Π.Σ.Π.Α.    

 Πειραματικό   Σχολείο
Πανεπιστημίου Αθηνών.     ___________________________________________

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση

Βεβαιώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Όσοι έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 μπορούν να παραλαμβάνουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής τους από το  Σχολείο μας, κατά τις ημέρες θερινής λειτουργίας του.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικά Μαθήματα).

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση

 

Oι  διαδικασίες για την ηλεκτρονική υποβολή

Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

αρχίζουν την Τρίτη 9  Ιουλίου και  λήγουν  την  Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00.

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

 

                Για την υποστήριξη της υποβολής των  Μ.Δ. μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας

υποβολής, το Σχολείο μας, εκτός από την  προγραμματισμένη εφημερία τη Δευτέρα

15 Ιουλίου, θα λειτουργήσει επιπλέον την Παρασκευή  12 Ιουλίου και την Πέμπτη

18 Ιουλίου 2024 από 8:00-14:00.

 

       Τις ημέρες αυτές οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν password (αν δεν

       έχουν προλάβει ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη υποβληθέν/οριστικοποιημένο 

       Μ.Δ. για να υποβάλουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ. ζητώντας οποιαδήποτε βοήθεια 

  ή συμβουλή από το Σχολείο μας.

 

        Δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση εδώ.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Προκήρυξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας

στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)

κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

     Το Σχολείο κατά τους θερινούς μήνες,

Ιούλιο και Αύγουστο, θα είναι ανοιχτό

κάθε Δευτέρα, 8:00-14:00.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Λύκειο του Σχολείου μας ή να μετεγγραφούν σε άλλο Σχολείο, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη  διεύθυνση

https//:e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

         από 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59.

Η αίτηση θα υποβληθεί από τον κηδεμόνα που έχει οριστεί στην Υπεύθυνη Δήλωση που έχει

κατατεθεί στο Σχολείο.

    Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή στο Λύκειο του Σχολείου μας οι κηδεμόνες  πρέπει να δηλώσουν

ότι επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2023-24

Από τη Διεύθυνση

 

 

PSPA Apofoitisi 2024

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι διαδικασίες για την υποβολή

Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και

Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν

από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο μας

από την Τετάρτη 19 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password),

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στην εφαρμογή.

 

Οι υποψήφιοι θα μπορούν πλέον, εντός του Ιουλίου, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) μέσω διαδικτύου να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (Μ.Δ. ή/και Π.Μ.Δ.), σε συγκεκριμένη προθεσμία που θα ανακοινωθεί αργότερα. Στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή θα παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες χρήσης και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά και βάσεις εισαγωγής παλαιότερων ετών.

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση (δηλαδή, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2022 ή το 2023), για να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password), θα πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση συμμετοχής. Μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕ.Λ., κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή σε εκείνο της αποφοίτησής τους.

Σε κάθε περίπτωση, αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει ο ίδιος για την απόκτηση του κωδικού, ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να καταθέσει στο Σχολείο πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λόγω μετεγγραφής μαθητή (αγόρι) της Στ΄ Δημοτικού Π.Σ.Π.Α. σε άλλο σχολείο, καλείται και εγγράφεται στο Σχολείο μας το πρώτο επιλαχόν αγόρι από τον κατάλογο επιλαχόντων της κλήρωσης για την Α΄ Γυμνασίου 2024-25, με κωδικό αριθμό αίτησης 640981. 

Από το ΕΠ.Ε.Σ. και τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ιούνιος, μήνας αφιερωμένος στα Αρχεία σε όλο τον κόσμο, είχε ευχάριστα νέα και για το Ιστορικό Αρχείο του Σχολείου μας!

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού Αρχιπλοίαρχο Ιωάννη Καμπόλη Π.Ν. και το Τμήμα Ψηφιοποίησης της Υπηρεσίας για την ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου σε διαστάσεις καταστίχου τού Ιστορικού Αρχείου του με τίτλο «Μισθολογικὸν βιβλίον δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ ὑπηρετῶν τοῦ Π.Σ.Π.Α., 1951-1963» και με κωδικό αναγνώρισης GR_PSPA_0053, το οποίο ήταν αδύνατον να σαρωθεί με τον εξοπλισμό που διαθέτει το Σχολείο. Η ψηφιοποίησή του εξασφαλίζει την προστασία και διατήρησή του αλλά και την ευκολότερη αξιοποίησή του από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές και, φυσικά, τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Σχολείου μας για διάφορες δράσεις τους.

Η ψηφιοποίηση έγινε στο πλαίσιο προφορικής συμφωνίας ανάμεσα στο Σχολείο και την Υπηρεσία που πρόκειται να οδηγήσει στην υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και χάρη στην ευγενική μεσολάβηση του πατέρα μαθητών του Σχολείου μας κ. Βλάσιου Οικονόμου.

Ευχόμαστε η συνεργασία αυτή να έχει ενδιαφέρουσα συνέχεια και για τους δύο φορείς!

Στιγμιότυπο οθόνης 20569

Στιγμιότυπο οθόνης 20570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Επιδότηση των μαθητών που μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 32239/2024 (Φ.Ε.Κ. 2051/Β΄/5-4-2024)

 

Καλούνται οι γονείς των μαθητών/τριών του σχολείου μας οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση των παιδιών τους με μέσα μεταφοράς που δρομολογεί η Περιφέρεια, και

α) δεν μεταφέρονται με μέσα μεταφοράς της Περιφέρειας ή δεν μεταφέρθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα και

β) δεν έχει εκδοθεί δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (κάρτα απεριορίστων διαδρομών – Ειδικό Μαθητικό Δελτίο) μέσω του Σχολείου,

εφόσον επιθυμούν να λάβουν το σχετικό γονεϊκό επίδομα, να καταθέσουν στο Σχολείο ή να στείλουν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου γονέα, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Το χρονικό διάστημα που θα αναφέρεται στην Υ.Δ. πρέπει να είναι το ακριβές διάστημα κατά το οποίο ο δικαιούχος γονέας μετέφερε το παιδί του.
 2. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στο όνομα του δικαιούχου γονέα.
 3. Φωτοαντίγραφο εκτύπωσης από την ΑΑΔΕ με το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του δικαιούχου γονέα.
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου γονέα.
 5. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού με τη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου γονέα.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι χιλιομετρική απόσταση σχολείου-οικίας τουλάχιστον 3.000 μέτρων για μαθητές Γυμνασίου και 5.000 μέτρων για μαθητές Λυκείου.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π.Σ.Π.Α. 2024-25

Από το ΕΠ.Ε.Σ. και τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2024-25 ΤΟΥ Π.Σ.Π.Α.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης στο Π.Σ.Π.Α. οφείλουν και οι δύο γονείς/κηδεμόνες μέχρι και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 να αποστείλουν στο email του Σχολείο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σχετική υπεύθυνη δήλωση, μία ο κάθε ένας, την οποία θα εκδώσουν μέσω gov.gr, ως εξής:

α. Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας σε Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.

β. Για κάθε άλλο λόγο σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.  

Από το ΕΠ.Ε.Σ.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ/ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών του Γυμνασίου

μπορείτε να δείτε το Π.Δ. 126/2016 και τον Νόμο 4692/2020 που το τροποποιεί εν μέρει.

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.

2. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

3. Μαθητές που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

4. Στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδα Α βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

5. Στα μη εξεταζόμενα γραπτώς μαθήματα της Ομάδα Β και ομάδας Γ βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

6. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν:

α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

7. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Από τη Διεύθυνση

 

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Α' Γυμνασίου

"Αγωγή Υγείας"

στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Υπενθύμιση για το πρόγραμμα εξετάσεων Γυμνασίου και Λυκείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024 (ξένες γλώσσες-σχέδια)

Σας διαβιβάζουμε το Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα

Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών (έχουν οριστεί από τις οικείες Δ/νσεις ΔΕ)

Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών) Διευκρινίζεται ότι για τους υποψηφίους που εξετάζονται στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας, έχουν οριστεί διαφορετικά εξεταστικά κέντρα (9 στο σύνολο) για τους υποψήφιους που κατέθεσαν Αίτηση - Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και διαφορετικά (3 στο σύνολο) για τους υποψήφιους που κατέθεσαν Αίτηση - Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

Δ. Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εφιστούμε την προσοχή ότι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα τα οποία εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 

Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους.

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2024-2025»

 

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’, Β’ και Γ' τάξης Γυμνασίου που

εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-24

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Για τη σημερινή ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία,

μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στον σύνδεσμο 

https://depps.minedu.gov.gr/?p=12625.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Α. για το σχολ. έτος 2024-25

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Α. για το σχολ. έτος 2024-25

Από τη Διεύθυνση και το ΕΠ.Ε.Σ.

 

29ο Θερινό Σχολείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – Σεπτέμβριος 2024

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), συνεχίζοντας για 29η χρονιά την πρωτοπόρο προσφορά του στην ελληνική εκπαίδευση, διοργανώνει και φέτος από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου 2024 Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής στις εγκαταστάσεις του στο Θησείο και την Πεντέλη. Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα Αστροφυσικής και Διαστημικής και η σύνδεσή τους με την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό. Στο Σχολείο θα αξιοποιηθεί όλη η σύγχρονη τεχνολογία (τηλεσκόπια, δορυφορικά δεδομένα) και η επιστημονική τεχνογνωσία του Αστεροσκοπείου.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται στους μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων Λυκείων της χώρας, και η συμμετοχή τους σε αυτό είναι προαιρετική. Η φετινή διεξαγωγή του θα είναι υβριδική (δια ζώσης για μαθητές/τριες κυρίως Λυκείων της Αττικής με δυνατότητα πρόσβασης στην Πεντέλη και διαδικτυακά για τους υπόλοιπους/ες). Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στον ιστότοπο: https://www.astro.noa.gr/diaxisi-epistimis/therino-sxoleio-astrofysikhs/ Επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Θερινού Σχολείου, θα επιλέξει τους/τις μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν και θα τους/τιςενημερώσει έγκαιρα για τα αποτελέσματα της επιλογής και το πρόγραμμα του Σχολείου. Συνολικά θα επιλεγούν μέχρι 50 μαθητές/τριες για τη δια ζώσης συμμετοχή και έως 200 για τη διαδικτυακή συμμετοχή.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτριες και τους μαθητές του Σχολείου μας οι οποίοι, στο πλαίσιο της καινοτόμου δράσης στο μάθημα της Ιστορίας Α΄ Λυκείου με τίτλο "Ιδιαίτερες όψεις της Αρχαιολογίας της Αθήνας", συμμετείχαν στο 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας που διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών από τις 17 έως τις 20 Μαΐου 2024, με ανακοινώσεις που στηρίχτηκαν σε μελέτη βιβλιογραφίας και επιτόπια έρευνα,
ως εξής:
 
Αθηνά Αρσένη και Σμαράγδα ΠατέληΑνθρωπολογικά κατάλοιπα του Λοιμού του Πελοποννησιακού Πολέμου
 
Κωνσταντίνα Ηλιάδη και Κύρα ΜεταξάΖωγράφοι και πινακοθήκες στην αρχαία Αθήνα
 
Χρόνης ΠολύδωροςΗ λεγόμενη και η πραγματική φυλακή του Σωκράτη. Από τον θρύλο στην επιστημονική γνώση
 
Αλεξάνδρα Παλιούρα, Γιώργος Πατέλης και Μαρκέλλα ΤουρήΑρχαίες υπόγειες σήραγγες στην Αθήνα: θέσεις και χρήσεις
 
 
Parousiaseis Arxaiologias
 
Από τις παρουσιάσεις
 
--------------------------------------
Θερμά συγχαρητήρια ξανά στους Αλεξάνδρα Παλιούρα, Γιώργο Πατέλη και Μαρκέλλα Τουρή για την ανακοίνωσή τους στο ίδιο συνέδριο, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών, με τίτλο: 
Το σπήλαιο της Θείας Φανέρωσης από τον 2ο αι. μ.Χ. στην καρδιά της Αθήνας.
 
Parousiasi Theologias
Από την παρουσίαση

Από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μπορείτε να δείτε την ύλη των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων εδώ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο αξιολόγησης (πλήθος και είδος θεμάτων, Τράπεζα Θεμάτων κ.τ.λ.) εδώ. 

Ενημέρωση σχετικά με τους όρους προαγωγής και απόλυσης των μαθητών στο Γενικό Λύκειο

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρωινό Πρόγραμμα

Απογευματινό Πρόγραμμα

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ και ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Kids Save Lives and iSave Lives for Schools 
 
Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Kids Save Lives and iSave Lives for Schools που οργανώνεται από τον Οργανισμό Kids Save Lives και συμμετείχε γι άλλη μια χρονιά το σχολείο μας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε:
Α. Δωρεάν Πιστοποίηση ενός Εκπαιδευτικού (Γούβαλη Μαρίνα, ΠΕ11) στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής
Β. Παρακολούθηση του 2ωρου θεωρητικού τμήματος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω σύγχρονης διδασκαλίας από απόσταση (8/11/2023) και
Γ. πρακτική εξάσκηση των μαθητών/-τριών (2ώρες) (4/12/2023 για την Α Γυμνασίου και 25/4/2024 για την Α Λυκείου). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 τμήματα (Α1, Α2 Γυμνασίου και Δ1, Δ2 Λυκείου).
 
Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες και τους συγχαίρουμε για τη συνέπεια και την προθυμία τους στην πραγματοποίηση του Προγράμματος. Όλοι μας μπορούμε να σώσουμε μια ζωή.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Α. σχολ. έτος 2024-25

Οι αιτούντες παρακαλούνται να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων της αιτήσεώς τους όπως αυτά φαίνονται στον παραπάνω πίνακα, και να προβούν σε αίτημα διόρθωσης προς την Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων και Κλήρωσης (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.) μέσω του Σχολείου μας έως την Παρασκευή 26/4/2024.

Οι τελικοί κατάλογοι υποψηφίων θα οριστικοποιηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τη Δευτέρα 13/5/2024.

Από τη Διεύθυνση

 

DiscoverEU

Ευκαιρία κινητικότητας στο εξωτερικό 

 Τι είναι το DiscoverEU: Το DiscoverEU αποτελεί μια δράση του προγράμματος Erasmus+ που προσφέρει σε νέους έως 18 ετών την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να συνδεθούν με ανθρώπους από όλη την ήπειρο, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πως να δηλώσετε συμμετοχή στο DiscoverEU: Οι προϋποθέσεις για την δήλωση συμμετοχών είναι οι εξής:

 • Ο/η αιτών/ούσα να έχει γεννηθεί μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2005 και της 30ής Ιουνίου 2006.
 • Να συμπληρώσει τον σωστό αριθμό δελτίου ταυτότητας , διαβατηρίου ή κάρτας διαμονής στην ηλεκτρονική αίτηση

Στη συνέχεια /η αιτών/ούσα θα κληθεί να συμμετάσχει σε ένα κουίζ (εκτός αν η αίτηση υποβάλλεται από  ομάδα ατόμων). Οι δηλώσεις συμμετοχών μπορούν να γίνουν από εδώΟι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 30/04/2024 στις 13:00.

