνία μας. ΜΑΖΙ, μαθητές με και χωρίς νοητική αναπηρία δημιούργησαν ομάδες και αλληλοδιδάχθηκαν θεμελιώδεις αρχές για κοινωνική ευημερία, όπως η αποδοχή, η συνεργασία, η φιλία, η ένταξη.

Το σχολείο μας αποτελεί πλέον μέλος του δικτύου των Σχολείων Ενταξιακού Αθλητισμού (Unified Schools) και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε τη Special Olympics Hellas καθώς και όλους τους μαθητές/τριες που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν για το πρόγραμμα.

Οι Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής

Γούβαλη Μαρίνα - Παπασπύρου Αγγελική

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Αντί κεράσματος, ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου σας προσκαλεί να δείτε το επεξεργασμένο βίντεο της διημερίδας που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα για τα 90 χρόνια του Σχολείου μας. Μπορείτε να διαλέξετε τι θα δείτε χρησιμοποιώντας τη "χρονογραμμή" στα σχόλια του βίντεο.

Καλή παρακολούθηση!

Σύνδεσμος: https://youtu.be/WMeQTkL_mWI?t=1

 

 

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγγραφές

Σχετικά με τις εγγραφές στην Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου Λυκείου

 

H Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε στις σχολικές μονάδες την παρακάτω επιστολή για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων ενόψει των εγγραφών στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2021-21.

Επιστολή από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σχετικά με τις εγγραφές στην Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου Λυκείου

Σε ό,τι αφορά τις εγγραφές στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών διευκρινίζονται τα εξής:

 • Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται σε όλα τα Γενικά Λύκεια για όλες τις τάξεις του Λυκείου (e – εγγραφές) και είναι υποχρεωτική.
 • Ειδικά για το σχολείο μας η ταχυδρομική διεύθυνση δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή των μαθητών καθώς αυτοδίκαια εγγράφονται στην Α’ Λυκείου οι μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2020-21 (διασυνδεδεμένο σχολείο).
 • Η Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί από τον γονέα/κηδεμόνα και να επιστραφεί στη σχολική μονάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

              - Έντυπα μέχρι την Παρασκευή 11/6/2021

              - Ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένα στη διεύθυνση του σχολείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την Παρασκευή 11/6/2021 και με τίτλο αρχείου ΥΔ_Επικαιροποίηση στοιχείων.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, στα οποία ανήκει και το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου. 

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 28η Μαΐου έως την 17η Ιουνίου 2021.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.


Μπορείτε να δείτε οδηγίες, συχνές ερωτήσεις, ενδεικτικά θέματα εξετάσεων και τις κενές θέσεις για το 2021-22 (πατώντας στο "Οδηγίες-Διαδικασία") στον σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/pps/.


Και μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία εδώ.

 

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβαστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου εκάστου έτους θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε εφεξής, αρχής γενομένης από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022, η διεξαγωγή των ΠΚΕ το φθινόπωρο του έτους, που προηγείται του έτους υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου. Συνεπώς, για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2021. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων (δηλ. το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

 

 

«27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2022»

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών/τριών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Περισσότερα

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 για τους υποψήφιους του Σχολείου μας:

26ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Μαρασλή 8-10, Αθήνα 

Τηλ. 2107247387 και 2107210884

 

Οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων - Μέτρα προστασίας και self-test

Self-test

- Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test). Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου. Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18  Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. 

Τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διατίθενται στους υποψηφίους από τα φαρμακεία από Δευτέρα 31 Μαΐου έως και το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 (εργάσιμες ώρες, πλην διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων).

- Υποψήφιοι, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων.

- Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν rapid-test σε δημόσια δομή. Aν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος/εκπαιδευτικός λαμβάνει σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτησής τους, προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος. Υποψήφιοι ή/και εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

- Σε περίπτωση που κάποιος από τους διαμένοντες στο ίδιο σπίτι με υποψήφιο/-α  βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).

- Σε περίπτωση που κάποια περιοχή της χώρας χαρακτηριστεί «κόκκινη» εν μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, οι εξετάσεις θα συνεχίζονται κανονικά με την προσκόμιση  αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test) από υποψήφιους και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι συμμετοχή στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, όσον αφορά τον κορωνοϊό, προβλέπεται μόνο εφόσον υπάρχει εργαστηριακά αποδεδειγμένη ασθένεια COVID-19 του ίδιου του υποψηφίου.

Λοιπά μέτρα

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερικούς χώρους τους, και εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό (επαρκής φυσικός αερισμός των αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής-χρήση αντισηπτικού καθώς και σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών).

Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, ωστόσο θα πρέπει να τηρείται απόσταση τριών μέτρων μεταξύ εξεταζομένων και εξεταστών πίσω από το παραβάν, και τα μουσικά όργανα θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε υποψηφίου να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

Για τις πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτασης όσο και ο βοηθητικός εξοπλισμός απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση, ενώ τηρείται απόσταση μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω από το χώρο του εξεταστικού κέντρου.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

για τους προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας:

 59ο ΓΕΛ Αθηνών

Σεκούνδου 10, Άνω Πατήσια, τηλ. 2102529015

 

Ορισμός Εξεταστικoύ Κέντρου του  Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

 οδός Νικοπόλεως 33, Αθήνα

(Πλ. Κολιάτσου), τηλ. 210-8674196 

  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση

- Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

- Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.

