Π.Σ.Π.Α.    

 Πειραματικό   Σχολείο
Πανεπιστημίου Αθηνών.     ___________________________________________

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

      Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να ανανεώσουν την εγγραφή των παιδιών τους στο Λύκειο του Σχολείου μας ή να τα μετεγγράψουν σε άλλο Σχολείο,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη  διεύθυνση

https//:e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

 

από 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

 

Η αίτηση θα υποβληθεί από τον κηδεμόνα όπως αυτός έχει οριστεί στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατέθηκε στο Σχολείο. Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή στο Λύκειο του Σχολείου μας οι κηδεμόνες  πρέπει να δηλώσουν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ΙΔΙΟ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ. 

Η εγκύκλιος με τις οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι  διαδικασίες για  την  υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και  Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και  θα λήξουν  περί τα μέσα Ιουλίου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να προσέλθουν στο  Σχολείο μας για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) από την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 ως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στην εφαρμογή.

Οι  υποψήφιοι  θα μπορούν πλέον, εντός του Ιουλίου, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) μέσω διαδικτύου να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (Μ.Δ. ή/και Π.Μ.Δ.), σε συγκεκριμένη προθεσμία που θα ανακοινωθεί αργότερα. Στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή θα παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες χρήσης και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά και βάσεις εισαγωγής παλαιότερων ετών.

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ έχουν

- Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2022, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

- Τελειόφοιτοι που δε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2022, προκειμένου να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

- Απόφοιτοι με την κατηγορία 10% που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς νέα εξέταση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2022, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στο ΓΕΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση. 

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, από τις 9:00 έως τις 12:00,

οι καθηγητές του Σχολείου θα είναι διαθέσιμοι για όσους γονείς επιθυμούν να ενημερωθούν

σχετικά με τυχόν απορίες για την επίδοση των μαθητριών και μαθητών του Σχολείου μας.

Από τη Διεύθυνση

 

«Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής  εξεταστικής περιόδου 2022»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 14-06-2022 έως και την Κυριακή 19-06-2022 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022.

Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 27-06-2022 και θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να εξεταστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2022 έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ–Μ5Η). Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Δελτίο Τύπου

Προκήρυξη

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Εξεταστικά Κέντρα και Πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021-22

ΕΔΩ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Εξεταστικά Κέντρα και Πρόγραμμα Μουσικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021-22

ΕΔΩ

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ελληνική ιστοσελίδα του έργου
(http <http://scholar.uoa.gr/gpsych/GEMSummerCamp2022>
://scholar.uoa.gr/gpsych/GEMSummerCamp2022).

Η δήλωση συμμετοχής λήγει στις 9/6 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών.

 

ΠΣΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΝΟΥ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτριες του Ομίλου Ιστορικού Αρχείου Π.Σ.Π.Α.

Ζέτα Κορωναίου (Δ΄1) και Μιχαέλα Κουτσοπούλου (Δ΄1)

και στον συνεργάτη τού Ομίλου Άλκη Πάβη (Δ΄1)

για το 1ο βραβείο που απέσπασαν στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό

"Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες"

στην κατηγορία Ταινίες Τεκμηρίωσης (Δευτεροβάθμια-Ελλάδα),

με το ντοκιμαντέρ τους "Π.Σ.Π.Α. και Κύπρος: 70 χρόνια γέφυρες επικοινωνίας".

 

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ.

Kypros_Vraveio_PSPA.jpg

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Κατάλογος μαθητών/τριών (κληρωθέντων και επιλαχόντων) που αποδέχθηκαν την εγγραφή στην Α' Τάξη του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-23

ΕΔΩ

 

5ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 

Συμμετοχή μαθητών σε κριτική επιτροπή

Εν όψει του 5ου Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας που θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2022, ζητάμε τη συμβολή σας σε μια πρωτότυπη κίνηση που δίνει βήμα στα ίδια τα παιδιά, και ιδίως τους σινεφίλ μαθητές. Θέλουμε, στο πλαίσιο των δράσεων κινηματογραφικής εκπαίδευσης που υλοποιούμε όλο το χρόνο, να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά να βάλουν τη σφραγίδα τους στη διαμόρφωση του προγράμματός μας και έτσι δημιουργήσαμε 2 ενότητες των οποίων οι ταινίες θα επιλεγούν αποκλειστικά από παιδιά και θα προβληθούν στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

-μια ενότητα για παιδιά Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού 

- μια ενότητα για παιδιά Β' και Γ΄ Γυμνασίου

Κάθε παιδί θα βιώσει μία μοναδική κινηματογραφική και εκπαιδευτική εμπειρία, θα προσεγγίσει με διαφορετικό από το συνηθισμένο τρόπο τον κινηματογράφο, αλλά και θα έχει την ευκαιρία να φτιάξει ένα πρόγραμμα που το αφορά. Τα ονόματα των παιδιών θα αναφέρονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, και φυσικά θα είναι επίσημοι προσκεκλημένοι στην προβολή των ταινιών. 
 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 3/6 αποστέλλοντας τα παρακάτω στοιχεία μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα 'Δήλωση συμμετοχής μαθητή στην κριτική επιτροπή - 5ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου Αθήνας' 

Ονοματεπώνυμο παιδιού: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τάξη: 
Πόλη: 
Email γονέα/κηδεμόνα: 
Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα: 

 

Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022

Το Δελτίο Εξεταζομένου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το Εξεταστικό Κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα) από το ΠΣ myschool. Με το Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022, θα πρέπει να εφοδιαστούν από τα ΓΕΛ όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ. Στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ εκτυπώνονται αυτόματα τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Στο Δελτίο Εξεταζομένου υπάρχει η ένδειξη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τα πανελλαδικά μαθήματα, όπου θα αναγραφεί (είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά. Στην ένδειξη ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα ή/και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Για τους υποψηφίους που δήλωσαν ΜΟΝΟ τα 3 Μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, το Δελτίο Εξεταζομένου θα αναγράφει το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ και στα ειδικά μαθήματα θα αναγράφει τα 2 μουσικά μαθήματα, όπου θα αναγραφεί είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα. Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους. Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος. Τα δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους.

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021-22

για τους προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας:

  1ο ΓΕΛ Γαλατσίου

 Πασσώβ 8Γαλάτσι, τηλ. 2102023850 / 2102235722

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 


 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

για τους γραπτώς εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας:

 

26ο   ΓΕΛ  ΑΘΗΝΩΝ

Μαρασλή 8-10, Αθήνα (Κολωνάκι)

Τηλ. 2107247387 και 2107210884

 


 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ορισμός Εξεταστικoύ Κέντρου

του  Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

 οδός Νικοπόλεως 33, Αθήνα

(Πλ. Κολιάτσου), τηλ. 210-8674196 


 

Δωρεάν μετάβαση μαθητών/τριών 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης του «Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.» με τη Περιφέρεια, μπορούν οι μαθητές/τριες που δικαιούνται, να πάρουν τις προσωποποιημένες κάρτες ελεύθερης μετακίνησης του Ο.Α.Σ.Α. για τη δωρεάν μετάβασή τους από τη κατοικία τους στο σχολείο και αντίστροφα.

            Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να αποστέλλουν στο email της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας το αίτημα, με συνημμένη κατάσταση των μαθητών/τριών που επιθυμούν να τους χορηγηθούν οι κάρτες. 

Για να εγκριθεί το αίτημα από τη Περιφέρεια, θα πρέπει να βεβαιώνονται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ότι η χιλιομετρική απόσταση οικίας-σχολείου των μαθητών είναι εντός των ορίων της παρ.1, του άρθρου 1, της Κ.Υ.Α. 50025/2018 (ΦΕΚ 4217 τ.Β’).

β) Ότι  μαθητές/τριες έχουν εγγραφεί  στο σχολείο  σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΙΘ, βάσει των διατάξεων του π.δ.79/2017 και της Υπουργικής Απόφασης αριθ.10645/ΓΔ4/22.01.2018 (ΦΕΚ Β΄120), όπως ισχύουν.

Αν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, θα πρέπει να συνυποβάλλεται απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη περίπτωση, όπως ορίζεται στη παρ.1, του άρθρου 1, της Κ.Υ.Α. 50025/2018.

γ) Ότι οι μαθητές δεν είναι απόφοιτοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (εκτός της περίπτωσης των μαθητών των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων).

δ) Για τους μαθητές της Α΄ τάξης  ΕΠΑΛ, να βεβαιώνεται ότι το σχολείο που φοιτούν είναι το πλησιέστερο στο τόπο κατοικίας τους και για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης ότι το σχολείο είναι το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους (άρθρο 1, παρ.1,  Κ.Υ.Α. 50025/2018).

ε) Ότι τα στοιχεία των μαθητών έχουν καταχωρηθεί στην  ηλεκτρονική εφαρμογή της Περιφέρειας "e-student"  και  τρόπος μεταφοράς Ειδικό Μαθητικό Δελτίο.