Διαδικασία σε περίπτωση επιλογής στο DiscoverEU: Σε περίπτωση επιλογής για συμμετοχή στο DiscoverEU, ο επιλεγμένος ταξιδιώτης μπορεί να ταξιδέψει για περίοδο έως 30 ημέρες μεταξύ 1 Ιουλίου 2024 και 30 Σεπτεμβρίου 2025 καθώς θα του προσφερθεί ταξιδιωτικό πάσο για μετακινήσεις κυρίως με τρένο. Ο επιλεγμένος ταξιδιώτης, θα λάβει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων DiscoverEU για πληθώρα εκπτώσεων σε πολιτιστικές επισκέψεις, μαθησιακές δραστηριότητες, αθλήματα, τοπικές μεταφορές, διαμονή και φαγητό.

Αναλυτικές πληροφορίες για το DiscoverEU

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα και για περαιτέρω απορίες διαβάστε τα FAQ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 36 07 690 (Δημήτρης Μητρόπουλος)

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ορισμός Εξεταστικoύ Κέντρου

του  Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών,

 οδός Νικοπόλεως 33, Αθήνα

(Πλ. Κολιάτσου), τηλ. 210-8674196 

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Θερινά Επιστημονικά Εργαστήρια για μαθητές Λυκείου

(17/6/2024 – 21/6/2024)

To Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” διοργανώνει Θερινά Επιστημονικά Εργαστήρια (Workshop) στις Βιοεπιστήμες. Τα Θερινά Επιστημονικά Εργαστήρια πραγματοποιούνται σε διάστημα μιας εβδομάδας και απευθύνονται σε μαθητές/τριες Λυκείου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://bio.demokritos.gr/el/announcements/173-summercamp και να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι Όμιλοι Αγωνίζομαι Ομαδικά και Λειτουργικής Προπόνησης

πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καλαμάτα και Αρχαία Μεσσήνη από την Πέμπτη 18 έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να επισκεφτούν την πόλη, τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και να συμμετάσχουν στην 6η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού. 30 μαθητές/τριες από τους δύο Ομίλους συμμετείχαν στους αγώνες στα αγωνίσματα δρόμου 1 και 2 σταδίων, μήκους χωρίς φορά, ρίψης λίθου και ρίψης ακοντίου. Όλοι αγωνίστηκαν με πάθος και απήλαυσαν τον αγώνα, ενώ τρεις μαθητές μας διακρίθηκαν (Μπεράτης Παύλος Β2 ρίψη ακοντίου, Τσολάκης Κωνσταντίνος Β2 μήκος χ.φ. και Πατέλλη Σμαράγδα Δ1 μήκος χ.φ.).
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές/τριες για τη συμμετοχή τους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά!
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενδοσχολικές Εξετάσεις

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων

Οι προαγωγικές εξετάσεις και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης των Ημερησίων Γυμνασίων στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται από τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024 έως την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογήμενα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους

Δείτε την εγκύκλιο που αφορά τις ενδοσχολικές εξετάσεις των Γυμνασίων ΕΔΩ

ΛΥΚΕΙΟ

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Δείτε την εγκύκλιο που αφορά τις ενδοσχολικές εξετάσεις των Λυκείων ΕΔΩ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Oι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου και το οποίο θα τους χορηγηθεί πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, και δ) τις κάτωθι ιατρικές εξετάσεις από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό: i) βεβαίωση οπτικής οξύτητας, ii) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και iii) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση, είτε αντί των ανωτέρω ιατρικών εξετάσεων, αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας στα οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους στις έδρες των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας οι οποίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο Δελτίο Τύπου

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πολλά συγχαρητήρια

στις μαθήτριες του Π.Σ.Π.Α. Σαρρή Ερατώ και Κορωναίου Ζέτα,

που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας.

Οι μαθήτριές μας δεν προκρίθηκαν στην Β΄ φάση αλλά
είμαστε πολύ περήφανοι για την συμμετοχή και την επίδοσή τους. 
Προχωράμε με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας για την Γ' Γυμνασίου στις 17/5. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι Όμιλοι Ιστορικού Αρχείου Π.Σ.Π.Α. και Γλώσσας και Πολιτισμού

πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κω από την Πέμπτη 11 έως το Σάββατο 13 Απριλίου 2024.

Στο πλαίσιο των δράσεών τους στο νησί συνδύασαν τα ενδιαφέροντά τους
και επισκέφθηκαν αρχαία, αρχεία και αρχαία αρχεία!
 
Παράλληλα υλοποίησαν σε συνεργασία με σχολεία του νησιού και σχετικούς φορείς
εργαστήρια και βιωματικές δραστηριότητες. 
 
 Συγκεκριμένα:
 
Επισκέφθηκαν το Ιπποκράτειο 1ο Γενικό Λύκειο Κω και το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας, όπου ξεναγήθηκαν, είδαν τα αρχεία του Σχολείου (από την Ιταλοκρατία και την Οθωμανοκρατία, αντίστοιχα, έως σήμερα), παρουσίασαν και χρησιμοποίησαν τον εξοπλισμό ψηφιοποίησης που προσφάτως απέκτησε το Σχολείο μας, χάρη σε κοινή δωρεά του Συλλόγου Γονέων και του Συλλόγου Αποφοίτων, και συζήτησαν με τους μαθητές πάνω σε ζητήματα αρχειακής παιδείας με αφορμή αναπαραγωγές τεκμηρίων που επεξεργάζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ομίλου Ι.Α.
 
Παρακολούθησαν παρουσίαση σχετική με την εξέλιξη της πόλης της Κω κατά τον 20ό αιώνα μέσα από πρωτότυπα και αδημοσίευτα αρχειακά τεκμήρια και από τη συλλογή βιβλίων της Ιπποκρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Ειδικού Ιστορικού και Λαογραφικού Αρχείου του νησιού. 
 
Επισκέφθηκαν σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, όπως το Ασκληπιείο, με το λίθινο αρχαίο αρχείο του, τις επιγραφές δηλαδή του μεγαλύτερου ιερού νοσοκομείου του αρχαίου κόσμου, το Ρωμαϊκό Ωδείο (με ξενάγηση από τους μαθητές του Ιπποκρ. 1ου ΓΕ.Λ. Κω), τον Δυτικό Αρχαιολογικό Χώρο, την αναστηλωμένη Casa Romana και, στην Καρδάμαινα, την Πανεπιστημιακή ανασκαφή της αρχαίας Αλάσαρνας. Ο Όμιλος Γλώσσας και Πολιτισμού είχε μεριμνήσει για την παρουσίαση της μυθολογίας των χώρων καθώς και για τον σχολιασμό επιλεγμένων επιγραφών και ιδιαίτερα των στοιχείων της δωρικής διαλέκτου.  
 
Πολλές από τις παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες
της περσινής αρχειακής ομάδας του Ιπποκρατείου 1ου ΓΕ.Λ. Κω με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό κα Σοφία Καραγιάννη
και της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καρδάμαινας.
 
 
Ευχαριστούμε όλες και όλους για τη θερμή φιλοξενία στο νησί
και το ταξιδιωτικό πρακτορείο για την εξαιρετική συνεργασία!
 

   Omiloi Kos 2024 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την Πέμπτη 4/4 πραγματοποιήθηκε δράση του σχολείου μας, στον λόφο του Στρέφη από το τμήμα Δ1.

Το τμήμα συνόδευσαν ο υπεύθυνός του κ Μιχαηλίδης και ο κ.Δημητριάδης. Σκοπός της δράσης ήταν η εμψύχωση και δυναμική της ομάδας και η σύσφιξη σχέσεων μαθητών και καθηγητών. Ως κορύφωση της δράσης πραγματοποιήθηκε φύτευση ενός δένδρου ελιάς. Όλοι μαζί μαθητές και καθηγητές συμμετείχαν ενεργητικά στέλνοντας μήνυμα ειρήνης και φιλίας στο όνομα του σχολείου μας.