- Η διάταξη για το 10 %, ορίζεται στο άρθρο 100 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄)

 

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.

Περισσότερα

 

 

Ενημέρωση για τη μη προσμέτρηση απουσιών που οφείλονται σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Π. Σ. Π. Α. συγχαίρουμε τους μαθητές Κυριακόπουλο Κωνσταντίνο της Β' Λυκείου και Ζήση Ειρήνη της Γ' Γυμνασίου για την επιτυχία τους στη 2η φάση του διαγωνισμού Μαθηματικών "Θαλής" και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην τελική φάση του διαγωνισμού. 

 Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ME ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4777/2021(Α΄ 25).

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

 Περισσότερα

 

  

PSPA_SxoleiaKaiArxeia_poster_sm.jpg

              Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου

                          του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

                                                    σας προσκαλούν

                            στην εξ αναβολής διαδικτυακή επετειακή διημερίδα

                                 για τα 90 χρόνια λειτουργίας τού Σχολείου,

                                                           με θέμα:

Σχολεία και Αρχεία:
Ανάπτυξη αρχειακής συνείδησης και έρευνα της σχολικής ιστορίας στον 21ο αιώνα

21 και 22 Μαΐου 2021

Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, αρχειακοί φορείς, μουσεία τής Παιδείας και, ως καλεσμένοι μας εκτός Ελλάδας, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής και το Παγκύπριον Γυμνάσιον Λευκωσίας.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση, την αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Μπορείτε να πατήσετε εδώ για να παρακολουθήσετε

ή να αντιγράψετε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/j/89834151752?pwd=TW1BaWdRSVExNzBPaHk4T2t1emxpQT09

(Meeting ID: 898 3415 1752 - Passcode: 0000)

Αν προτιμάτε, μπορείτε μόνο να παρακολουθήσετε στο:

Παρασκευή, 21/5/2021

https://www.facebook.com/100068195444961/videos/105899378359910/ 

Σάββατο, 22/5/2021

https://www.youtube.com/watch?v=RunmEc53YO8

 

 

Προσοχή! 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Διαβάστε την εγκύκλιο και την προκήρυξη.

 

Προσοχή! 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε την εγκύκλιο και την προκήρυξη.

 

Τροποποιήσεις στις οδηγίες για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης και για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων (τροποποίηση 17 Μαϊου 2021)

 • Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. 55337/ΓΔ4, 18/5/2021Αρ. Πρωτ. 55337/ΓΔ4, 18/5/2021)
 • Κοινή Υπουργική ΑπόφασηΚοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17-05-2021 και με τίτλο: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων (Τροποποιήσεις 18/5/2021)

 

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 

  

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4777/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα με το άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται για πρώτη φορά, ταυτόχρονα με το τυπικό μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η καθιέρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή και φοίτηση ενδιαφερομένων υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας. 

Περισσότερα 

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) πραγματοποίησε πρόσφατα διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών όλων των Τμημάτων του.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCPncunqp3bMuAHHeCikhalg 

  

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους και νέες 14-18 ετών από καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος: www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις ημερομηνίες υποβολής τους και τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 13/05/2021 ημέρα Πέμπτη, έως και 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή.

Μετά την 28/05/2021 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Προκήρυξη

  

Συγχαρητήρια στον μαθητή τού Ε΄1 Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο για την επιλογή του να εκπροσωπήσει το Σχολείο μας στο Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Μαθητών Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής - CERN"

  

  

Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Σας ενημερώνουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Τετάρτη 12-05-2021

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Περισσότερες Πληροφορίες

ΦΕΚ

 

«34ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2021»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ., Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών/τριών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες

PSPA_Pasxa__2021.jpg

 

26ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών 

 

Για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εγκύκλιος - Ενημέρωση - Απόφαση 

 

Διαγωνισμός φωτογραφίας Instagram

για τις μαθήτριες και τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της Αθήνας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας διά της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη διοργανώνει Διαγωνισμό φωτογραφίας Instagram για τις μαθήτριες και τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων της Αθήνας, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία», με τίτλο «η Αθήνα μου !»

Ο Διαγωνισμός ισχύει έως 10 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε και στο https://kids4thecity.gr/i-athinamou/. 

Όροι Συμμετοχής

    

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών "Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης"

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και την αφίσα του διαγωνισμού. 

   

Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

    

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και της δημιουργίας του Ελληνικού κράτους, η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική Ομπρέλα», προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, οποιουδήποτε σχολείου εντός Ελλάδας.

2. Ο διαγωνισμός αφορά σε δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος: Α) ποιητικό έργο, Β) διήγημα αδημοσίευτο

3. Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος ( ποίηση ή διήγημα).

4. Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.

5. Ως ημερομηνία έναρξης της αποστολής των έργων ορίζεται η 15/04/2021 και ημερομηνία λήξης η 01/07/2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

  

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης παρουσιάζει μια σειρά δέκα (10) θεματικών διαδικτυακών περιηγήσεων στην Αθήνα.

Στόχος αυτών  των περιηγήσεων  είναι να ανακαλύψουμε την Αθήνα και την ιστορία της με έναν διαφορετικό τρόπο, να δώσουμε φωνή σε κτίρια, δρόμους, μνημεία, εκκλησίες, περιοχές που συχνά προσπερνάμε αδιάφορα.