            Εφόσον εγκριθεί το αίτημα του σχολείου από τη Περιφέρεια, για να πάρουν οι μαθητές/τριες τις προσωποποιημένες κάρτες  ελεύθερης μετακίνησης του Ο.Α.Σ.Α, θα γίνει από το σχολείο, η διαδικασία των άρθρων 11-17 της σύμβασης με τον Ο.Α.Σ.Α., την οποία και επισυνάπτουμε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με Ο.Α.Σ.Α.: 2108200801-822-908

Ταχ.Διεύθυνση: Ρεθύμνου 16, Αθήνα

Ταχ.κώδικας: 10682

          Συνημμένα:

1. Η Κ.Υ.Α. 50025/2018 (ΦΕΚ 4217 τ.Β’)

2. Η υπ’αρ.31/2022 σύμβαση του Ο.Α.Σ.Α. με τη Περιφέρεια.

 

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022.

Δελτίο Τύπου

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριων στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιτυχόντες

Επιλαχόντες (αγόρια)

Επιλαχόντες (κορίτσια)

Από το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 6/5/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Π.Σ.Π.Α.

Από το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριων στα Πειραματικά Σχολεία

Διαβάστε τη σχετική ενημέρωση εδώ.

thumbnail.jpg

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

E-Εγγραφές στην Α΄, τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23.

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητριών και των μαθητών του Σχολείου μας που θα φοιτήσουν του χρόνου

στην Α΄, τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου, να διαβάσουν την επιστολή που επισυνάπτεται εδώ και

να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται εδώ,

την οποία και θα πρέπει να αποστείλουν στο σχολείο είτε μέσω των παιδιών τους είτε ηλεκτρονικά,

σύμφωνα με τις οδηγίες, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Επισημαίνεται ότι καθένας από τους δύο γονείς συμπληρώνει μια ξεχωριστική, ατομική υπεύθυνη δήλωση,

ο ένας ως προς το πεδίο 3α και ο άλλος ως προς το πεδίο 3β.

Από τη Διεύθυνση

 

27ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών – Σεπτέμβριος 2022

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, προχωράει και φέτος στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2022, στην οργάνωση του Θερινού Σχολείου διαδικτυακά με ανανεωμένο πρόγραμμα, για μαθητές Λυκείου όλης της χώρας, με κεντρικό θέμα «Το Σύμπαν, και οι τελευταίες ανακαλύψεις». Στο Σχολείο αυτό θα αξιοποιηθεί όλη η σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία του Αστεροσκοπείου (τηλεσκόπια κ.λ.π.). Σκοπός του Σχολείου αυτού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα Αστροφυσικής, Διαστημικής και Περιβάλλοντος και η σύνδεσή τους με την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό. Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείων της χώρας και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των σχολείων τους μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 στον σύνδεσμό

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1h7DQ5TvyZHzyTmMLU87_y8bQn-R-JNHh9Y82h10VNzlc-w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Θερινού Σχολείου, θα επιλέξει τους/τις μαθητές/τριες και στη συνέχεια, μόνον στην περίπτωση επιλογής των μαθητών/τριών, θα ενημερώσει τα σχολεία μέχρι τέλος Ιουνίου. Συνολικά θα επιλεγούν 80 μαθητές/τριες με προτεραιότητα στους/στις μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματέα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κυρία Ο. Κουμεντάκου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-34.90.122 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 48804/ΓΔ4/29-4-2022 απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και την Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΓΠ.οικ.23871/ΦΕΚ 2132/30-4-2022:

Διατηρείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών.

Δεν θα διενεργούνται τακτικοί αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, self-test, για προσέλευση στη σχολική μονάδα από μαθητές, παρά μόνο:

1. Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα μέσα στο σχολείοΌλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη ή νοσήσαντες, διενεργούν 2 self-test (ημέρες 0-1 και 4) που παρέχονται από το σχολείο, και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.

2. Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εκτός σχολείου: Οι εμβολιασμένοι/νοσήσαντες μαθητές επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν self-test την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες. Οι μη εμβολιασμένοι μαθητές τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν self-test την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

3. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην τάξη, ισχύει ό,τι και στο γενικό πληθυσμό, για εμβολιασμένους και μη ή νοσήσαντες μαθητές: Παραμονή του κρούσματος σε απομόνωση επί 5 ημέρες τουλάχιστον, με ημέρα λήψης του θετικού τεστ να θεωρείται ως ημέρα 0. Μετά την πάροδο 5 ημερών απομόνωσης και εφόσον (α) έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο χωρίς χρήση αντιπυρετικών και (β) δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή τα συμπτώματα βελτιώνονται, διακόπτεται η απομόνωση. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται, παρατείνεται η απομόνωση. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

 

Επισημαίνεται ότι πλέον οι μαθητές δεν κάνουν δήλωση EduPass σε εβδομαδιαία τακτική βάση, παρά μόνο εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση, όπως, π.χ., όταν ο μαθητής/η μαθήτρια είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος οπότε και διενεργεί τα δυο υποχρεωτικά self-test τις μέρες 0-1 και 4 και οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να αναρτήσουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα και να εκδώσουν την σχολικά κάρτα. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα πρέπει να την έχει μαζί του/της στο σχολείο προς επίδειξη σε πιθανό έλεγχο. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος πρέπει πάλι να δηλωθεί στην πλατφόρμα EduPass αλλά και να ειδοποιηθεί με πρόσφορο τρόπο το σχολείο, μέσω τηλεφώνου ή και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ.Π.Α.

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

Α. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2022.

Β. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας, έτους 2022

Γ. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, έτους 2022, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους.

Δ. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2022.

ΕΔΩ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Παρατηρήσεις ή διορθώσεις μπορούν να αποσταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τού Σχολείου

μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου στις 14:00.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4845/Γ2/15-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,

οι απουσίες μαθητών που δεν ανήκουν χωροταξικά στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν,

οι οποίες αποδεδειγμένα οφείλονται σε απεργία των Μ.Μ.Μ.,

δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Από τη Διεύθυνση

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (INFOGRAPHIC)

«100 ΧΡΟΝΙΑ 1922 – 2022
 Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα »

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή με τον γενικό τίτλο ΄΄Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα΄΄, θα πραγματοποιηθεί μαθητικός διαγωνισμός πληροφοριακού γραφήματος (infographic), δηλαδή, γραφική απεικόνιση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την πορεία αφομοίωσης του προσφυγικού στοιχείου. Στόχος, η παρουσίαση της πολύπλευρης προσφοράς και της διάνθισης της τοπικής κοινωνίας, με κατανοητό τρόπο ώστε να είναι εύληπτο από  τον πολίτη. Τέλος, όλα αυτά τα ελκυστικά  μαθητικά έργα τέχνης και πληροφορίας θα εκτεθούν στο κοινό, θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία αναμνηστικών (τα οποία μπορούν να διατεθούν στους πολίτες κατά τη διάρκεια άλλων  σχετικών εκδηλώσεων) διεγείροντας το ενδιαφέρον του για τον ξεριζωμό, την καταστροφή και την αναγέννηση.

Σημ.: Οι αιτήσεις και τα ερωτηματολόγια, μαζί με τα έργα, αποστέλλονται το αργότερο μέχρι 30/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  //webmail02.uoa.gr/src/compose.php?send_to=Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό,
Αθανάσιος Τσιώλης Τηλ. 2313314175 
Web: www.kalamaria.gr → ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Infografic Ο Συντονιστής εκδηλώσεων
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1922-2022
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού,
Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Αθανάσιος Γιαννακός 

Επισυναπτόμενα:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ‐ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για γονέα/κηδεμόνα
 5. Έγκριση εκπαιδευτικού διαγωνισμού πληροφοριακού γραφήματος

  

Διαδικτυακές παρουσιάσεις ακαδημαϊκών τμημάτων Ιονίου Πανεπιστημίου για τελειόφοιτους

Πρόγραμμα 2-3/4/2022

Πρόγραμμα 9-10/4/2022

 

«Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της και να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον της.

Στον σύνδεσμο https://futureu.europa.eu/?locale=el βρίσκεται η πλατφόρμα που αποτελεί τον κεντρικό κόμβο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και μέσω της οποίας οι μαθητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο συζήτησης της Διάσκεψης.

Καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, προκειμένου οι μαθητές/τριες να ενθαρρυνθούν να εκφράσουν τις απόψεις, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, αναφορικά με όποια θεματική ή όποιες θεματικές της Διάσκεψης επιθυμούν, σε ένα κείμενο έκτασης έως 1.000 λέξεων, το οποίο θα υποβληθεί προς ανάρτηση στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Επισημαίνεται ότι τα κείμενα που θα υποβληθούν θα είναι προϊόν ομαδικής εργασίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο σχολικού τμήματος ή σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας.