Ευελπιστούμε η ελιά του ΠΣΠΑ να "πιάσει" και να αποτελεί σύμβολο των αξιών του σχολείου μας. 
Στην δράση μας βοήθησαν:
Το φυτώριο των εξαρχείων Κοπριά, που μας προμήθευσε δωρεάν το δέντρο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
Ο Δήμος Αθηναίων που μας επέτρεψε να φυτέψουμε την ελιά στον Στρέφη και που με την αρωγή γεωπόνων, μας υπέδειξε την κατάλληλη τοποθεσία.
Μία μικρή συμβολική δράση για την παγκόσμια ειρήνη και φιλία. 

    

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την Πέμπτη 28/3 πραγματοποιήθηκε, όπως και πέρσι, διδακτική επίσκεψη της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγήθηκαν από τους υπευθύνους της Σχολής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και τη συλλογή σπάνιων εκδόσεων, στο Αρχείο της Σχολής και συγκεκριμένα είδαν τεκμήρια από το αρχείο Σεφέρη και από το ανασκαφικό αρχείο της Πύλου και της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας. Ακόμη, ξεναγήθηκαν στην ερευνητική βιβλιοθήκη Blegen και στα αρχαιομετρικά εργαστήρια Wiener, στα οποία οι Θετικές επιστήμες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την καλύτερη κατανόηση του αρχαίου κόσμου.

Θερμές ευχαριστίες στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών για την υποδοχή των μαθητών μας!

  

ASCSA 2024 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

για τους προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας:

  Κτίριο του 12ου Γ/σίου Αθηνών και αίθουσες του 12ου ΓΕΛ Αθηνών,

 Οδός Κειριαδών και Σφηττίων 1, Κάτω Πετράλωνα,

Τηλ.  2103464974

Από τη Διεύθυνση

 

1ο ΚΕΔΑΣΥ Α' Αθήνας


σας ενημερώνουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αίτησης 
αξιολόγησης ή επαναξιολόγησης από το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας θα βρείτε  
στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας https://blogs.sch.gr/1kesyaath/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά δια ζώσης στην υπηρεσία μας κάθε Τρίτη και
Πέμπτη 10.00-13.00 και κάθε Τετάρτη 14.00-17.00, Χίου 16-18, ισόγειο, αίθουσα 8.

Από τη γραμματεία του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α' Αθήνας.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024 ΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΏΝ ΓΕΛ:

Παρασκευή 31-5-2024 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Τρίτη 4-6-2024             Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

                                     Μαθηματικά (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

                                     Βιολογία (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Πέμπτη 6-6-2024         Λατινικά (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

                                    Χημεία (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

                                    Πληροφορική (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Τετάρτη 12-6-2024         Ιστορία (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

                                    Φυσική (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

                                    Οικονομία (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Δείτε όλο το Πρόγραμμα (και των ειδικών μαθημάτων) ΕΔΩ

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2023-2024:

α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη.

β. Των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-Εγγραφές στην Α΄, τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2024-25.

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών και των μαθητών του Σχολείου μας που θα φοιτήσουν του χρόνου

στην Α΄, τη Β΄ και την Γ΄ Λυκείου, να διαβάσουν την επιστολή που επισυνάπτεται εδώ.

Επισημαίνεται ότι:

1. Πρώτο βήμα είναι να στείλετε στο Σχολείο, ενυπόγραφα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα) μέσω των παιδιών ή στο mail του Σχολείου συμπληρωμένες μέσω gov, τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις. 

Ο γονιός που θα κάνει την εγγραφή πρέπει να συμπληρώσει αυτή την υπεύθυνη δήλωση ενώ ο άλλος γονιός πρέπει να συναινέσει και να συμπληρώσει αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να σταλούν στο Σχολείο έως τις 22 Απριλίου 2024, ώρα 14:00.

2. Δεύτερο βήμα είναι η εγγραφή των παιδιών μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Για το θέμα αυτό (πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και οι σχετικές οδηγίες) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ως Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 
για τους υποψήφιους του Σχολείου μας ορίστηκε το
26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών,
Μαρασλή 8-10, Αθήνα (Κολωνάκι),
τηλ. 2107247387 και 2107210884

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα από 8-4-2024

Ανά Τμήμα

Συνολικό

Μοναδική αλλαγή: Τα Θρησκευτικά του Στ΄2 μετακινούνται από την Τετάρτη 7η ώρα στην Πέμπτη 6η ώρα.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών

στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25»

Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 αφορά στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας, δηλαδή το προνήπιο, την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Γενικού Λυκείου. Στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) η εισαγωγή γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024. Στα Πρότυπα Γυμνάσια και Πρότυπα Λύκεια με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση ή την δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση,

από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es.

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι προσβάσιμες επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Πληροφορίες για το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τα νέα σχολεία που θα λειτουργήσουν από το σχ. έτος 2024-25, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις υπάρχουν επίσης και στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr

Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

25451/Δ6/11.3.2024 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Θερμές ευχαριστίες

στη μητέρα της μαθήτριάς μας κυρία Καρακάση

για την προσφορά ενός καινούργιου φωτοτυπικού μηχανήματος RICOH στο Σχολείο μας

και

στην Πρεσβεία του Βελγίου στην Ελλάδα / Εμπορικό Τμήμα Βαλλονίας

και, για τη μεσολάβηση, στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας κα Κτόρου

για την προσφορά ενός ακόμη φωτοτυπικού μηχανήματος RICOH.

 

Από τη Διεύθυνση

 

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών

στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2024-25

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 25451/Δ6/11.3.2024 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (B’ 1671) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25.

Μέχρι την Παρασκευή 22.3.2024 θα ανακοινωθεί αριθμός εισακτέων για το σχ.έτος 2024-25, ανά σχολική μονάδα καθώς και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής gov.gr.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων

συγχαίρουν τη μαθήτρια του Δ΄1 Μαρίνα Κυριακοπούλου

για τη συμμετοχή της σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ρομποτικής στη Θεσσαλονίκη από τις  9 έως τις 10 Μαρτίου 2024

και για την κατάκτηση του 1ου βραβείου στην κατηγορία Engineering Excellence. 

Από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Την Τετάρτη 13/3 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών της Γ' Λυκείου - Επιστήμες Υγείας, στο ερευνητικό κέντρο Φλέμινγκ.

Συνοδεία του καθηγητή βιολογίας και της διευθύντριας του Π.Σ.Π.Α., οι μαθητές παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των ερευνητών του κέντρου αλλά και συμμετείχαν οι ίδιοι, όπου ήταν ασφαλές και επιτρεπτό, σε πειραματικές πρακτικές.


Η μεταφορά των μαθητών μας στη Βάρη έγινε με βαν που ανέλαβε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλέμινγκ και όλους τους ερευνητές που μας καλωσόρισαν, διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο τους και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους.


Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους τελειόφοιτους μαθητές του Π.Σ.Π.Α. να δουν τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα τεχνολογιας αιχμής και να συνδέσουν την θεωρία με την πράξη!

 

   IMG 20240313 093027IMG 20240313 111535 

 

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος,από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από την Τετάρτη 20/3/2024 έως και την Πέμπτη 28/3/2024.

Προκήρυξη

 

Επιστήμονες για μία ημέρα  - 23 Μαρτίου 2024

διαδικτυακό Masterclass για μαθητές λυκείου από τους  ερευνητές του CERN και GSI για τη χρήση της Φυσικής επιστήμης πάνω στην Ιατρική Θεραπεία

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για 15η συνεχή χρονιά το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program – YES Program).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχείρηση και την επιχειρηματική διαδικασία. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν τις επαγγελματικές προοπτικές που τους ανοίγονται στους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαθήματα από ακαδημαϊκούς διδάσκοντες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, συμμετοχή σε επιχειρηματικά παίγνια, ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μίας νέας επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες συντάσσοντας το επιχειρηματικό πλάνο για μία δική τους ιδέα και στο τέλος βραβεύονται οι ομάδες με τις καλύτερες ιδέες.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τις αρχές Ιουλίου 2024 και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για δηλώσεις συμμετοχής (οι οποίες θα γίνονται δεκτές έως τις 31-05-2024) και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.yes.aueb.gr.