Την Πέμπτη 1 Απριλίου στις 19:00 πραγματοποιείται η τρίτη διαδικτυακή περιήγηση με θέμα «Λαός και Κολωνάκι: Περίπατος στην εμβληματική συνοικία της Αθήνας»

Στο πλαίσιο αυτής της περιήγησης θα αναφερθεί σύντομα και η ιστορία του σχολείου μας και ο εορτασμός των 90 χρόνων από τη δημιουργία του, με αξιοποίηση υλικού τού Ομίλου Ιστορικού Αρχείου Π.Σ.Π.Α. 

Οι περίπατοι απευθύνονται σε όλη την  οικογένεια και η συμμετοχή είναι ελεύθερη μέσα από τη σελίδα του ΟΠΑΝΔΑ στο facebook, www.facebook.com/Opanda.gr

 

1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Μπορείτε να δείτε την αφίσα, το πρόγραμμα και το σχετικό δελτίο τύπου.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Η παιδαγωγική ομάδα  «Το Σκασιαρχείο» σε συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων»,  οργανώνει και προσκαλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να να συμμετάσχουν σε μία εκδήλωση/συζήτηση με θέμα: «Ένας εσωτερικός κανονισμός στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού συνεργατικού σχολείου της κοινότητας».

Τη συζήτηση θα τροφοδοτήσουν εισηγήσεις από τον Χάρη Παπαδόπουλο, δάσκαλο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο 4ο ΠΕΚΕΣ της Αττικής και τον Γιώργο Μόσχο, πρώην βοηθό Συνήγορο του πολίτη («Συνήγορο του παιδιού»), ιδρυτικό μέλος της κίνησης «Πρωτοβουλία για το άρθρο 12» (ΠΡΩΤΑ.12).

Θα συμμετέχουν με παρεμβάσεις τους η Δέσποινα Καρακατσάνη, πανεπιστημιακός, μέλος του Δ.Σ. του Σκασιαρχείου και η Μαρία Παγώνη, πανεπιστημιακός στη Γαλλία που έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την παιδαγωγική Φρενέ.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 1 Απριλίου, ώρα 6.00΄ - 8.30΄ μμ.

Είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθήτριες και μαθητές, δηλαδή στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη σύνταξη του κανονισμού, όπως και σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για το θέμα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στους παρακάτω συνδέσμους:

webex: https://bit.ly/3fiCLQ9

youtubehttps://youtu.be/vendVZ6RVlo

Κοινοποίηση από το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

  

 Το 1ο ΚΕΣΥ Αθήνας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι

το νέο email που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατάθεση

αιτήσεων γονέων-κηδεμόνων είναι το εξής:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να αναζητήσετε στο:

https://blogs.sch.gr/1kesyaath/?p=512

Η αλληλογραφία για τα υπόλοιπα θέματα παραμένει στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

Εκπαίδευση Mαθητών Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας
Σωματιδιακής Φυσικής - CERN

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες αφού μελετήσουν τα επισυναπτόμενα έγγραφα, να αποστείλουν στο e-mail του Σχολείου μας, σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι και τη  Δευτέρα, 22/3/2021 στις 14:00 μμ,  προκειμένου ο Σύλλογος Διδασκόντων να προχωρήσει στην επιλογή του υποψηφίου/ας που θα λάβει μέρος στην προαναφερόμενη δράση του CERN.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο και την περιγραφή της δράσης.

Από τη Διεύθυνση

 

 

 Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο και το σχετικό Φ.Ε.Κ.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συμπλήρωση

Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 για ΜΑΘΗΤΕΣ

 

   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ251/26655/Α5/5-3-2021 (σελ. 14) του ΥΠΑΙΘ, οι μαθητές  της Γ΄Λυκείου που έχουν υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής  στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  ΓΕΛ έτους 2021, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν τυχόν ειδικά μαθήματα, προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κ.λ.π. κατά το διάστημα

από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μας αποστέλλουν ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση με το αίτημά τους:

1. Στο e-mail του Σχολείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   και

2. Στο e-mail της Υποδιευθύντριας του Σχολείου, κας Σουρή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

                                                                                                                                                                              Από τη Διεύθυνση του Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

 

 Καλούνται οι απόφοιτοι του ΠΣΠΑ, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021, να προσέλθουν στο Σχολείο μας και να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής.

Προθεσμία υποβολής: Από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και απόφοιτοι άλλων Σχολείων, εφόσον το Σχολείο μας είναι το πλησιέστερο στην περιοχή κατοικίας τους.

Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, κατά την προσέλευσή τους, θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής.

Για τον λόγο αυτό το Σχολείο θα δέχεται τις αιτήσεις τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου, την Παρασκευή, 12 Μαρτίου και την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021, από 11:30 π.μ έως 14:30 μ.μ.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν μήνυμα στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για να λάβουν, στη συνέχεια, απάντηση με την οποία θα καθορίζεται η ημέρα και ώρα μετάβασής τους στο Σχολείο (κωδικός μετακίνησης 3 - μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία).

1. Στο e-mail του Σχολείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και

2. Στο e-mail της Υποδιευθύντριας του Σχολείου, κας Σουρή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μπορείτε να κατεβάσετε εγκύκλιο, το υπόδειγμα, τις οδηγίες, το δελτίο Τύπου και την αντιστοιχία Προσανατολισμών και Πεδίων.

Επιπλέον, την Αίτηση-Δήλωση για Μουσικά Τμήματα από εδώ και τον Κατάλογο Μουσικών Οργάνων από εδώ.