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλει προς ανάρτηση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. όσα κείμενα επιθυμεί και σχετικά με όσες θεματικές ενότητες επιθυμεί. Η υποβολή των κειμένων των μαθητών/τριών θα γίνει από τη Δευτέρα 11-04-2022 μέχρι και την Παρασκευή 15-04-2022 στον σύνδεσμο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας - προσομοίωσης της πλατφόρμας για το Μέλλον της Ευρώπης: https://www.minedu.gov.gr/platforma-protasewn-gia-tomellon-tis-eurwpis.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στις κατηγορίες Ποίηση και Διήγημα

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 14 έως 20 ετών, δηλαδή Γ΄ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου. Κεντρικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει όσους/ες μαθητές/τριες εφηβικής ηλικίας ασχολούνται με το γράψιμο να υποβάλουν κάτι δουλεμένο και ευσύνοπτο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των κειμένων ορίζεται η 17η Απριλίου 2022, ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρών διδασκαλίας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

 

STEM OPEN DAY

Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας STEM για μικρούς και μεγάλους!
Παρασκευή, 18
η Μαρτίου 2022 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τη ΔΑΕΜ Α. Ε., σας προσκαλούν την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, 13:30-20:00, στο STEM OPEN DAY, μια Ανοιχτή Εκδήλωση με δράσεις Επιστήμης και ΤεχνολογίαςSTEM στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).

Η Εκδήλωση περιλαμβάνει δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις ηλικίες στην κατεύθυνση της προσέγγισης STEM, ενώ θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα ξεναγήσεις στο Εργαστήριο ΠΟΙΩ, το Maker Space του Δήμου Αθηναίων.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν βιωματικά τις τεχνολογίες του μέλλοντος μέσα από οκτώ ειδικά σχεδιασμένους σταθμούς STEM (Science- Φυσικές Επιστήμες, Technology-Τεχνολογία, Engineering- Επιστήμες των Μηχανικών and Mathematics-Μαθηματικά) που απευθύνονται σε ηλικίες από 5 έως 99+.

Μέσω αυτών των δράσεων δίνεται έμφαση στη δημιουργική υποστήριξη της μάθησης με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και ταυτόχρονα προωθείται μια ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αρχιτεκτονική και την τέχνη. Μικροί και μεγάλοι «ανακαλύπτουν» τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και εφοδιάζονται με γνώσεις, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια ερευνητικής διάθεσης και στάσης.

Με την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πειραματιστούν με τη μαγεία της φυσικής και τις μουσικές νότες που μπορεί να κρύβει μέσα του το νερό. Θα γνωρίσουν μια μεγάλη ποικιλία από εκπαιδευτικές κατασκευές που εμπλουτίζουν τα εργαλεία της μάθησης και το περιβάλλον του σχολείου.Με αυτούς και ακόμα περισσότερους δημιουργικούς τρόπους, οι επισκέπτες θα πειραματιστούν με τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας για να αντιληφθούν τελικά ότι «η τεχνολογία του μέλλοντος» είναι πλέον δίπλα τους!

Οι δράσεις οργανώνονται από το Πρόγραμμα Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα του Δήμου Αθηναίων με την επιστημονική επιμέλεια του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων/ TUC TIE Lab του Πολυτεχνείου Κρήτης και την υποστήριξη της ΔΑΕΜ Α.Ε., της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη προκράτηση θέσης στο https://forms.gle/yKYkGs2R3nE6Be7ZA

 

«Διαδικτυακές παρουσιάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Zoom Into lonio» στις 2-3/4/2022 και 9-10/4/2022»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τη δράση ενημέρωσης του πανεπιστημίου για τα ακαδημαϊκά του τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρόκειται να διοργανώσει διαδικτυακές παρουσιάσεις με τίτλο «Zoom Into lonio», στις 2-3 Απριλίου και 9-10 Απριλίου 2022.

Η δράση «Zoom Into lonio» απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου, ιδίως της Γ' Λυκείου, πανελλαδικώς, με στόχο να τους/τις ενημερώσει για τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

Ενημερωτικές Συναντήσεις

 

«Εισαγωγή μαθητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kaimathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia. Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/ .

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση.

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και Α΄ τάξη Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Προτύπων Σχολείων, οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης βαθμίδας. Στην περίπτωση που στην Α΄ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. καθώς και τη μεταξύ τους διασύνδεση: https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=10899 . Γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ή σε δοκιμασία δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο που επιθυμούν.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Από τη Διεύθυνση

 

«18th International Particle Physics Masterclasses 2022»

Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει κάθε χρόνο τα Masterclasses, όπου περίπου 15.000 μαθητές Λυκείου από 60 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 225 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων στο πλαίσιο της δράσης International Masterclasses (https://www.physicsmasterclasses.org/). Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων.

Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) συντονίζει και το 2022 το Ελληνικό τμήμα αυτής της δράσης. Στη διοργάνωση συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και τα ΕΚΦΕ Κέντρου της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χανίων.

Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει και φέτος τα Masterclasses 2022, από 24 Φεβρουαρίου έως 9 Απριλίου 2022, όπου κάθε ημέρα θα συμμετέχουν έως και πέντε Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα.

 Δελτίο Τύπου

 

«Διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23»

Α΄ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες, κατά περίπτωση:

α) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου. Οι παραπάνω μαθητές/τριες εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου και οι απολυτήριοι τίτλοι διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στο Πειραματικό Γυμνάσιο εγγραφής, επί αποδείξει (παρ. 3 της υπό στοιχεία 2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β΄2675) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005)).

β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους σε συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο. Οι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο φοίτησης ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο το αργότερο μέχρι 8 Μαρτίου 2022 συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με το σχετικό αποδεικτικό. Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των παραπάνω μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν υπεύθυνες δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο ο δε πίνακας να αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου οι παραπάνω μαθητές/τριες να κατανεμηθούν στα Γυμνάσια με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους. Ενημερώνει, άμεσα, το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών, που δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Σχολείο.

γ) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δε φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο το οποίο δεν συνδέεται με αντίστοιχο Πειραματικό Γυμνάσιο και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Γυμνάσιο. Εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της υπό στοιχεία 2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β΄2675) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005)». Παράλληλα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Γυμνάσιο της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159), καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων σχολικών μονάδων.

Έγγραφο και ΥΔ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
 
Ο μαθητής Εμμανουήλ Αμίρης (Β΄1) και η μαθήτρια Ειρήνη Ζήση (Δ΄1) προκρίθηκαν στην τρίτη φάση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» του διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου Εμμανουήλ Αμίρης, Αθηνά Αρσένη, Νίκος Καρακασίδης, Μαρίνα Κυριακοπούλου, Γιώργος Πατέλης και Μαρκέλλα Τουρή προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική που διοργανώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγχαρητήρια σε όλους και όλες. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προσπάθειας τους.

 Από τη Διεύθυνση

 

Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης φακέλων προσφορών και επιλογής ή μη προσφοράς για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στη Γαλλία (Πράξη 4η, 11/2/2022).

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο θάνατο του καθηγητή του Σχολείου Γεωργίου Μανώλη.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

 

Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης φακέλων προσφορών και επιλογής ή μη προσφοράς για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στη Γαλλία.

   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικές οδηγίες για Σχολεία από τον ΕΟΔΥ.

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Σχετικά με το πότε ένας/μία μαθητής/τρια μένει σπίτι λόγω νόσησης ή στενής επαφής με κρούσμα Covid-19, επισημαίνουμε τα εξής:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:
Αν το παιδί νοσεί, μένει στο σπίτι για 5 ημέρες και επιστρέφει την 6η με αρνητικό self-test.
Αν το παιδί είναι στενή επαφή κρούσματος και: 
α) είναι εμβολιασμένο ή έχει νοσήσει, έρχεται κανονικά στο σχολείο αλλά με μάσκα υψηλής προστασίας και με τρία self-test μέσα σε πέντε ημέρες
β) δεν είναι εμβολιασμένο, μένει στο σπίτι για 5 ημέρες και επιστρέφει την 6η με αρνητικό self-test.
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σύμφωνα με το σχετικό Φ.Ε.Κ.:
Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 
Ο/Η μαθητής/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). 
Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19
Ο μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, υπό την προϋπόθεση ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) να είναι αρνητικός την έκτη μέρα. 
Οι μαθητές που επιστρέφουν στο σχολείο, υποχρεωτικά για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ακόμα χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα. 
Εάν μετά την παρέλευση του πενθημέρου ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) ή ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης (rapid test) κατά τα παραπάνω είναι θετικός ή συνεχίζει ο πυρετός χωρίς άλλα συμπτώματα η απομόνωση εντός οικίας παρατείνεται.
 
Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εκτός του σχολικού πλαισίου 
α) Για τους μη εμβολιασμένους μαθητές, στην περίπτωση που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, ακολουθείται η διαδικασία της πενθήμερης απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και αποφυγής επαφής με άλλα άτομα. Την πέμπτη (5η) ημέρα από την τελευταία επαφή με το κρούσμα υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και εφόσον το αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό επιστρέφουν στις σχολικές δραστηριότητες την έκτη (6η) ημέρα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών.
β) Οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες μαθητές/τριες, στην περίπτωση που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δεν παραμένουν σε απομόνωση και συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (1) εάν είναι 12 ετών και άνω, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα τουλάχιστον (10) ημέρες από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, και (2) διενέργεια τριών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων σε διάστημα πέντε (5) ημερών, και συγκεκριμένα τις ημέρες 0 έως 1, 3 και 5 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

 

Από τη Διεύθυνση

 

Αθήνα,  9 Ιανουαρίου 2022

 

ΠΡΟΣ:                               

Τους Γονείς και Κηδεμόνες

των  μαθητών/τριών          

του Πειραματικού Σχολείου

Πανεπιστημίου Αθηνών  

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών

του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αύριο, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, το Σχολείο μας θα υποδεχθεί τους/τις μαθητές/τριες εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του covid-19.                                                                                                 Θεωρούμε χρήσιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι:

 1. Όλοι/ες ανεξαιρέτως οι μαθητές/τριες θα πρέπει, την Κυριακή 9-1-22 (το βράδυ) ή τη Δευτέρα 10-1-22 (πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο), να κάνουν το self test και να το δηλώσουν στην πλατφόρμα edupass.gov.gr.
 2. Όσων το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα εκτυπώσουν τη σχολική κάρτα και θα την επιδείξουν κατά την είσοδό τους στο σχολείο. Σε περίπτωση δυσκολίας εκτύπωσής της θα αντιγράψουν όλα τα στοιχεία της και θα επιδείξουν το χειρόγραφο κατά την είσοδό τους στο σχολείο.
 3. Αν κάποιοι δεν προμηθεύτηκαν το self test, λόγω της έλλειψης που παρατηρήθηκε σε μερικά φαρμακεία, σας ενημερώνουμε ότι θα το διαθέσει το σχολείο μας το πρωί της Δευτέρας, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
 4. Στην ιστοσελίδα του σχολείου έχει αναρτηθεί το τελευταίο ΦΕΚ, στο οποίο αναγράφονται οι οδηγίες για τη διαχείριση τυχόν κρούσματος.
 5. Καθημερινά οι μαθητές/τριες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει θα έχουν μαζί τους το Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη Βεβαίωση νόσησης.
 6. Λόγω της στενότητας των χώρων του διδακτηρίου μας απευθύνουμε σύσταση στους/στις μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας FFR2, KN95, N95.
 7. Αν τυχόν ο αριθμός των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα νοσήσουν, δημιουργήσει δυσκολίες στην αναπλήρωσή τους, ίσως προχωρήσουμε σε κάποια αλλαγή του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών σας από το σχολείο προς το σπίτι. Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail από το myschool.
 8. Όσοι έχετε παιδιά στις τάξεις του Γυμνασίου και τους επιτρέπετε να μετακινούνται μόνα τους από το σχολείο προς το σπίτι, μετά τη λήξη των μαθημάτων, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικώς εντός της εβδομάδας στο σχολείο σχετική Δήλωση.

            Από την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους μέχρι σήμερα, οι μαθητές/τριες του σχολείου επέδειξαν υποδειγματική πειθαρχία στην τήρηση των μέτρων και στις συμβουλές του Διδακτικού μας Προσωπικού.

            Είμαστε βέβαιοι ότι η υποδειγματική πειθαρχία τους θα συνεχιστεί  και το σχολείο μας θα αντιμετωπίσει και αυτή τη δύσκολη κατάσταση με επιτυχία.         

       Ο Διευθυντής                                                      Η Υποδιευθύντρια

 Μανώλης  Στεργιούλης                                                Πηνελόπη Σουρή

        Φιλόλογος                                                           Οικονομολόγος

 

Επαναλειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων και μέτρα

για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Από τη χριστουγεννιάτικη δράση μας

Εικόνα 83 1638808404491IMG 20211209 093855         

Η "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ",

το περιοδικό του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών,

εκδόθηκε και πάλι μετά από σαράντα χρόνια.

Σας το παρουσιάζουμε.


ΤΕΥΧΟΣ 1 

        

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                                                                          

                                                                                                     Μαρούσι, 13 Δεκεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 15-12-2021

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται και λήγει οριστικά έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021. Ως τότε όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.


 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Σχολείο μας συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά

στον διασχολικό διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής "Δημήτρης Αρμάος".

Προσκαλούμε τους μαθητές Λυκείου να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου

τη σχετική φόρμα που θα βρουν στις οδηγίες.

Τα έργα κατατίθενται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Μπορείτε να συμμετάσχετε με:

(1) Διήγημα, (2) Δοκίμιο, (3) Θεατρικό έργο, (4) Σενάριο, (5) Ποίημα, (6) Στίχοι τραγουδιού, (7) Graphic novel.

Για οδηγίες και πληροφορίες εδώ, καθώς και στους κκ. Ν. Ανδριώτη, Γ. Δουλφή και Ξ. Ξουργιά. 

Από τη Διεύθυνση

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ο Αργεντίνος συγγραφές Χόρχε Λουΐς Μπόρχες έγραψε ότι

πάντα φανταζόταν τον παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης...

Σας περιμένουμε, λοιπόν, στον κρυμμένο παράδεισο του Π.Σ.Π.Α.!

Για πληροφορίες εδώ

Από τη Διεύθυνση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 1-12-2021 ως και Δευτέρα 13-12-2021 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). 

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία 1-12-2021 ως και 13-12-2021 οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

 1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2022. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.
 2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
 3. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2020 ή το 2021 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2020, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΧΩΡΙΣ την προϋπόθεση της ΕΒΕ και θα διεκδικήσουν θέσεις σε ποσοστά ανάλογα του αριθμού των Μηχανογραφικών Δελτίων που θα υποβληθούν ανά σύστημα (παλαιό ή νέο), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.
 1. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου να απευθυνθούν σε κάποια από τις 14 αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.
 2. Δεδομένου ότι, η φετινή υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης από τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, υπενθυμίζουμε ότι όσοι απόφοιτοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους προσέρχονται στο Λύκειο για να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022, θα εισέρχονται στη σχολική μονάδα κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδό τους : [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR προ 72 ωρών ή rapid test προ 48 ωρών).
 3. Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ (συγκεντρωτικά):

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022 (μαθητές ή απόφοιτοι).

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2022

- ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

- ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022

- ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2022

- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

- ΝΕΟ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ από 29 Νοεμβρίου (περιορισμένες αλλαγές)

Ανά τμήμα

Συνολικό

Από τη Διεύθυνση

  

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2022 και

Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2022 – σχολ. έτος 2021-22

Έγκριση, οδηγίες, φάσεις

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών EOES 2022

Μαθητικός διαγωνισμός  (έγκριση)

HACKATHON ATHENS 2022- SELMAHACKATHON ATHENS 2022- SELMA

Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού (έγκριση)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


  

Κατ΄ εξαίρεση είσοδος στο Μικρό Δακτύλιο για τη δωρεάν μεταφορά μαθητών, που φοιτούν κατά το σχολ. έτος 2021-2022.στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία, τα οποία εδρεύουν εντός του Μικρού Δακτυλίου.

Με την υπ΄ αριθμ. 289738/20.10.20021 (Β΄4860) Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζεται το θέμα των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Με την εν λόγω ΚΥΑ δεν προβλέπεται κάποια εξαίρεση για τα οχήματα γονέων μαθητών των Πρότυπων-Πειραματικών Σχολείων. Σε συνέχεια του αριθ. 4136/27.10.2021 της Γενικής Γραμματείας Α/θμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε το υπ΄αριθ. πρωτ. 1259/21/2285131 έγγραφό του, σύμφωνα με το οποίο οι γονείς μαθητών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, οι οποίοι χρειάζεται να κινούνται εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου για τη μεταφορά αυτών προς το σχολείο, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Γραφείο Δακτυλίου στο Ισόγειο του Κτηρίου (Είσοδος από οδό Σάμου), τηλ. 210-5284142), αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία και τηρουμένων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 09:00 έως 13:00. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης του γονέα, άδειας κυκλοφορίας οχήματος και βεβαίωση φοίτησης του τέκνου. Το έγγραφο της αίτησης χορηγείται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Οι ανωτέρω αιτήσεις θα υποβληθούν για εξέταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα υποψηφίων στα οποία διαπιστωνόταν ο μη επαρκής χρόνος προετοιμασίας τους, αποφασίστηκε εφεξής η διεξαγωγή των ΠΚΕ καθώς και των υγειονομικών εξετάσεων των ΑΕΝ την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2022.

Συνεπώς, για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2022.

Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Ενισχυτικής διδασκαλίας Μαθηματικών Β' τάξης Γυμνασίου

Από τη Διεύθυνση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1922»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(Για ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων και μαθητών / τριών της Γ’ Λυκείου)

Το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίαςτο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου,

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε διημερίδα παρουσίασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κυπριακών Πανεπιστημίων που θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο και  την Κυριακή 20 & 21 Νοεμβρίου 2021 στο «Σπίτι της Κύπρου», Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας 

Περισσότερα

  

«Αλλαγή ημερομηνίας του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022».

