Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που

εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22

 

Εξεταστέα Ύλη Α και Β Λυκείου (ΦΕΚ)

 

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που

εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22

 

Εξεταστέα Ύλη Γ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών : Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία προσανατολισμού

Ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών : Μαθηματικά προσανατολισμού, Φυσική, Χημεία

Ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Υγείας: ΦυσικήΧημείαΒιολογία

Ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής: Μαθηματικά προσανατολισμού, Οικονομία, Ανάπτυξη Εφαρμογών

 

Ιστορία (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)