Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ)
 του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελείται από τους:
1.  κα Σακελλαρίου Αγγελική, Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας (Πρόεδρος) 
2.  κα Δανίλη Ελένη, Διευθύντρια Γυμνασίου & Λυκείου ΠΣΠΑ
3.  κα Τσιαμπάση Φανή, Διευθύντρια Δημοτικού  ΠΣΠΑ
4.  κ.  Ευαγγέλου Οδυσσέα, Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε.
5.  κα Ξάνθη Χαρίκλεια,  Σχολική Σύμβουλο  Δ.Ε.
6.  κ.  Ανδριώτη Νικόλαο, εκπαιδευτικό ΠΕ02
7.  κα Γιαννακού Ευαγγελία, εκπαιδευτικό ΠΕ70

Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου ανήκει στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.