Κατάλογος Μαθητικών Ομίλων 2017-18

Μαθητικοί  Όμιλοι / Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-18

 

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους κηδεμόνες των μαθητών για τη συμμετοχή σε Ομίλους (ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας)

υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 11/10/2017 με κατάθεση της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης στη γραμματεία του σχολείου.

Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί έως 2 ομίλους.

Έντυπο αίτησης παρακολούθησης εκπαιδευτικού Ομίλου /  Ενισχυτικής 2017-18.

 

Μαθητικoί Όμιλοι 2017-18

 

1. Όμιλος Αγγλικών 2017-18

2. Όμιλος Ιστορικής Έρευνας Αρχείου ΠΣΠΑ 2017-18

3. Όμιλος Καινοτόμων Η/Υ και Εφαρμογών Ρομποτικής 2017-18

4. Όμιλος Κινηματογράφου 2017-18

5. Όμιλος Μαθηματικών 2017-18

6. Όμιλος Φυσικής 2017-18

7. Όμιλος Φωτογραφίας 2017-18

 

Τμήματα Ενισχυτικής 2017-18

 

1. Ενισχυτική Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών 2017-18

2. Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθηματικών 2017-18