  Από τη Διεύθυνση του Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι απόφοιτοι, ενδιαφερόμενοι για το 10% των θέσεων στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (χωρίς νέα εξέταση), παρακαλούνται να συμβουλευτούν το απόσπασμα της σχετικής εγκυκλίου που παρατίθεται εδώ.

  Από τη Διεύθυνση του Π.Σ.Π.Α.

 

 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10306

 Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 λειτουργεί ανώνυμα και δωρεάν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και την επιστημονική καθοδήγηση της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφορά το Πανελλήνιο, και λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του έτους και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης οποιουδήποτε προσώπου αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει σε πρόσωπο αρμόδιο, ειδικό, να ακούσει ό,τι και αν έχει να του πει.

Αφορά 3 επιλογές:

Επιλογή 1-Ψυχολογική βοήθεια, Ψυχιατρική υποστήριξη

Επιλογή 2-ΨυχοΚοινωνικά θέματα

Επιλογή 3-Θέματα που αφορούν την Οικογένεια, Παιδιά και Εφήβους

Η Γραμμή 10306 δημιουργήθηκε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και για οποιοδήποτε λόγο (ένταση, ταραχή, δυσανεξία, ανασφάλεια, απειλή, φόβο, πανικό, απογοήτευση, απελπισία, μοναξιά, κ.λπ.) οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αποζητά στήριξη, ενθάρρυνση ή/και ψυχική ανακούφιση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Για το Λύκειο:

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και άλλα ζητήματα.

Δείτε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ.

 

Δόκιμοι Ερευνητές - Μια εμπειρία ζωής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 

«50ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2021»

Διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ/UPU)

Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2021 είναι: «Γράψε μία επιστολή σε συγγενικό σου πρόσωπο για την εμπειρία σου με τον COVID-19»

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων όλης της χώρας ηλικίας έως 15 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους στο σχολείο τους έως την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2024 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021), σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19.

Οδηγίες

 

 

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2021 και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2021 – σχολ. έτος 2020-21

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2021 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού), καθώς και ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2021, και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, θα διενεργηθούν το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε αυτό το έγγραφο.

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ MASTER CLASSES 2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MAIL ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

 Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων

(για μαθητές/τριες Λυκείου)

Ανακαλύψτε τον κόσμο των Κουάρκ και των Λεπτονίων με πραγματικά πειραματικά δεδομένα!

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση και εδώ την αφίσα.

 

   

Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

  

Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού (Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Πολίτη")

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη θα ξεκινήσει και φέτος την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του, η οποία θα αποτελείται από 15 μέλη και θα δουλέψει σε θεματικές σχετικές με δικαιώματα των παιδιών παράλληλα με άλλες ομάδες εφήβων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό σημείωμα και στην αίτηση που επισυνάπτουμε (αφορά μαθητές/τριες Γυμνασίου, Α' Λυκείου και Α΄τάξης ΕΠΑΛ), έτσι ώστε  όσοι/-ες θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα. 

Η υποβολή της αίτησης των μαθητών  θα γίνεται απευθείας στον Συνήγορο, στο μέηλ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προς τους Γονείς των Μαθητών/τριών του Π.Σ.Π.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας έχει τοποθετηθεί Ψυχολόγος.

Προκειμένου να επικοινωνείτε, παρακαλούμε να απευθύνεσθε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επαναλειτουργία Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021, θα επαναλειτουργήσει το Γυμνάσιο του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου και σας ενημερώσαμε με σχετικό μήνυμα.

Ως σχολείο φροντίζουμε για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον covid-19. 

Ενδεικτικά, υπενθυμίζουμε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

•  υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

                                                                        •  διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,                                                                               

•  σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

•  χρήση αντισηπτικών,

•  σχολαστικοί καθαρισμοί,

•  τακτικοί αερισμοί των χώρων,

• ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής κ.ά.

Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί με στόχο την όσο γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι.


                                                                                                   Ο Διευθυντής

                                                                                                                                                Εμμανουήλ Στεργιούλης                                                                                                                                              Φιλόλογος

 

 Λειτουργία της Task Force στο ΥΠΑΙΘ και της Πλατφόρμας Δωρεάν Ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς/μαθητές άνω των 16 ετών

Σας γνωρίζουμε, ότι στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές άνω των 16 ετών δίνεται η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχου COVID-19 που εξασφάλισαν τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δηλώνουν εθελοντικά την πρόθεσή τους να εξεταστούν προληπτικά για κορωνοϊό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου COVID-19 https://edu.testing.gov.gr/

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες άνω των 16 ετών επιθυμούν να υποβληθούν σε έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό, να καταθέσουν αίτηση στην ανωτέρω πλατφόρμα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σημειώνεται ότι η επιλογή των αιτούντων θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας (χρονική και γεωγραφική) και πάντοτε αναλόγως των διαθέσιμων τεστ ημερησίως. Οι αιτούντες θα ταυτοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά για τους ανήλικους μαθητές άνω των 16 ετών θα απαιτείται και η συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Η συναίνεση μπορεί να διασφαλίζεται με την παρουσία του γονέα στη διαδικασία ή/και με τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ότι επιθυμεί το παιδί του να συμμετάσχει στον έλεγχο για COVID-19. 