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3 2 2

 

Δείτε εδώ την αφίσα της πανελλαδικής δράσης και εδώ το δελτίο τύπου.

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χαράλαμπο Πανδή, 

απόφοιτό μας, πατέρα μαθητή μας και μέλος του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας, 

για την άμεση ανταπόκρισή του και την ευγενική προσφορά του 

σχετικά με κατεπείγουσες εργασίες απομάκρυνσης παλιών πινάκων από τις αίθουσες διδασκαλίας,

προκειμένου να τοποθετηθούν οι νέοι διαδραστικοί πίνακες που παραλάβαμε από το Υπουργείο.

Από τη Διεύθυνση

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Απουσίες που οφείλονται σε απεργία των ΜΜΜ

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 4845/Γ2/15-1-2013, απουσίες μαθητών που δεν ανήκουν χωροταξικά στη σχολική μονάδα που φοιτούν (Εσπερινά, Μουσικά, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ) και οφείλονται σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

 

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 25-02-2024.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, έχει αποσταλεί η αριθμ. Φ.253.3/108610/Α5/29-09-2023 εγκύκλιος προς ενημέρωση για το νέο τρόπο εισαγωγής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου, σας κοινοποιούμε ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Οι παραπάνω διευκρινίσεις έχουν επιπλέον αναρτηθεί και στον ισότοπο του ΥΠΑΙΘΑ

«Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» 

«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι παρακάτω μαθητές του σχολείου μας βρίσκονται μεταξύ των επιτυχόντων

στον 84ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ευκλείδης» Σχολικού Έτους 2023 - 2024

και προκρίνονται στηνΕθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα « Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», η οποία θα διεξαχθεί

το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00, στην Αθήνα και σε αρκετά Περιφερειακά Κέντρα.

 Β΄ Γυμνασίου: Πανδής Θεόδωρος

Α΄ Λυκείου: Αμίρης Εμμανουήλ

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και

στους προκριθέντες ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού.

Από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα από 5-2-2024

Συνολικό

Ανά τμήμα

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.


 Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr
συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ

Από τη Διεύθυνση

 

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.

Προκύρηξη

 

 

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25.

  

Επίσκεψη στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει επιπλέον τις παρακάτω θέσεις:

Για τη Γ' Γυμνασίου μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12.00

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης (μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ και διατίθεται και στο Σχολείο).  

- υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

- βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30, με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή των αιτουμένων γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Π.Σ.Π.Α.

ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων, για το σχολικό έτος 2023- 2024»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024»

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.

Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Από τη Διεύθυνση

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού»

Σύμφωνα με τις από 04-01-2024 οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση των ακόλουθων βασικών μέτρων από εκπαιδευτικούς, μαθητές και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

➢ Τακτικό πλύσιμο των χεριών • Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό) • Πριν και μετά: -Την προετοιμασία ή χορήγηση γεύματος - Το γεύμα - Τη χρήση της τουαλέτας • Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, θα ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. • Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

➢ Καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων διδασκαλίας. Συστήνεται να ανοίγονται τα παράθυρα τακτικά για τη βελτίωση του αερισμού.

➢ Αποφυγή ανεπαρκώς αεριζόμενων χώρων με συνωστισμό ατόμων (π.χ. διάδρομοι, σκάλες, χρήση ασανσέρ).

➢ Αποφυγή συγκεντρώσεων πολλών ατόμων – τήρηση φυσικών αποστάσεων. 

➢ Αποφυγή αγγίγματος προσώπου, μύτης, ματιών και στόματος και πλύσιμο των χεριών καλά πριν και μετά από αυτό.

➢ Βήχας ή φτέρνισμα στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο. Αν χρησιμοποιηθεί χαρτομάντιλο, θα πρέπει να πεταχτεί προσεκτικά μετά από μία μόνο χρήση και να ακολουθήσει πλύσιμο των χεριών.

➢ Εάν κάποιος/α μαθητής/τρια παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πονόλαιμο, βήχα, καταρροή) ή έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για αναπνευστικό παθογόνο όπως SARS-CoV-2, ιό γρίπης ή RSV, συστήνεται να παραμένει στο σπίτι και να περιορίσει τις επαφές του με άλλα άτομα.

➢ Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων).

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Οι παρακάτω μαθητές του σχολείου μας βρίσκονται μεταξύ των επιτυχόντων

στον 84ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής» Σχολικού Έτους 2023 - 2024

και προκρίνονται στην επόμενη φάση του Μαθηματικού Διαγωνισμού «Ευκλείδης»,

η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 20/01/2024:

 Β΄ Γυμνασίου: Ντέτσικας Μάριος, Οικονόμου Ηρακλής, Πανδής Θεόδωρος, Φράγκος Αργύρης

Α΄ Λυκείου: Αμίρης Εμμανουήλ

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και

στους προκριθέντες ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού.

 

Από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς των μαθητών μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, τους μαθητές και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ.Μυστακίδου που βοήθησαν στη μεταφορά και τον κο Φειδαίο Θ. που προσφέρθηκε κι εφέτος για την παράδοσή τους στη Στέγη Γερόντων και στην Εστία Κοριτσιού στην Αγία Παρασκευή στις 21/12/2023. Χαρούμενα Χριστούγεννα, καλές γιορτές! Χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη!!

                                     Η Διεύθυνση του ΠΣΠΑ

 

PSPA Christmas 2023 24

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κάλαντα στους δρόμους και στα στενά της Αθήνας από τους μαθητές του ΠΣΠΑ

Την Παρασκευή 22-12-2023 οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μας πουν κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια ταξιδεύοντας μας μέσα από τις φωνές τους στο σημαντικότερο γεγονός που άλλαξε τον κόσμο, την γέννηση του θείου βρέφους. Οι μαθητές μας τόσο το πρωί στους δρόμους γύρω από το σχολείο τους (10:30π.μ. με 12:30μ.μ.) όσο και το απόγευμα στα στενά της Καισαριανής (18:00μ.μ. με 20:30μ.μ.) θα δώσουν από το περίσσευμά της καρδιάς τους σε όλους εμάς που θα βρεθούμε στις περιοχές αυτές.

Όποιοι από τους φίλους και γείτονες μας αγαπούν… μπορούν να μας ανοίξουν τα σπίτια τους για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα.

(Την αφίσα επιμελήθηκε η μαθήτρια του Α1 Αλεξοπούλου Μυρτώ)

  

Tη  Δευτέρα 18/12/2023 από 8:30-14:00, στον 1ο όροφο θα γίνει το Χριστουγεννιάτικο παζάρι

που διοργανώνουν τα 15μελή Μαθητικά Συμβούλια Γυμνασίου και Λυκείου.

Η κάρτα είναι δημιουργία της μαθήτριας της Β Λυκείου Μαρίας Στούμπα

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 οι μαθητές της Β και της Γ Λυκείου (τμήματα Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2) του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Αρχικά επισκέφθηκαν τον Αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών το 1996.

Στιγμιότυπο οθόνης 17101

Στη συνέχεια οι μαθητές μετέβησαν στο γειτονικό Πολεμικό Μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1975 και παρουσιάζει την ελληνική στρατιωτική ιστορία από την αρχαιότητα ως τις ημέρες μας.

Στιγμιότυπο οθόνης 17102

Από τη Διεύθυνση

  

29-11-23

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. έτους 2024.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση εκδίδεται  εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2024. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2022 ή το 2023 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό,  ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2024).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν  σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

Μπορείτε εδώ να βρείτε την εγκύκλιο με θέματα "Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. έτους 2024 (μαθητές ή απόφοιτοι)" και "Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 5 μουσικά τμήματα με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι)".