Ο 82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των ειδικών πρωτοκόλλων που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021,εντός σχολικού ωραρίου και συγκεκριμένα τις δυο τελευταίες ώρες, με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και ενός μαθηματικού.

Διεθνής Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Πληροφοριακού Γραφήματος (infographic) – «Ο Ήλιος με μια ματιά»

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), διοργανώνει το Διεθνή Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Πληροφοριακού Γραφήματος (infographics) «Ο Ήλιος με μια ματιά» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου (14-16 ετών).

Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν για το αστέρι μας και να δημιουργήσουν μια οπτική σύνοψη της έρευνας που θα κάνουν με τη μορφή ενός πληροφοριακού γραφήματος (infographic), μια δημιουργία που υποστηρίζει διεπιστημονική και συνεργατική εργασία. Στον διεθνή αυτό διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών/τριών (που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τέσσερα άτομα) ηλικίας 14-15 και 15-16 ετών (Γ’ Γυμνασίου- Α΄ Λυκείου) υπό την καθοδήγηση ενός/μία εκπαιδευτικού ο/η οποίος/α και δηλώνει τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας EST στο https://est-east.eu/contest έως τις 30 Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερα

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4677 Β΄/2021 δημοσιεύτηκε η Φ.251/126826/Α5 (ΑΔΑ: 9ΟΙΦ46ΜΤΛΗ-8ΨΛ) Υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).»

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εξεταστούν τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 και εφεξής και ισχύει για όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους).

Από τη Διεύθυνση

   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου

της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

    

«Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής

Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2022-2023»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ανακοινώνουν την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Future Leaders Exchange Program (FLEX) για το έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές/τριες από την Ελλάδα που φοιτούν στη Γ’ τάξη Γυμνασίου ή στην Α’ τάξη Λυκείου να λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Εκεί, θα φοιτήσουν σε αμερικανικά σχολεία, για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, φιλοξενούμενοι/ες από αμερικανικές οικογένειες υποδοχής.

Ειδικότερα, προσφέρονται υποτροφίες σε Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες για το σχολικό έτος 2022 – 2023. Οι μαθητές/τριες επιλέγονται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού, που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 φοιτούν στην Γ’ τάξη Γυμνασίου (συμπεριλαμβανομένων Πρότυπων και Πειραματικών) ή στην Α’ τάξη Γενικού, Πρότυπου ή Πειραματικού Λυκείου και είναι γεννημένοι/ες από 15 Ιουλίου 2004 έως 15 Ιουλίου 2007.

2. Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του “καλώς” (13,1/20).

3. Έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4. Είναι Έλληνες/ίδες πολίτες και δικαιούνται διεθνές διαβατήριο.

5. Πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί θεώρηση εισόδου (visa) για τις ΗΠΑ.

Το FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (US Department of State) των ΗΠΑ και οργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Τα Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση / American Councils for International Education» (https://www.americancouncils.org/).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο https://greece.americancouncils.org/ έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, ενώ περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται και στoν σύνδεσμο https://www.discoverflex.org/. Επίσης, για πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην κ. Αναστασία Φράγκου, Εκπρόσωπο των Αμερικανικών Συμβουλίων για τη διεθνή εκπαίδευση (+30 6946 604 002, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες που εμβολιάζονται, δύνανται να μην προσέρχονται στις σχολικές μονάδες την ημέρα του εμβολιασμού τους. Στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη ημέρα. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο δόσεις εμβολιασμού.

Οι απουσίες των μαθητών/τριών τις ημέρες αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, προσκομίσουν στον/τη Διευθυντή/τρια το πιστοποιητικό βεβαίωσης του εμβολιασμού τους. 

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022»

«4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2021-2022»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

COVID-19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Οδηγίες ΕΟΔΥ 10-09-2021)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Όμιλοι Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

  

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

NTUAREN sxoleia 2021

 Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ εγκαινιάζει φέτος μια νέα δράση, τις διαδικτυακές συναντήσεις Chat Labs, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Σε φιλικό κλίμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θέσει τα ερωτήματα κατευθείαν στην πηγή!

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε και να μετάσχετε με τις απορίες σας στα Chat Labs που θα διεξαχθούν διαδικτυακά την εβδομάδα από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2021. Ο διάλογος με τους μαθητές και τα σχολεία ανοίγει με τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στους αυριανούς φοιτητές και μηχανικούς και σε όλες τις ερωτήσεις τους.

·  @chat_with_the_rector | Δευτέρα 27/9 - 17:30-18:00

·   Biomimicry - Βιομιμητισμός: Καινοτομία εμπνευσμένη από τη Φύση | Τρίτη 28/9 - 10:00-10:30

·   Το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου | Τρίτη 28/9 - 16:00-17:00

·   A Journey to the beginning of the Universe: Ζωντανή σύνδεση με το CERN |Τετάρτη 29/9 - 10:45-11:30

·   Ρύπανση από Οσμές: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη | Τετάρτη 29/9 - 15:30-16:00

·   Βιοασφάλεια - Βιοηθική | Τετάρτη 29/9 - 16:30-17:00

·   Η διαδραστική σχέση των ακαδημαϊκών περιοδικών με την κοινωνία | Πέμπτη 30/9 - 19:00-19:30

·   Οι Ναυμαχίες των Ελλήνων | Παρασκευή 1/10 - 10:00-10:30

·   Be one of the BEST | Παρασκευή 1/10 - 18:00-18:30

Δηλώστε συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας μας

www.ntua.gr/ntuaren

ή κατευθείαν στην παρακάτω φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBYGaosahF3Bp_nxbXCBEugncVx7XL5EezHSTb3HVxAVyILA/viewform

Διασυνδεθείτε!

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ 

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών,  26 Σεπτεμβρίου 2021.

Celebrating the European Day of Languages, 26th September 2021.

Celebration de la Journée Européenne de Langues, le 26 septembre 2021.

Das Fest des Europäischen Tages der Sprachen am 26.09.2021.

IMG_20210922_110901.jpg

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Ενημέρωση για τον Εμβολιασμό Παιδιών και Εφήβων 12-17 ετών»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη την εκδήλωση 

στο κανάλι του υπουργείου Παιδείας στο YouTube στον σύνδεσμο https://youtu.be/KzHniXrJQaQ .

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Δείτε εδώ την πρόσκληση, την ανακοίνωση και τους διαγωνισμούς που θα λάβουν χώρα.

NTUAREN sxoleia 2021

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους (ΦΕΚ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254, 10-09-2021Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254, 10-09-2021)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ


Από τη Διεύθυνση

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Ενημέρωση για τον Εμβολιασμό Παιδιών και Εφήβων 12-17 ετών»

Με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία, ένας από τους στόχους του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη σημασία της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της νόσου Covid-19.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατανοώντας την ανάγκη ορθής και σε βάθος ενημέρωσης των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους, διοργανώνει την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 στις 16:00 ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ενημέρωση για τον Εμβολιασμό Παιδιών και Εφήβων 12-17 ετών».

Τα ερωτήματα θα μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από σήμερα, Δευτέρα 20/9, έως και αύριο Τρίτη 21/9, στις 14:00, στη φόρμα https://forms.gle/7qVHt6NfTASWHxCw5

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, από το κανάλι του υπουργείου Παιδείας στο YouTube στον σύνδεσμο https://youtu.be/KzHniXrJQaQ αλλά και από τον λογαριασμό του υπουργείου στο Facebook (https://www.facebook.com/MinEduGR)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Από τη Διεύθυνση

   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς 


• Όλοι οι μαθητές θα εισέρχονται από την οδό ΣΚΟΥΦΑ.


• Η δωρεάν αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου (self test) είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, μετά τον έλεγχο, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Ο μαθητής επιδεικνύει τη Σχολική Κάρτα στον εκπαιδευτικό που εφημερεύει στην είσοδο του Σχολείου (ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης), και τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται η διαδικασία επανελέγχου, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ.


• Αν κάποιος μαθητής δεν έχει τη Σχολική Κάρτα για COVID-19, δεν θα γίνεται δεκτός στο Σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης, οι γονεις/κηδεμόνες υποχρεούνται να συμπληρώσουν χειρόγραφα τη Σχολική Κάρτα με τα ακριβή στοιχεία που περιγράφονται εδώ.

