Σχολικό έτος 2020-21

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γυμνάσιο

Α1

Kεκροπούλου

Α2

Παπασπύρου

Β1

Ρούνη

Β2

Μυστακίδου

Γ1

Ζαφειροπούλου

Γ2

Ξουργιά

Λύκειο

Δ1

Μιχαλολιάκος

Δ2

Κασσελά

Ε1

Δημητριάδης

Ε2

Κοντογούρη

ΣΤ1

Τζακώστα

ΣΤ2

Χριστιάς

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα επικοινωνίας Γονέων Μαθητών Π.Σ.Π.Α. και Διδακτικού Προσωπικού

    

Η επικοινωνία με τους διδάσκοντες που έχουν επιλέξει ως μέσο επικοινωνίας τη Webex, θα γίνεται με την προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι γονείς να χρησιμοποιούν το link του διδάσκοντος, το όνομα και το επώνυμο του παιδιού τους και να γράφουν το τμήμα στο οποίο ανήκουν, προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίησή τους.

Δείτε τις ημέρες και ώρες υποδοχής εδώ.