 

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Άγχος, Αγωνίες, Εξετάσεις»

Το 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής σε συνεργασία με τις ψυχολόγους του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Πολύβουλος», κκ. Αύρα Βαζαίου και Ναταλία Τζοβάρα, οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Άγχος, Αγωνίες, Εξετάσεις», το οποίο απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο Λύκειο. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25/1/2021 και ώρα 18:00-20:00 διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Συνοδεύοντας τις μαθήτριες και τους μαθητές στον δρόμο για τις πανελλήνιες εξετάσεις σε αβέβαιους καιρούς: μια συνάντηση ενδυνάμωσης για γονείς». Μετά από αυτή τη συνάντηση θα ακολουθήσουν εργαστήρια εμβάθυνσης σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο εδώ.
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων κατά το σχολ. έτος 2020-21

           

            Παρακαλείσθε όπως, εν όψει της οργάνωσης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21, συμπληρώσετε την αίτηση- δήλωση που επισυνάπτεται και να την υποβάλετε στο Σχολείο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11. π.μ.

            Η Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις: Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική αντίληψη/Γνώση.

            Τα μαθήματα θα διδάσκονται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως, καθημερινά, μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος. Προϋπόθεση λειτουργίας τμήματος είναι να έχουν εγγραφεί σε αυτό 12-15 μαθητές/τριες. Κάθε μαθητής/τρια δικαιούται να παρακολουθήσει μέχρι τέσσερα (4) αντικείμενα.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ εδώ και να βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.

Από τη Διεύθυνση 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο Όμιλος "η Φωνή του Πειραματικού" θα ξεκινήσει τις εξ αποστάσεως συναντήσεις
την ΤΡΙΤΗ 19-1-2021 και ΩΡΑ 14:05.
Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη.
 
Οι μαθητές καλούνται να συνδεθούν στον σύνδεσμο της κ.Κουτσουδάκη

 

Μαθήματα τηλεκπαίδευσης από το... παρελθόν!
Άρθρο σχετικά με τα ραδιοφωνικά μαθήματα που προσέφερε η δασκάλα του Σχολείου μας Αλεξάνδρα Μάνου το 1940.
Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
 

 

Εκπαίδευση Mαθητών Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας
Σωματιδιακής Φυσικής - CERN

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο και την περιγραφή της δράσης.

 

 

 


 
 

32

 PSPA Karta 2020

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Ανάρτηση Διαδικτυακής Εκδήλωσης Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου

ΕΔΩ

 

Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού

Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο
Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση
Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ. 251/160563/Α5/23-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

οι μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ του  έτους 2021,

καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Σχολείο μας,

από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου  έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

 

Οι εν λόγω μαθητές να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και στα δύο παρακάτω ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

Document1

 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ουδεμία αναβολή.

                                                                                                                                Από τη Διεύθυνση

 

 

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2024 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021), σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19.

Οδηγίες

 

    

Λειτουργία πλατφόρμας Webex

Από τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας Webex:

Έχουν υλοποιηθεί ενέργειες ενίσχυσης του συστήματος από τον πάροχο της πλατφόρμας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ψηφιακές τάξεις.

- Μετά το πέρας της σημερινής σχολικής ημέρας, ο πάροχος θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τη θωράκιση του συστήματος. Κατόπιν αυτών, ένα ποσοστό εκ των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ενημερωθεί μετά το τέλος των σχετικών διαδικασιών για το νέο ατομικό τους σύνδεσμο ψηφιακής τάξης, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί εν συνεχεία στους μαθητές τους. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν το σύνδεσμο που είχαν μέχρι τώρα.

- Εξαιτίας διαπιστωμένης υπερχρήσης του συστήματος, επισημαίνεται ότι μόνο εκπαιδευτικοί που έχουν μάθημα καλούνται να συνδέονται στο σύστημα. Η πανδημία έχει επιφέρει διεθνώς μια σειρά από επιπτώσεις και μας έχει υποχρεώσει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και λειτουργίας μας συνολικά σε μικρό χρόνο. Οι συνθήκες είναι σαφώς πρωτόγνωρες για όλους, παρόλα αυτά από την πρώτη μέρα της υγειονομικής κρίσης, από κοινού Πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα εργαζόμαστε για την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι και σήμερα καλούμαστε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες διαδικτυακής φόρτωσης που είναι πρωτοφανείς για όλον τον κόσμο

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εδώ.

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι αρκετοί μαθητές μας εφοδιάστηκαν με... "φάρμακα" για την καραντίνα, καθώς σήμερα Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020, ανταποκρίθηκαν σε μια έκτακτη δράση της Βιβλιοθήκης του Σχολείου μας και δανείστηκαν προτεινόμενα βιβλία Λογοτεχνίας και Ιστορίας!

20201106 165555

  

Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

από το Υπουργείο Υγείας

  

«Εφαρμογή και τήρηση οδηγιών στο πλαίσιο λήψης μέτρων

προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/2020 (ΦΕΚ 3780/8-9-2020, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/ήτριες σε όλες τις τάξεις, τους/τις εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους/τις επισκέπτες/τριες των σχολικών μονάδων. Τέλος, τονίζουμε ότι την ευθύνη για τον περαιτέρω έλεγχο τήρησης των ανωτέρω φέρει η εκάστοτε δομή της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους υπεύθυνους COVID-19 κάθε σχολείου 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

     

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) διοργανώνει τα τελευταία 14 χρόνια εκδηλώσεις για μαθητές Γ’ Λυκείου στις οποίες παρουσιάζονται τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Τμημάτων του. 

Φέτος, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, η Διοίκηση σχεδιάζει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων μέσω Διαδικτύου. 