• Το ωράριο και τα διαλείμματα διαμορφώνονται ως εξής:

Π.Σ.Π.Α : Ώρες Διδασκαλίας - Διαλείμματα
Διδακτική ώρα Διαλείμματα Τμήματα που κατεβαίνουν στην αυλή
8:20 - 9:05
1ο 9:05 - 9:15 A1, B1,Γ1, Δ1, Ε1, ΣΤ1
9:15 - 10:05
2ο  10:05 - 10:15 Α2, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2
10:15 - 11:00
3ο 11:00 - 11:10 A1, B1,Γ1, Δ1, Ε1, ΣΤ1
11:10 - 11:50
4ο 11:50 - 12:00 Α2, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2
12:00- 12:40
5ο 12:40- 12:45 A1, B1,Γ1, Δ1, Ε1, ΣΤ1
12:45 - 13:25
6ο 13:25 - 13:30 Α2, Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2
13:30 - 14:05

• Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι οι εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α1 1 Δ1 8
Α1 Γαλλικά Δ1 Γαλλικά
Α2 2 Δ2  9
Α2 Γαλλικά Δ2 Γαλλικά 
Α Γερμανικά 17 Δ Γερμανικά 17
Β1 3 Ε1 13
Β1 Γαλλικά Ε Θετικών 1
Β2 4 Ε1 Γαλλικά
Β2 Γαλλικά Ε2 16
Β Γερμανικά 17 Ε Θετικών 2
Γ1 6 Ε2 Γαλλικά
Γ1 Γαλλικά Ε Γερμανικά 17
Γ2 7 Ε Ανθρωπιστικών 17
Γ2 Γαλλικά ΣΤ1 14
Γ Γερμανικά 17 ΣΤ Θετικών 1 - Υγείας 1
(Φυσική-Χημεία)
ΣΤ2 15
ΣΤ Θετικών 2 - Υγείας 2
(Φυσική-Χημεία)
ΣΤ Θετικών 14
(Μαθηματικά)
ΣΤ Ανθρωπιστικών 11
ΣΤ Υγείας (Βιολογία) 15
ΣΤ Οικονομίας-Πληροφορικής 12

• Απευθύνουμε σύσταση στους μαθητές να χρησιμοποιούν διπλή μάσκα, λόγω της  στενότητας των χώρων του Σχολείου και των αυξημένων κινδύνων στους οποίους είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. 

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του Σχολείου (εσωτερικούς και εξωτερικούς).  Οι μαθητές μπορούν να βγάλουν τη μάσκα μόνο στην αυλή για να προγευματίσουν, πάντα με τήρηση αποστάσεων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολικό έτος 2021-22

 Απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών

       Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής σε μαθητές που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

     Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με την Υ.Α. 98268/Δ1/9-8-2021, χορηγείται ύστερα από αίτηση στον Διευθυντή του Σχολείου στην οποία θα αναφέρεται: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της. Μόνο στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

 Η ως άνω αίτηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων  ή του ενός εφόσον ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα  μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

(Για το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει και ο/η Διευθυντής της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιόν του.

   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι  μαθητές , συντάσσοντας σχετική πράξη.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία


Από τη Διεύθυνση

       

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές μαθητών που έχουν κληρωθεί για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κληρώθηκαν στην Α’ Γυμνασίου θα γίνουν στο διάστημα από Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν στο Π.Σ.Π.Α., να προσέλθουν στο Σχολείο, προκειμένου να παραλάβουν οι ίδιοι το υπηρεσιακό σημείωμα για την μετεγγραφή του παιδιού τους και να το καταθέσουν στο σχολείο πρώτης εγγραφής του. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής:

1. Απαντητικό υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής

2. Δήλωση β' ξένης γλώσσας (το έντυπο χορηγείται από το σχολείο)

3. Δήλωση ατομικών στοιχείων επικοινωνίας (το έντυπο χορηγείται από το σχολείο)

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν προτίθενται να προχωρήσουν στην εγγραφή τω παιδιών τους, να το δηλώσουν εγγράφως στο σχολείο άμεσα.

Ωράριο λειτουργίας του Σχολείου για τη διαδικασία των μετεγγραφών:

8.30-14.00

Από τη Διεύθυνση

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’/19-2-2009). Επίσης, βάσει των διατάξεων της με αριθμ.Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 Β΄/9-7-2009), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2021 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά Μαθήματα) καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία μας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Γυμνάσιο-Λύκειο), ανακοινώνεται ότι:

 1) Η αίτηση με αριθμό συστήματος 53a793393ee4f91a1192d2238df84fd4,  (ΑΜ: 711701), δεν γίνεται αποδεκτή, διότι η περιοχή διορισμού είναι Δυτ. Αττικής και όχι Α΄ Αθήνας, όπου ανήκει το ΠΣΠΑ.         

2)  Η αίτηση με αριθμό συστήματος 5b476d5521c531b5229a93963edbe216,  (ΑΜ: 711974), δεν γίνεται αποδεκτή, διότι η περιοχή διορισμού είναι Δυτ. Αττικής και όχι Α΄ Αθήνας, όπου ανήκει το ΠΣΠΑ.          

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ.Ε.Σ.

   

Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη - ΝΕΟ (ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα των σχολείων και των κενών θέσεων)

Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί

Α) τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:

α) της οικείας βαθμίδας αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή αβ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται και

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, βα) στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της βαθμίδας υποψηφιότητάς τους, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τη Τρίτη 13/07/2021 έως την Κυριακή 25/7/2021 έως τις 00:00.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Β) τους εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει στην υπό στοιχεία 75/ΕΕΠΠΣ/01-07-2020 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021», οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν με μονοετή θητεία και εξακολουθούν να βρίσκονται στους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες του σχολικού έτους 2020-2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) προς τη ΔΕΠΠΣ, το αργότερο μέχρι 30 Ιουλίου 2021, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., δηλώνοντας μέχρι πέντε (5) σχολικές μονάδες με σειρά προτίμησης, από τα κενά του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ που επιθυμούν να τοποθετηθούν:

α) της οικείας βαθμίδας αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή αβ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται και

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, βα) στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της βαθμίδας υποψηφιότητάς τους,

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα συμπεριληφθούν στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της οικείας ΠΔΕ με τη μοριοδότησή τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του έτους 2020-2021 και μόνο για τοποθέτηση το έτος 2021-2022. Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την παραπάνω ΑΙΤΗΣΗ διαγράφεται από τους εν λόγω πίνακες, διατηρεί όμως το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, της συμμετοχής στη διαδικασία της περίπτωσης Α.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη ΕΔΩ

   

Η ευχαριστήρια επιστολή προς τις μαθήτριες και τους μαθητές τού Σχολείου μας και

ο σχετικός έπαινος από το Χαμόγελο του Παιδιού για την πρόσφατη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.

     

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο ΠΣΠΑ

Η σειρά κατάταξης και οι κωδικοί αριθμοί των μαθητών που συμμετείχαν στην κλήρωση, την 24η Ιουνίου 2021,

για την εισαγωγή την Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α' τάξη Λυκείου έχουν ως εξής:

"Π.Σ.Π.Α. : Σειρά κατάταξης κωδικών για τις θέσεις στην Α' Γυμνασίου"

"Π.Σ.Π.Α. : Σειρά κατάταξης κωδικών για την θέση στην Α' Λυκείου"  

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο ΠΣΠΑ

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά την Πέμπτη 24/6 και ώρα 16.30 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=6i2P42TT-lI

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:30 να παρακολουθήσετε την ψηφιακή κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2021 – 2022, σε ζωντανή μετάδοση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=6i2P42TT-lI

Περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.:

http://depps.minedu.gov.gr

Για την Διοικούσα  Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Τόμπρας

   

     

«Ψηφιακή Μέριμνα»

Πληροφορίες

    

"Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί" των Special Olympics Hellas 

Το σχολείο μας, κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη, από το 2018 έως το 2021, συμμετείχε στο πρόγραμμα "Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί" των Special Olympics Hellas.

Η συνεργασία μας με το πρόγραμμα υπήρξε και εξακολουθεί να είναι πολύτιμη και καταλυτική για τη συνέχεια της ευαισθητοποίησης της σχολικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στη κοινωνία μας. ΜΑΖΙ, μαθητές με και χωρίς νοητική αναπηρία δημιούργησαν ομάδες και αλληλοδιδάχθηκαν θεμελιώδεις αρχές για κοινωνική ευημερία, όπως η αποδοχή, η συνεργασία, η φιλία, η ένταξη.

Το σχολείο μας αποτελεί πλέον μέλος του δικτύου των Σχολείων Ενταξιακού Αθλητισμού (Unified Schools) και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε τη Special Olympics Hellas καθώς και όλους τους μαθητές/τριες που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν για το πρόγραμμα.

Οι Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής

Γούβαλη Μαρίνα - Παπασπύρου Αγγελική

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Αντί κεράσματος, ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου σας προσκαλεί να δείτε το επεξεργασμένο βίντεο της διημερίδας που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα για τα 90 χρόνια του Σχολείου μας. Μπορείτε να διαλέξετε τι θα δείτε χρησιμοποιώντας τη "χρονογραμμή" στα σχόλια του βίντεο.

Καλή παρακολούθηση!

Σύνδεσμος: https://youtu.be/WMeQTkL_mWI?t=1

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγγραφές

Σχετικά με τις εγγραφές στην Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου Λυκείου

H Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε στις σχολικές μονάδες την παρακάτω επιστολή για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων ενόψει των εγγραφών στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2021-21.