Και εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για την Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

 

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2024

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024 – σχολ. έτος 2023-24

Τροποποιείται η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης φάσης του ενδοσχολικού Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' Λυκείου από την 1η Δεκεμβρίου 2023 στις 8 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00. Αντιστοίχως, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.

 

«Ενημέρωση μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου για συμμετοχή σε πλου με Φρεγάτα»

Σας ενημερώνουμε ότι, το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο προσκαλεί για το έτος 2024, μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, σε μία νέα ξεχωριστή εμπειρία δίπλα σε στελέχη του ΠΝ, να συμμετέχουν σε ολιγόωρο πλου μίας Φρεγάτας. Η επιλογή των είκοσι (20) μαθητών/τριών, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, το 1ο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2023. Ο πλους με τη Φρεγάτα θα πραγματοποιηθεί κατά την προσεχή εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Νέου Έτους, προκειμένου να μην επηρεαστεί το πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται να συμπληρωθούν, έως την 1 η Δεκεμβρίου 2023, τα ακόλουθα: α) Ηλεκτρονική αίτηση (φόρμα συμμετοχής) β) Δήλωση Συμμετοχής

Περισσότερες Πληροφορίες

 

5ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023‐24

Ο  μαθητικός  διαγωνισμός  «ΕΡΜΗΣ»  στα  Οικονομικά  είναι  ένας ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ’  Λυκείου. Ο  διαγωνισμός  οργανώνεται  και  διεξάγεται  από  το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνεργασία με την  Ένωση  Οικονομολόγων  Εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  το  Οικονομικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος.

Ως  ημερομηνία  υποβολής  ενδιαφέροντος  συμμετοχής  των  μαθητών  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  1/01/2024  –  31/01/2024  και  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  στον  ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις. Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ  αποστάσεως  μέθοδο  το  Σάββατο  23  Μαρτίου  2024  για όλους τους μαθητές  που  θα  έχουν  δηλώσει  συμμετοχή.  Η Β’ και τελική Φάση θα γίνει το Σάββατο 27 Απριλίου 2024, όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι διακριθέντες  της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δείτε τον επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου ΕΔΩ

Από τη Διεύθυνση

 

Ενημερωτικό υλικό δράσης "Ασφαλές διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και μαθητές"

Ύλικό από την επιμορφωτική δράση που πραγματοποιήθηκε, με τηλεδιάσκεψη από το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, με θέμα: «Ασφαλές διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και μαθητές» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://ict1pekesattikis.wordpress.com/ .

 

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2024

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024 – σχολ. έτος 2023-24

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (12:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄και Β΄ τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (12:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γ’ Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 (α΄ φάση) ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 (11:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γ’ Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 (β΄ φάση) για τους/τις μαθητές/τριες που θα πρωτεύσουν στην α’ φάση,στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 (09:30-15:30), για την επιλογή των πέντε μαθητών/τριών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 54η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024. 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ιστορικό Αρχείο Π.Σ.Π.Α. ανάρτησε στο ανοιχτό αποθετήριο αρχειακού υλικού του Σχολείου το πρώτο τεκμήριο που ψηφιοποίησε με τον καινούργιο ημιεπαγγελματικό σαρωτή βιβλίων Fujitsu ScanSnap SV600, τον οποίο απέκτησε χάρη στην ευγενική χορηγία του Συλλόγου Αποφοίτων και του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας.

Μπορείτε εδώ να δείτε την καταχώριση της χορηγίας στη σχετική ιστοσελίδα.

Σας προτείνουμε να περιηγηθείτε στον πρώτο τόμο των Δημοσιευμάτων, του επιστημονικού περιοδικού που εξέδιδε το Σχολείο με άρθρα του εκπαιδευτικού προσωπικού του, του Επόπτη, του Διευθυντή, των καθηγητών, των δασκάλων και των συνεργατών τους.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι συνολικά 19 διάσπαρτες φωτογραφίες που δημοσιεύονται στον τόμο.

Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

※το ιστορικό της ίδρυσης του Σχολείου και την περιγραφή του κτηρίου το 1930 (με έναν όροφο λιγότερο!),

※τα πρώτα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου,

※θεωρητικές αρχές προς τους εκπαιδευτικούς για την επιτυχία του,

※το σύστημα ψυχοσωματικών μετρήσεων στους μαθητές –που δικαίωνε καταρχήν τον τίτλο του ως «Πειραματικό»,

※κείμενα μαθητών (ελεύθερες εκθέσεις, ψυχογραφήματα, ημερολόγια κ.ά.),

※στιγμιότυπα από τη ζωή του Σχολείου τα δύο πρώτα χρόνια (εκδρομές, συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων, παραβάσεις και ποινές, δημιουργία σχολικού κήπου, ίδρυση μαθητικής βιβλιοθήκης και άλλα κατά τα έτη 1929-30 και 1930-31),

※και άλλα.

Από εδώ μπορείτε να δείτε το ψηφιοποιημένο τεκμήριο ή και να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (σε χαμηλή πάντα ανάλυση λόγω διαδικτυακών περιορισμών).

Θα ακολουθήσουν και άλλες αναρτήσεις από τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, τα Μαθητολόγια, το Βιβλίο Κήπου και άλλα πολλά!

Καλή ανάγνωση!

Από τη Διεύθυνση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027, γεννημένοι το έτος 2006,

είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024,

από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου.

Δείτε τις οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2026).

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα εορτασθεί

την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και ώρα 9.00

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριών είναι 8.45-9.00

ενώ μετά τη σχολική εορτή οι μαθητές/τριες θα αποχωρήσουν

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η υποδοχή γονέων για ενημέρωση ξεκινάει από τη Δευτέρα 20/11/2023

Δείτε το Πρόγραμμα επικοινωνίας Γονέων Μαθητών Π.Σ.Π.Α. και Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΩ

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συμμετοχή ομάδας εθελοντών του Σχολείου μας στον 40ο Μαραθώνιο της Αθήνας
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Εβδομάδας 13/11 - 17/11

Ανά Τμήμα

Συνολικό

Από τη Διεύθυνση

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ:

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«Παροχή τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net»

η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που διαβιούν στο Δήμο Αθηναίων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Παροχή τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων»

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην πρόσκληση μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athens.opensocialnet.gr έως την Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 17.00

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 06/11/2023  μέχρι  24/11/2023 , μεταξύ 10:00 – 17:00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης
 
Αίτηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε εδώ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Γ΄ Λυκείου.

Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες και τη σχετική αίτηση.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο.

Μπορείτε να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ., τις οδηγίες και τη σχετική αίτηση.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023
Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων
για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα Ιωάννινα.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Οκτώβριος που πέρασε, μήνας κάθε χρόνο αφιερωμένος στη συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επιφύλασσε μια ευχάριστη συγκυρία για το Σχολείο μας.

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τη συντήρηση τεσσάρων ιστορικών οργάνων του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας που υπογράφτηκε πέρσι με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες πριν από και μετά τη συντήρηση.

 

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της υπ΄αρ. 9/2023 Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024- 2025.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής επί του 56/2023 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της υπ΄αρ. 9/2023 Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024-2025.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) σε μαθητές/μαθήτριες

δημοσίων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για τη δωρεάν

μετακίνησή τους με τα Μ.Μ.Μ., για το σχολικό έτος 2023-2024»

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της υπογραφής των συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής με τους συγκοινωνιακούς φορείς ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. και Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) μπορούν οι μαθητές/τριες που δικαιούνται, να προμηθευτούν τα Ε.Μ.Δ. για τη δωρεάν μετακίνησή τους προς και από το σχολείο που φοιτούν, με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Οι μαθητές που δικαιούνται είναι αυτοί που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική τους μονάδα μεγαλύτερη των 2.500 μέτρων και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-09-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 53173/11-8-2022 (Β΄4294/11-8-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι μαθητές που μεταφέρονται με δρομολόγιο δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών δεν δικαιούνται να λάβουν και ΕΜΔ.