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν τόσο βιντεοσκοπημένες δεκάλεπτες παρουσιάσεις των Τμημάτων όσο και παρουσία του εκπροσώπου του Τμήματος ζωντανά (διάρκειας 15 λεπτών) για επίλυση αποριών. 

Η ημερομηνία, το πρόγραμμα και η πλατφόρμα της ζωντανής αναμετάδοσης της εκδήλωσης θα σας ανακοινωθούν σύντομα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα https://forms.gle/FpG24zTfWsjknQLF6 μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / PUBLIC RELATIONS OFFICE

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα / 76, Patission Street, Athens, 104 34, Greece

Τηλ./Tel. : +30 210 8203218, +30 210 8203216

Φαξ / Fax : +30 210 8203483

www.aueb.gr

  

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση (εδώ), την πρόσκληση (εδώ) και τους φετινούς διαγωγισμούς (εδώ).

 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αγαπητοί Γονείς,

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ανησυχίας για την εξέλιξη της πανδημίας στην πόλη μας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στο Σχολείο μας τηρούνται αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα (παρά τις δυσκολίες που οι χωροταξικές δυνατότητες του Σχολείου μας δημιουργούν) και ακολουθούνται απαρέγκλιτα τα σχετικά πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Η επικοινωνία μας με τον ΕΟΔΥ και την ΤΑSK FORCE της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι συνεχής και κάθε ενέργειά μας γίνεται κάτω από την καθοδήγηση τους.

Από τη Διεύθυνση 

 

Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας για το Σχολικό Έτος 2020-21

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, νέα γνωστικά αντικείμενα καθώς και λοιπά πεδία (εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά.) και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. 

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς ομίλους που θα λειτουργήσουν στο ΠΣΠΑ για το σχολικό έτος 2020-21 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020. Η επιλογή των μαθητών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου ορίζεται για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Παρακαλείσθε να διατηρήσετε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης, οι μαθητές μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Από τη Διεύθυνση

 

«Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19»

(υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας)

1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

3. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

4. Πώς θα πρέπει να μιλάω σε παιδιά και έφηβους για τον ιό (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

5. Αφίσες για τη χρήση της μάσκας

6. Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας (Γυμνάσιο)

7. Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας (Λύκειο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων ξεκινά

Αν τα παιδιά σας είναι μαθητές/ τριες Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ)

Αν είστε κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Αθηναίων

δωρεάν μαθήματα σε ολιγάριθμα τμήματα που ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στο πλαίσιο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στις εγκαταστάσεις του νεόδμητου κτιρίου του 41ου Γυμνασίου Αθηνών, στην οδό Πάτμου 11-13

Περισσότερες Πληροφορίες

Αίτηση

   

«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο: Εργαλεία - Συμβουλές - Ψυχολογική υποστήριξη»

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτή τη σχολική χρονιά με τις δράσεις της και προσφέρει ένα σεμινάριο που απευθύνεται στους γονείς, ιδιαίτερα των μικρών μαθητών, για να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει:

 • Χρήσιμες συμβουλές για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τους.
 • Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τη WebEx.
 • Οδηγίες χρήσης των ασύγχρονων πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τις «e-class» και «e-me».
 • Περιγραφή του εθνικού αποθετηρίου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Φωτόδενδρο».
 • Τις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
 • Οδηγίες χρήσης για άλλες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν κάποια σχολεία.

Το σεμινάριο είναι διαθέσιμο για όλους, χωρίς κωδικούς. Μπορείτε να το δείτε από εδώ

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους γονείς, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, σε περίπτωση που στο σχολείο τους ή στο τμήμα τους υπάρχει πρόβλημα και θα χρειαστεί η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning

 

«Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange (FLEX) 2021-2022»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ανακοινώνουν την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Future Leaders Exchange (FLEX) στην Ελλάδα, για τρίτη συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από την Ελλάδα που φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου να λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Εκεί, θα φοιτήσουν σε αμερικανικά σχολεία, για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, φιλοξενούμενοι από αμερικανικές οικογένειες υποδοχής.

Περισσότερες Πληροφορίες

Φυλλάδιο  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου του Σχολείου μας να παρακολουθούν συστηματικά την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους, επειδή η ενημέρωση για τις απουσίες των παιδιών τους γίνεται με την αποστολή e-mail από τον υπεύθυνο του τμήματος, σε εβδομαδιαία βάση.

Με τον ίδιο τρόπο αν χρειαστεί θα υπάρξει και πληροφόρηση για συμμετοχή των παιδιών τους σε ενδεχόμενη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Όσοι δεν έχουν πάρει e-mail με τις απουσίες των παιδιών τους το διάστημα από 15-18/9/2020 (έστω και μηδενικές), παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Σχολείο.

 

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

   Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με το 37/23-7-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ίδιου/ας του μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται ότι : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών» . Μόνο στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ασκούσης τη γονική μέριμνα.

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ίδιου του μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του μαθητή/τριας (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί έως και τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες , συντάσσοντας σχετική πράξη.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.      

Από τη Διεύθυνση

            

«Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους.»

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΣΠΑ

Πληροφορίες

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΣΠΑ

ΕΔΩ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΣΠΑ

ΕΔΩ

Από την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 στις 15:00 οι αιτούντες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Οι ενστάσεις υποβάλονται ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. της 1ης επιλογής των υποψηφίων. Για το ΠΣΠΑ οι ενστάσεις υποβάλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του σχολείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στο Θέμα: Ένσταση προς ΕΠΕΣ ΠΣΠΑ.

Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το ΕΠΕΣ και οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν   στις ιστοσελίδες του Σχολείου, της ΠΔΕ και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στις 12:00.

      

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. 

Για τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω σχολικές μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση, υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι/-ες οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοίτησαν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019– 2020, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Περισσότερες Πληροφορίες

     

Όμιλος Ιστορικού Αρχείου ΠΣΠΑ

9 Ιουνίου


"Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων 2020: Η υγιεινή στο Π.Σ.Π.Α. τού Μεσοπολέμου"

  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

«Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές»

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eεγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα. 

Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. 

Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες. 

Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο να σας δώσουν τον αριθμό. 

Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-21.

Σημείωση: Η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει ακόμη, τα παραπάνω αφορούν ρυθμίσεις που θα πρέπει να έχουν προηγηθεί της εγγραφής.

 

Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

  

25ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών – Αύγουστος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται ο τρόπος συμμετοχής στο ανωτέρω Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε διαδικτυακό, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής του στις 24 και 25 Αυγούστου 2020 (από 1-3 Σεπτεμβρίου 2020 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί). 

Υπενθυμίζεται το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων του Νομού Αττικής και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του/της ενδιαφερόμενου/νης μαθητή/τριας, η τάξη και το σχολείο στο οποίο φοιτά, η διεύθυνση κατοικίας του/της και τα αντίστοιχα τηλέφωνά του/της και email. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η επίδοση του/της ενδιαφερόμενου/νης μαθητή/τριας στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Όσοι μαθητές/τριες του ΠΣΠΑ επιθυμούν να συμμετέχουν να επικοινωνήσουν με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπατσίμπα (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την  Παρασκευή 12/6/2020.

Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Θερινού Σχολείου, θα επιλέξει τους/τις μαθητές/τριες και στη συνέχεια θα ενημερώσει τα σχολεία.

                         

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επαναλειτουργία Σχολικής Μονάδας

Η επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 και εξής, με τη Γ΄ Λυκείου και για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, για το Γυμνάσιο και τις Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου.

Δείτε παρακάτω:

- Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους (ΦΕΚ 6 Μαϊου 2020)

- TI ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡIΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤEYΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥTO ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕIO ΜΟΥ

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖOΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ COVID 19

Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ - Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ - Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

 

      

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Διαγωνισμός «Γράφουμε Σπίτι!»

Διαγωνισμός συγγραφής ιστορίας σε μορφή σεναρίου «Γράφουμε Σπίτι!»

(για εφήβους ηλικίας 14 έως 18 ετών)

Ενεργοποιήστε τη φαντασία σας και γράψτε μια ιστορία που θα μπορούσε να γίνει σενάριο για μια μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας. Διαλέξτε το θέμα σας: Έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε δυο θέματα: «Απίστευτες μέρες» (τι σημαίνει για σας απίστευτες μέρες, τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκειά τους, τι θα επιλέγατε να γίνει) ή «Μεγαλώνοντας» (τι σημαίνει μεγαλώνω, ωριμάζω, τι αλλάζει για μένα, τι μένει ίδιο).

Μιλήστε για ό,τι σας απασχολεί: Αφηγηθείτε ιστορίες, συναισθήματα, καταστάσεις, περιγράψτε πρόσωπα, τόπους, αντικείμενα με βιωματικό τρόπο.  Εκφράστε τον εσωτερικό σας κόσμο, τολμήστε στη δημιουργική σας έκφραση!

Εξοικειωθείτε με τις αφηγηματικές δομές και τις σεναριακές τεχνικές: Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τα κινηματογραφικά εργαλεία, το φεστιβάλ θα διοργανώσει ένα μίνι σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί online μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Πληροφορίες

              

«Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα»

Οδηγίες

  

«Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»

      

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο 4845/Γ2/15-1-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,οι απουσίες των μαθητών/τριών του Σχολείου μας που αποδεδειγμένα (ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιούν) οφείλονται σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό φοίτησης.

                                               Από τη Διεύθυνση

 

  «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων

Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία »

 Ως προς την Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70) σας επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

 1. Δεν έχουν ενταχθεί στα Επιστημονικά Πεδία τα 37 Τμήματα Α.Ε.Ι. των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με το ν.4653/2020 (Α’ 12). 
 2. Δεν έχει ενταχθεί στα Επιστημονικά Πεδία το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Πατρών λόγω  άρσης της πρόβλεψης ίδρυσής του με το ν.4623/2019 (Α’ 134). 
 3. Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, παράλληλα με το 2ο που ήταν ενταγμένο έως σήμερα. 
 4. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ έχει ενταχθεί μόνο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, λόγω του γνωστικού του αντικειμένου.

Σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω υπουργική απόφαση θα ισχύσει για  τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2019-2020 και θα ισχύσει και για τους απόφοιτους που θα επιλέξουν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το παλαιό σύστημα.  

Περισσότερες Πληροφορίες

        

«Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης»

 Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-52019 ΥΑ (Β΄ 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

«Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»

           

Λόγια δεν χωράνε. Γι’ αυτό οι καθηγητές της, μιας και της άρεσαν, αφιερώνουν ένα ποίημα στη Ναταλία, που έφυγε νωρίς, χωρίς να προλάβει να αφήσει κανένα σημάδι επάνω της η κακία του κόσμου... Εξάλλου, ξέρουν, όπως και η αλεπού του Μικρού Πρίγκιπα, ότι όταν θα κοιτάζουν τον ουρανό τη νύχτα, θα βλέπουν πια αστέρια που ξέρουν να γελούν.