Επιστολή από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σχετικά με τις εγγραφές στην Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου Λυκείου

Σε ό,τι αφορά τις εγγραφές στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών διευκρινίζονται τα εξής:

 • Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται σε όλα τα Γενικά Λύκεια για όλες τις τάξεις του Λυκείου (e – εγγραφές) και είναι υποχρεωτική.
 • Ειδικά για το σχολείο μας η ταχυδρομική διεύθυνση δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή των μαθητών καθώς αυτοδίκαια εγγράφονται στην Α’ Λυκείου οι μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2020-21 (διασυνδεδεμένο σχολείο).
 • Η Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί από τον γονέα/κηδεμόνα και να επιστραφεί στη σχολική μονάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

              - Έντυπα μέχρι την Παρασκευή 11/6/2021

              - Ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένα στη διεύθυνση του σχολείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την Παρασκευή 11/6/2021 και με τίτλο αρχείου ΥΔ_Επικαιροποίηση στοιχείων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, στα οποία ανήκει και το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου. 

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 28η Μαΐου έως την 17η Ιουνίου 2021.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.


Μπορείτε να δείτε οδηγίες, συχνές ερωτήσεις, ενδεικτικά θέματα εξετάσεων και τις κενές θέσεις για το 2021-22 (πατώντας στο "Οδηγίες-Διαδικασία") στον σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/pps/.


Και μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία εδώ.

  

«27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2022»

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών/τριών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Περισσότερα

        

Ενημέρωση για τη μη προσμέτρηση απουσιών που οφείλονται σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Π. Σ. Π. Α. συγχαίρουμε τους μαθητές Κυριακόπουλο Κωνσταντίνο της Β' Λυκείου και Ζήση Ειρήνη της Γ' Γυμνασίου για την επιτυχία τους στη 2η φάση του διαγωνισμού Μαθηματικών "Θαλής" και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην τελική φάση του διαγωνισμού. 

 Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ME ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4777/2021(Α΄ 25).

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

 Περισσότερα

 

  

PSPA_SxoleiaKaiArxeia_poster_sm.jpg

              Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου

                          του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

                                                    σας προσκαλούν

                            στην εξ αναβολής διαδικτυακή επετειακή διημερίδα

                                 για τα 90 χρόνια λειτουργίας τού Σχολείου,

                                                           με θέμα:

Σχολεία και Αρχεία:
Ανάπτυξη αρχειακής συνείδησης και έρευνα της σχολικής ιστορίας στον 21ο αιώνα

21 και 22 Μαΐου 2021

Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, αρχειακοί φορείς, μουσεία τής Παιδείας και, ως καλεσμένοι μας εκτός Ελλάδας, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής και το Παγκύπριον Γυμνάσιον Λευκωσίας.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση, την αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Μπορείτε να πατήσετε εδώ για να παρακολουθήσετε

ή να αντιγράψετε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/j/89834151752?pwd=TW1BaWdRSVExNzBPaHk4T2t1emxpQT09

(Meeting ID: 898 3415 1752 - Passcode: 0000)

Αν προτιμάτε, μπορείτε μόνο να παρακολουθήσετε στο:

Παρασκευή, 21/5/2021

https://www.facebook.com/100068195444961/videos/105899378359910/ 

Σάββατο, 22/5/2021

https://www.youtube.com/watch?v=RunmEc53YO8

   

Τροποποιήσεις στις οδηγίες για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης και για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων (τροποποίηση 17 Μαϊου 2021)

 • Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 (Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. 55337/ΓΔ4, 18/5/2021Αρ. Πρωτ. 55337/ΓΔ4, 18/5/2021)
 • Κοινή Υπουργική ΑπόφασηΚοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17-05-2021 και με τίτλο: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων (Τροποποιήσεις 18/5/2021)

      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) πραγματοποίησε πρόσφατα διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών όλων των Τμημάτων του.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCPncunqp3bMuAHHeCikhalg 

  

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους και νέες 14-18 ετών από καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

    

Συγχαρητήρια στον μαθητή τού Ε΄1 Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο για την επιλογή του να εκπροσωπήσει το Σχολείο μας στο Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Μαθητών Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής - CERN"

  

Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Σας ενημερώνουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Τετάρτη 12-05-2021

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Περισσότερες Πληροφορίες

ΦΕΚ

                  

 Το 1ο ΚΕΣΥ Αθήνας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι

το νέο email που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατάθεση

αιτήσεων γονέων-κηδεμόνων είναι το εξής:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να αναζητήσετε στο:

https://blogs.sch.gr/1kesyaath/?p=512

Η αλληλογραφία για τα υπόλοιπα θέματα παραμένει στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10306

 Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 λειτουργεί ανώνυμα και δωρεάν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και την επιστημονική καθοδήγηση της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφορά το Πανελλήνιο, και λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του έτους και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης οποιουδήποτε προσώπου αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει σε πρόσωπο αρμόδιο, ειδικό, να ακούσει ό,τι και αν έχει να του πει.

Αφορά 3 επιλογές:

Επιλογή 1-Ψυχολογική βοήθεια, Ψυχιατρική υποστήριξη

Επιλογή 2-ΨυχοΚοινωνικά θέματα

Επιλογή 3-Θέματα που αφορούν την Οικογένεια, Παιδιά και Εφήβους

Η Γραμμή 10306 δημιουργήθηκε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και για οποιοδήποτε λόγο (ένταση, ταραχή, δυσανεξία, ανασφάλεια, απειλή, φόβο, πανικό, απογοήτευση, απελπισία, μοναξιά, κ.λπ.) οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αποζητά στήριξη, ενθάρρυνση ή/και ψυχική ανακούφιση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για το Λύκειο:

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και άλλα ζητήματα.

Δείτε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ.

Δόκιμοι Ερευνητές - Μια εμπειρία ζωής

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

        

Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

  

Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού (Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Πολίτη")

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη θα ξεκινήσει και φέτος την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του, η οποία θα αποτελείται από 15 μέλη και θα δουλέψει σε θεματικές σχετικές με δικαιώματα των παιδιών παράλληλα με άλλες ομάδες εφήβων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό σημείωμα και στην αίτηση που επισυνάπτουμε (αφορά μαθητές/τριες Γυμνασίου, Α' Λυκείου και Α΄τάξης ΕΠΑΛ), έτσι ώστε  όσοι/-ες θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα. 

Η υποβολή της αίτησης των μαθητών  θα γίνεται απευθείας στον Συνήγορο, στο μέηλ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

    

 Λειτουργία της Task Force στο ΥΠΑΙΘ και της Πλατφόρμας Δωρεάν Ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς/μαθητές άνω των 16 ετών

Σας γνωρίζουμε, ότι στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές άνω των 16 ετών δίνεται η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχου COVID-19 που εξασφάλισαν τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δηλώνουν εθελοντικά την πρόθεσή τους να εξεταστούν προληπτικά για κορωνοϊό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου COVID-19 https://edu.testing.gov.gr/

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες άνω των 16 ετών επιθυμούν να υποβληθούν σε έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό, να καταθέσουν αίτηση στην ανωτέρω πλατφόρμα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σημειώνεται ότι η επιλογή των αιτούντων θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας (χρονική και γεωγραφική) και πάντοτε αναλόγως των διαθέσιμων τεστ ημερησίως. Οι αιτούντες θα ταυτοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά για τους ανήλικους μαθητές άνω των 16 ετών θα απαιτείται και η συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Η συναίνεση μπορεί να διασφαλίζεται με την παρουσία του γονέα στη διαδικασία ή/και με τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ότι επιθυμεί το παιδί του να συμμετάσχει στον έλεγχο για COVID-19. 

    

Μαθήματα τηλεκπαίδευσης από το... παρελθόν!
Άρθρο σχετικά με τα ραδιοφωνικά μαθήματα που προσέφερε η δασκάλα του Σχολείου μας Αλεξάνδρα Μάνου το 1940.
Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
 

    

Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού

Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο
Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση
Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 

      

Λειτουργία πλατφόρμας Webex

Από τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας Webex:

Έχουν υλοποιηθεί ενέργειες ενίσχυσης του συστήματος από τον πάροχο της πλατφόρμας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ψηφιακές τάξεις.

- Μετά το πέρας της σημερινής σχολικής ημέρας, ο πάροχος θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τη θωράκιση του συστήματος. Κατόπιν αυτών, ένα ποσοστό εκ των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ενημερωθεί μετά το τέλος των σχετικών διαδικασιών για το νέο ατομικό τους σύνδεσμο ψηφιακής τάξης, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί εν συνεχεία στους μαθητές τους. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν το σύνδεσμο που είχαν μέχρι τώρα.