 Επίσης οι μαθητές που συμπεριλαμβάνονται σε δρομολόγιο για το οποίο δεν έχει υποβληθεί οικονομική προσφορά αναδόχου (άγονο δρομολόγιο) μπορούν να αιτηθούν ΕΜΔ αλλά εάν υπάρξει μειοδότης οφείλουν να ακυρώσουν τις κάρτες, μετά από ενημέρωση του σχολείου και της Διεύθυνσης Παιδείας.

 Οι δικαιούχοι μαθητές/τριες θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη, 2/11/2023 στις 14:00 να καταθέσουν μέσα σε διαφάνεια  τα προβλεπόμενα ανάλογα με την περίπτωση τους δικαιολογητικά (υπεύθυνη κ. Σουρή).

Από τη Διεύθυνση

  

12οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευρώπη (Science on Stage -Europe), με την επωνυμία Science on Stage Greece, διοργανώνει τους 12ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα «Η βιωσιμότητα στην εκπαίδευση SΤΕΜ», που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από Παρασκευή 03-11-2023 (09:30-20:00) έως και Σάββατο 04-11-2023 (09:00-13:00) στην Αθήνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» του Δήμου Αιγάλεω και απευθύνονται, μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευρώπη (Science on Stage- Europe) έχει ως στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους νέους, καινοτόμους τρόπους διάδοσης πληροφοριών και μεθόδων διδασκαλίας αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και την άμεση σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες: http://etsito.mysch.gr ,http://www.science-on-stage.eu και Facebook: sonsgreece. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευρώπη» στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δελτίο Τύπου

Κατάλογος Εργασιών

Πρόγραμμα

   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει επιπλέον τις παρακάτω θέσεις:

Για την Α' Λυκείου μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 12.00-14.00 και τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 κατά τις ώρες 9:00-13:00.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης (μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ και διατίθεται και στο Σχολείο).  

- υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

- βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00, με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή των αιτουμένων γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Π.Σ.Π.Α.

ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει επιπλέον τις παρακάτω θέσεις:

Για τη Γ' Γυμνασίου μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 9.00-13.00 και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 κατά τις ώρες 9:00-13:00.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης (μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ και διατίθεται και στο Σχολείο).  

- υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

- βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00, με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή των αιτουμένων γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Π.Σ.Π.Α.

ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ.Π.Α.

  

10 Οκτωβρίου 2023

Συμμετοχή του ΠΣΠΑ στην Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία «Τρέχω για το ΕΥ»

Το ΠΣΠΑ συμμετείχε στην Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία  «Τρέχω για το ΕΥ» που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Το σύνθημα του σχολείου μας ήταν: ΕΥαγωνιστές, ΕΥσυμμαθητές και ΕΥτυχεροί που τρέχουμε κι εμεις!

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας (226 από τους 259 - 87%) έτρεξαν ο καθένας για 7' και κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα από 250 χιλιόμετρα!!!

Μπορείτε να δείτε τις συμμετοχές όλων των σχολείων ΕΔΩ.

Το βίντεο της συμμετοχής μας μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

 

 

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

26/9/2023

 

Τα τμήματα Αγγλικών Γ΄1, Γ΄2, Δ΄1, Δ΄2 και Ε΄2 με διδάσκουσα την κα Δ. Τζακώστα

γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26/9)

δημιουργώντας βίντεο, παρουσιάσεις σε ppt, συννεφόλεξα και αφίσες

σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τη σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας και της γλωσσομάθειας.

 

Πατώντας εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που συγκεντρώνει τις εργασίες τους.

 

PagkHmGlwsswn

 

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων

Σας ενημερώνουμε οι μαθητικοί όμιλοι θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των Ομίλων μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του σχολείου (Μαθητικοί Όμιλοι 2023-24)

Από τη Διεύθυνση

    

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Οι εξετάσεις της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδων Β1+Β2, Γ1+Γ2 στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική έχουν προκηρυχτεί για τις 25-26 Νοεμβρίου. Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr .

Περισσότερες πληροφορίες
  

      

ANTETOKOUNBROS ACADEMY

Η AntetokounBros Academy είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που συνδυάζει την προπόνηση μέσω του μπάσκετ με την έμπνευση μέσω της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 10 έως 17 ετών που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπονήσεις μπάσκετ διάρκειας 75 λεπτών δύο φορές την εβδομάδα για 100 νεαρούς αθλητές τον χρόνο σε δύο γήπεδα μπάσκετ:
Στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ των Σεπολίων (Μανιτάκη 46, Αθήνα) και στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ των Ελληνορώσων (Χαλεπά 2,Αθήνα), με το καθένα να φιλοξενεί 50 αθλητές.

Αιτήσεις μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023

Πληροφορίες

Από τη Διεύθυνση

 

Ιστορικό Πολυτεχνείο, Κτήριο Αβέρωφ, στις 29 Σεπτεμβρίου 2023
από τις 5 το απόγευμα έως αργά το βράδυ

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνδέεται και φέτος, για δέκατη συνεχή χρονιά, με τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Γιορτή της Έρευνας “European Researchers’ Night” και καλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς στη Βραδιά του Ερευνητή 2023.

Φέτος η Βραδιά έχει ως γενικό θέμα το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, το νερό, την οικολογία και τις «πράσινες» πόλεις.Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ερευνητές μας, να παίξετε και να εντυπωσιαστείτε με πρωτότυπα πειράματα, ρομπότ, νανοϋλικά, drones, τρισδιάστατες απεικονίσεις, μηχανικές προσομοιώσεις κ.α. 
Οι φετινές μας δράσεις περιλαμβάνουν επίσης:

 • Παρουσίαση πειραμάτων από ομάδες μαθητών (συμπλήρωση Δελτίου Ερευνητικής Συμμετοχής Μαθητικών Ομάδων στο www.ntua.gr/ntuaren)
 • Δράση «Ερευνητές στα Σχολεία», όπου ακαδημαϊκοί και ερευνητές θα παρουσιάσουν σε σχολεία τα ερευνητικά τους επιτεύγματα
 • Δράση «Chat Lab» με online σύνδεση και συνομιλία των ερευνητών με τους μαθητές
 • Καλλιτεχνικά δρώμενα από την Ομάδα Κρουστών και τη Χορωδία του ΕΜΠ και του Αθηναϊκού Θιάσου Σκιών
 • Το επιτυχημένο Κυνήγι Θησαυρού που επιστρέφει και φέτος με πολλές εκπλήξεις και δώρα

Όπως κάθε χρόνο, θα διεξαχθούν και οι Διαγωνισμοί της Βραδιάς για τα παιδία:

 • Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές των Δημοτικών με θέμα «Από το Πολυτεχνείο της εξέγερσης του ΄73 στο Πολυτεχνείο της Γνώσης και της Καινοτομίας 50 χρόνια μετά»
 • Διαγωνισμός Αφίσας για μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων με θέμα «Εφαρμόζοντας την καινοτομία για μία αξιοβίωτη πόλη»
 • Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Η καινοτομία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» #ntuaren

Οι φόρμες συμμετοχής Διαγωνισμών θα υποβληθούν στην ιστοσελίδα της Βραδιάς του Ερευνητή του ΕΜΠ www.ntua.gr/ntuaren
Για να μη χάσετε τίποτα από τις δράσεις μας, οργανώνουμε και ξεναγήσεις σχολείων στον αντίστοιχο σύνδεσμο: www.ntua.gr/ntuaren
 

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας και της επιστήμης!

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ερευνητές και τα επιτεύγματά τους, να παίξετε και να συνομιλήσετε μαζί τους, καθώς και να απολαύσετε πλήθος πρωτότυπων δράσεων. Σας περιμένουμε!
Είσοδος ελεύθερη για όλους!