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

Βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

Το χέρι σου έφευγε με το νερό

να στρώσει νυφικό το πέλαγο

Το χέρι σου άνοιγε τον ουρανό

Άγγελοι μ’ έντεκα σπαθιά

πλέανε πλάι στ’ όνομά σου

σκίζοντας τ’ ανθισμένα κύματα

Στους  κόρφους σου έκρυβες μια χάρη

που ήταν το ίδιο το φεγγάρι

Φεγγάρι εδώ, φεγγάρι εκεί

αίνιγμα διαβασμένο από τη θάλασσα

Για το δικό σου το χατίρι, Ναταλία,

ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα

βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

                     

                                       Oδυσσέας  Ελύτης 

'Εργο της Ναταλίας Καλόσακα, Αλεξίας Κονταξή και Μυρτώς Τριπολιτσιώτη, 2018-2019

 

 

       

Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής  σε θέματα  Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το 1ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α΄ Αθήνας παρέχει, για θέματα Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ατομική Συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές/τριες 
 • Ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας για τις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής.
 • Υλοποίηση επισκέψεων στις σχολικές μονάδες ευθύνης.
 • Υποστήριξη στην οργάνωση και  υλοποίηση των προγραμμάτωνΑγωγής Σταδιοδρομίας.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση  ενημερώσεων και βιωματικών δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμούπου.
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Περισσότερες Πληροφορίες

   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3η   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά το διάστημα 29/9-5/10/2019 θα πραγματοποιηθεί στη Σαμψούντα της Τουρκίας, στο Λύκειο SAMSUN GARIP-ZEYCAN YILDIRIM FENLISESI, η 3η συνάντηση εργασίας της Σύμπραξης ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229, Erasmus+ 2018-2020 με κωδικό αριθμό 2018-1-IT02-KA229-048179_2 και τίτλο  “Il  Mediterraneo:  crocevia  di  sapori  e  di  saperi”  ( «Η Μεσόγειος σταυροδρόμι γεύσεων και παραδόσεων»).  

Από το Π.Σ.Π.Α. συμμετέχουν οι μαθητές της Γ΄Λυκείου Στέλιος Ελευθεριάδης, Τρύφων Ιάσων Παπατριανταφύλλου και Ανδροκλής Ρενιέρης, με συνοδούς καθηγητές τη συντονίστρια του προγράμματος Κατερίνα Κυριακού και τον ιστορικό Νίκο Ανδριώτη, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Π.Σ.Π.Α. για το ERASMUS+.

                               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

THE MEDITERRANEAN: CROSSROADS OF TASTES AND TRADITIONS

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8-12 Απριλίου 2019

Κατά το διάστημα 8-12 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Π.Σ.Π.Α. η 2η συνάντηση εργασίας της εταιρικής σύμπραξης ERASMUS+ 2018-2010, με τίτλο «H Μεσόγειος, σταυροδρόμι γεύσεων και παραδόσεων» («The Mediterranean: Crossroads of tastes and traditions», κωδ. 2018-1-IT02-KA229-048179_2 ).

Από το ΠΣΠΑ συμμετέχουν δεκατρείς μαθητές της Β΄ Λυκείου και οι καθηγητές Κ. Κυριακού (συντονίστρια), Ν. Ανδριώτης, Μ. Γούβαλη, Ε. Ιωαννίδου και Α. Παπασπύρου (μέλη της παιδαγωγικής ομάδας). Από τα εταιρικά σχολεία συμμετέχουν συνολικά δεκαοκτώ μαθητές και μαθήτριες Λυκείου και δέκα καθηγητές  (Ιταλία - Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, Ισπανία - Instituto Enseñanza Secundaria La Rosaleda και Τουρκία - SAMSUN GARIP-ZEYCAN YILDIRIM FEN LISESI).

Οι θεματικοί άξονες  της συνάντησης είναι : Αναπαραστάσεις της φύσης και της καθημερινής ζωής στον Κυκλαδικό Πολιτισμό, Είμαστε Ό,τι Τρώμε, Βότανα και Κοσμετολογία, «Καλλιεργώντας» την Καθημερινότητά μας. Η κεντρική εκπαιδευτική δραστηριότητα της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ξεναγούς- εμψυχωτές τους Έλληνες μαθητές του ERASMUS+.

Περισσότερα για το πρόγραμμα ERASMUS +

                      

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1Ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Το 1ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας (Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης) λειτουργεί ως ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΉ ΔΟΜΗ σύμφωνα με τον Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102 Τ.Α΄, 12 Ιουνίου 2018).

Το νέο email για την ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-6929611

        

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες τού Υπουργείου Παιδείας, «οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου» ούτε «οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου».

Αποσκοπώντας στην προστασία των μαθητών μας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας τού Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής/μαθήτρια να κατέχει κινητό τηλέφωνο (ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή), αυτό θα φυλάσσεται στο Γραφείο τής Διεύθυνσης και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας, ο οποίος θα μπορεί να το παραλαμβάνει μετά το σχόλασμα.

Από τη Διεύθυνση

 

                     

ypaideias21
depps
schgrp

 

 
paideias26916c
digitalsch
fotodentrolin
paneladikon
trapezathemok1
hycustom
eoppep

 

pspayoutube

 

109858 (59)