- Εξαιτίας διαπιστωμένης υπερχρήσης του συστήματος, επισημαίνεται ότι μόνο εκπαιδευτικοί που έχουν μάθημα καλούνται να συνδέονται στο σύστημα. Η πανδημία έχει επιφέρει διεθνώς μια σειρά από επιπτώσεις και μας έχει υποχρεώσει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και λειτουργίας μας συνολικά σε μικρό χρόνο. Οι συνθήκες είναι σαφώς πρωτόγνωρες για όλους, παρόλα αυτά από την πρώτη μέρα της υγειονομικής κρίσης, από κοινού Πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα εργαζόμαστε για την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι και σήμερα καλούμαστε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες διαδικτυακής φόρτωσης που είναι πρωτοφανείς για όλον τον κόσμο

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εδώ.

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι αρκετοί μαθητές μας εφοδιάστηκαν με... "φάρμακα" για την καραντίνα, καθώς σήμερα Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020, ανταποκρίθηκαν σε μια έκτακτη δράση της Βιβλιοθήκης του Σχολείου μας και δανείστηκαν προτεινόμενα βιβλία Λογοτεχνίας και Ιστορίας!

20201106 165555

  

Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

από το Υπουργείο Υγείας

  

«Εφαρμογή και τήρηση οδηγιών στο πλαίσιο λήψης μέτρων

προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/2020 (ΦΕΚ 3780/8-9-2020, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/ήτριες σε όλες τις τάξεις, τους/τις εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους/τις επισκέπτες/τριες των σχολικών μονάδων. Τέλος, τονίζουμε ότι την ευθύνη για τον περαιτέρω έλεγχο τήρησης των ανωτέρω φέρει η εκάστοτε δομή της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους υπεύθυνους COVID-19 κάθε σχολείου 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

        

«Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19»

(υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας)

1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

3. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!

4. Πώς θα πρέπει να μιλάω σε παιδιά και έφηβους για τον ιό (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

5. Αφίσες για τη χρήση της μάσκας

6. Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας (Γυμνάσιο)

7. Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας (Λύκειο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

     

«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο: Εργαλεία - Συμβουλές - Ψυχολογική υποστήριξη»

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτή τη σχολική χρονιά με τις δράσεις της και προσφέρει ένα σεμινάριο που απευθύνεται στους γονείς, ιδιαίτερα των μικρών μαθητών, για να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει:

 • Χρήσιμες συμβουλές για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τους.
 • Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τη WebEx.
 • Οδηγίες χρήσης των ασύγχρονων πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τις «e-class» και «e-me».
 • Περιγραφή του εθνικού αποθετηρίου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Φωτόδενδρο».
 • Τις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
 • Οδηγίες χρήσης για άλλες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν κάποια σχολεία.

Το σεμινάριο είναι διαθέσιμο για όλους, χωρίς κωδικούς. Μπορείτε να το δείτε από εδώ

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους γονείς, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, σε περίπτωση που στο σχολείο τους ή στο τμήμα τους υπάρχει πρόβλημα και θα χρειαστεί η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning

                      

Όμιλος Ιστορικού Αρχείου ΠΣΠΑ

9 Ιουνίου


"Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων 2020: Η υγιεινή στο Π.Σ.Π.Α. τού Μεσοπολέμου"

                                                          

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο 4845/Γ2/15-1-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,οι απουσίες των μαθητών/τριών του Σχολείου μας που αποδεδειγμένα (ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιούν) οφείλονται σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό φοίτησης.

                                               Από τη Διεύθυνση

         

«Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης»

 Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-52019 ΥΑ (Β΄ 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

«Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»

           

Λόγια δεν χωράνε. Γι’ αυτό οι καθηγητές της, μιας και της άρεσαν, αφιερώνουν ένα ποίημα στη Ναταλία, που έφυγε νωρίς, χωρίς να προλάβει να αφήσει κανένα σημάδι επάνω της η κακία του κόσμου... Εξάλλου, ξέρουν, όπως και η αλεπού του Μικρού Πρίγκιπα, ότι όταν θα κοιτάζουν τον ουρανό τη νύχτα, θα βλέπουν πια αστέρια που ξέρουν να γελούν.

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

Βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

Το χέρι σου έφευγε με το νερό

να στρώσει νυφικό το πέλαγο

Το χέρι σου άνοιγε τον ουρανό

Άγγελοι μ’ έντεκα σπαθιά

πλέανε πλάι στ’ όνομά σου

σκίζοντας τ’ ανθισμένα κύματα

Στους  κόρφους σου έκρυβες μια χάρη

που ήταν το ίδιο το φεγγάρι

Φεγγάρι εδώ, φεγγάρι εκεί

αίνιγμα διαβασμένο από τη θάλασσα

Για το δικό σου το χατίρι, Ναταλία,

ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα

βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

                     

                                       Oδυσσέας  Ελύτης 

'Εργο της Ναταλίας Καλόσακα, Αλεξίας Κονταξή και Μυρτώς Τριπολιτσιώτη, 2018-2019

 

 

       

Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής  σε θέματα  Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το 1ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α΄ Αθήνας παρέχει, για θέματα Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ατομική Συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές/τριες 
 • Ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας για τις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής.
 • Υλοποίηση επισκέψεων στις σχολικές μονάδες ευθύνης.
 • Υποστήριξη στην οργάνωση και  υλοποίηση των προγραμμάτωνΑγωγής Σταδιοδρομίας.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση  ενημερώσεων και βιωματικών δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμούπου.
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Περισσότερες Πληροφορίες

   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3η   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά το διάστημα 29/9-5/10/2019 θα πραγματοποιηθεί στη Σαμψούντα της Τουρκίας, στο Λύκειο SAMSUN GARIP-ZEYCAN YILDIRIM FENLISESI, η 3η συνάντηση εργασίας της Σύμπραξης ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229, Erasmus+ 2018-2020 με κωδικό αριθμό 2018-1-IT02-KA229-048179_2 και τίτλο  “Il  Mediterraneo:  crocevia  di  sapori  e  di  saperi”  ( «Η Μεσόγειος σταυροδρόμι γεύσεων και παραδόσεων»).  

Από το Π.Σ.Π.Α. συμμετέχουν οι μαθητές της Γ΄Λυκείου Στέλιος Ελευθεριάδης, Τρύφων Ιάσων Παπατριανταφύλλου και Ανδροκλής Ρενιέρης, με συνοδούς καθηγητές τη συντονίστρια του προγράμματος Κατερίνα Κυριακού και τον ιστορικό Νίκο Ανδριώτη, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Π.Σ.Π.Α. για το ERASMUS+.

                               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

THE MEDITERRANEAN: CROSSROADS OF TASTES AND TRADITIONS

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8-12 Απριλίου 2019

Κατά το διάστημα 8-12 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Π.Σ.Π.Α. η 2η συνάντηση εργασίας της εταιρικής σύμπραξης ERASMUS+ 2018-2010, με τίτλο «H Μεσόγειος, σταυροδρόμι γεύσεων και παραδόσεων» («The Mediterranean: Crossroads of tastes and traditions», κωδ. 2018-1-IT02-KA229-048179_2 ).

Από το ΠΣΠΑ συμμετέχουν δεκατρείς μαθητές της Β΄ Λυκείου και οι καθηγητές Κ. Κυριακού (συντονίστρια), Ν. Ανδριώτης, Μ. Γούβαλη, Ε. Ιωαννίδου και Α. Παπασπύρου (μέλη της παιδαγωγικής ομάδας). Από τα εταιρικά σχολεία συμμετέχουν συνολικά δεκαοκτώ μαθητές και μαθήτριες Λυκείου και δέκα καθηγητές  (Ιταλία - Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, Ισπανία - Instituto Enseñanza Secundaria La Rosaleda και Τουρκία - SAMSUN GARIP-ZEYCAN YILDIRIM FEN LISESI).

Οι θεματικοί άξονες  της συνάντησης είναι : Αναπαραστάσεις της φύσης και της καθημερινής ζωής στον Κυκλαδικό Πολιτισμό, Είμαστε Ό,τι Τρώμε, Βότανα και Κοσμετολογία, «Καλλιεργώντας» την Καθημερινότητά μας. Η κεντρική εκπαιδευτική δραστηριότητα της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ξεναγούς- εμψυχωτές τους Έλληνες μαθητές του ERASMUS+.

Περισσότερα για το πρόγραμμα ERASMUS +

                      

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1Ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Το 1ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας (Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης) λειτουργεί ως ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΉ ΔΟΜΗ σύμφωνα με τον Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102 Τ.Α΄, 12 Ιουνίου 2018).

Το νέο email για την ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-6929611

        

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες τού Υπουργείου Παιδείας, «οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου» ούτε «οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου».

Αποσκοπώντας στην προστασία των μαθητών μας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας τού Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής/μαθήτρια να κατέχει κινητό τηλέφωνο (ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή), αυτό θα φυλάσσεται στο Γραφείο τής Διεύθυνσης και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας, ο οποίος θα μπορεί να το παραλαμβάνει μετά το σχόλασμα.

Από τη Διεύθυνση

                     

ypaideias21
depps
schgrp

 

 
paideias26916c
digitalsch
fotodentrolin
paneladikon
trapezathemok1
hycustom
eoppep

 

pspayoutube

 

127288 (0)