Η επιστημονικά υπεύθυνη της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ,
Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ

  

Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων

 Αν τα παιδιά σας είναι μαθητές/ τριες Γυμνασίου-Λυκείου,

 Αν είστε κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Αθηναίων

Ελάτε να γράψετε τα παιδιά σας για να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε ολιγάριθμα τμήματα που ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στο πλαίσιο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και το σχολικό έτος 2023-2024, σε μαθητές άπορων ή οικονομικά αδύναμων οικογενειών, καθώς και σε άπορους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 41ου Γυμνασίου Αθηνών (Πάτμου 11-13), από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, καθημερινά από τις 16.00 έως τις 21.00.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά τις πρωινές ώρες με το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης στα τηλέφωνα 2132082923-4 και τις απογευματινές (από τις 14:00 έως 21:00) με τη Γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο τηλέφωνο 2108655273.

Για την εγγραφή σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δείτε ΕΔΩ

Αίτηση

Από τη Διεύθυνση

    

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε ότι για τους μαθητές/τριες της Α'Γυμνασίου και της Α'Λυκείου απαιτείται η προσκόμιση στο σχολείο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). 

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λπ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Τα ΑΔΥΜ μπορούν να τα προσκομίσουν στο σχολείο οι ίδιοι οι μαθητές/τριες τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του σχολείου (μέχρι Παρασκυή 22 Σεπτεμβρίου 2023).

Το ΑΔΥΜ μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ ηλεκτρονικά ή έντυπα στο γραφείο της Υποδιεύθυνσης.

Σχετικό ΦΕΚ

Από τη Διεύθυνση

     

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

για απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους,

για το έτος 2023-2024 για πλήρωση λειτουργικών κενών στο Π.Σ.Π.Α. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων,

μέχρι τις 24/8/23, 23:59.

ΕΠ.Ε.Σ.  Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πίνακας εκπαιδευτικών των οποίων η αίτηση για απόσπαση στο ΠΣΠΑ εγκρίνεται

ΕΠ.Ε.Σ.   Π.Σ.Π.Α.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό!!!

«Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό της πρόσκλησης ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 30/6/23 έως 9/7/23 και ώρα 23:59.

Ο σύνδεσμος υποβολής αιτήσεων είναι ΕΔΩ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-23)

Από τη Διεύθυνση

     

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επιδότηση των μαθητών που μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους

(παρ.1β του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄).

Καλούνται οι γονείς των μαθητών του σχολείου μας οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση των παιδιών τους  με λεωφορεία που δρομολογεί η Περιφέρεια και 

α) δεν μεταφέρονται με λεωφορεία της περιφέρειας ή δεν μεταφέρθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα

β) δεν έχει εκδοθεί δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) μέσω του σχολείου

και οι οποίοι  επιθυμούν να λάβουν το Γονεϊκό επίδομα,

να καταθέσουν στο σχολείο ή να στείλουν ηλεκτρονικά

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 που υπάρχει εδώ
 2. Εκτύπωση από το Google maps της συντομότερης οδικής διαδρομής με αφετηρία την οικία και τέρμα το σχολείο.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι χιλιομετρική απόσταση σχολείου-οικίας τουλάχιστον 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου και 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείου.

Το Σχολείο μας θα  εκδώσει σχετική βεβαίωση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί με άλλα δικαιολογητικά (βλέπε εδώ) στην αρμόδια Διεύθυνση  της Περιφέρειας Αττικής. 

Από τη Διεύθυνση

                                                                                         

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μετακίνηση μαθητών/τριών με ΙΧΕ οχήματα εντός του Δακτυλίου


Σχετικά με την είσοδο στον Δακτύλιο ΙΧΕ οχημάτων γονέων και κηδεμόνων για τη μετακίνηση μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να υποβάλουν αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σχολείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ζητώντας σχετική βεβαίωση φοίτησης, την οποία κατόπιν θα πρέπει να καταθέσουν στην Τροχαία Αττικής. 

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες τού Υπουργείου Παιδείας, «οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου» ούτε «οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου».

Αποσκοπώντας στην προστασία των μαθητών μας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας τού Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής/μαθήτρια να κατέχει κινητό τηλέφωνο (ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή), αυτό θα φυλάσσεται στο Γραφείο τής Διεύθυνσης και θα το παραλαμβάνει μετά το σχόλασμα.

Από τη Διεύθυνση

                                                                                                                       

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Αντί κεράσματος, ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου σας προσκαλεί να δείτε το επεξεργασμένο βίντεο της διημερίδας που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα για τα 90 χρόνια του Σχολείου μας. Μπορείτε να διαλέξετε τι θα δείτε χρησιμοποιώντας τη "χρονογραμμή" στα σχόλια του βίντεο.

Καλή παρακολούθηση!

Σύνδεσμος: https://youtu.be/WMeQTkL_mWI?t=1

             

 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10306

 Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 λειτουργεί ανώνυμα και δωρεάν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και την επιστημονική καθοδήγηση της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφορά το Πανελλήνιο, και λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του έτους και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης οποιουδήποτε προσώπου αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει σε πρόσωπο αρμόδιο, ειδικό, να ακούσει ό,τι και αν έχει να του πει.

Αφορά 3 επιλογές:

Επιλογή 1-Ψυχολογική βοήθεια, Ψυχιατρική υποστήριξη

Επιλογή 2-ΨυχοΚοινωνικά θέματα

Επιλογή 3-Θέματα που αφορούν την Οικογένεια, Παιδιά και Εφήβους

Η Γραμμή 10306 δημιουργήθηκε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και για οποιοδήποτε λόγο (ένταση, ταραχή, δυσανεξία, ανασφάλεια, απειλή, φόβο, πανικό, απογοήτευση, απελπισία, μοναξιά, κ.λπ.) οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αποζητά στήριξη, ενθάρρυνση ή/και ψυχική ανακούφιση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

                 

Μαθήματα τηλεκπαίδευσης από το... παρελθόν!
Άρθρο σχετικά με τα ραδιοφωνικά μαθήματα που προσέφερε η δασκάλα του Σχολείου μας Αλεξάνδρα Μάνου το 1940.
Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
 

    

Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού

Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο
Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση
Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 

                                                                                                                                

Λόγια δεν χωράνε. Γι’ αυτό οι καθηγητές της, μιας και της άρεσαν τα ποιήματα, αφιερώνουν ένα ποίημα στη Ναταλία, που έφυγε νωρίς, χωρίς να προλάβει να αφήσει κανένα σημάδι επάνω της η κακία του κόσμου... Εξάλλου, ξέρουν, όπως και η αλεπού του Μικρού Πρίγκιπα, ότι όταν θα κοιτάζουν τον ουρανό τη νύχτα, θα βλέπουν πια αστέρια που ξέρουν να γελούν.

 

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

Βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

Το χέρι σου έφευγε με το νερό

να στρώσει νυφικό το πέλαγο

Το χέρι σου άνοιγε τον ουρανό

Άγγελοι μ’ έντεκα σπαθιά

πλέανε πλάι στ’ όνομά σου

σκίζοντας τ’ ανθισμένα κύματα

Στους  κόρφους σου έκρυβες μια χάρη

που ήταν το ίδιο το φεγγάρι

Φεγγάρι εδώ, φεγγάρι εκεί

αίνιγμα διαβασμένο από τη θάλασσα

Για το δικό σου το χατίρι, Ναταλία,

ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα

βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

                     

                                       Oδυσσέας  Ελύτης 

'Εργο της Ναταλίας Καλόσακα, Αλεξίας Κονταξή και Μυρτώς Τριπολιτσιώτη, 2018-2019

 

                                                                   

                     

ypaideias21
depps
schgrp

 

 
paideias26916c
digitalsch
fotodentrolin
paneladikon
trapezathemok1
hycustom
eoppep

 

pspayoutube

 

179604 (4)