Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ)
 του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών
 
 
 Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελείται από τους:
 

1. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗ ΕΚΤΟΡΑ Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρου τμήματος Φυσικού (Πρόεδρος)

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Β'θμια Εκπαίδευση)

3. ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Α'θμια Εκπαίδευση)

4. ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Πειρ.Δημ.Σχολείου

5. ΣΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πειρ. Γ/σίου & Λυκείου 

6. ΔΟΥΛΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εκπαιδευτικό Πειρ.Γ/σίου & Λυκείου

7. ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εκπαιδευτικό Πειρ. Γ/σίου & Λυκείου

8. ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΗΡΩ (έως 21-06-2023) Εκπαιδευτικό Πειρ.Δημ.Σχολείου

9. ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (έως 21-06-2023) Εκπαιδευτικό Πειρ.Δημ.Σχολείου

 

Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου ανήκει στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.