ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (Mentoring)- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αποτελούν μέρος της λειτουργίας και του σκοπού του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές των "καθηγητικών" Σχολών με τη Σχολική πραγματικότητα και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τα θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική και Διδακτική θεωρία από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Οι Δειγματικές Διδασκαλίες και Πρακτικές Ασκήσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές των "καθηγητικών" Σχολών και των Επιστημών Αγωγής.
Οι διδάσκοντες του ΠΣΠΑ συνέβαλαν και συμβάλλουν, με τις Δειγματικές τους Διδασκαλίες, στο να κατανοήσουν οι φοιτητές των "καθηγητικών" Σχολών των Πανεπιστημίων μας τη σχέση της θεωρίας με την αποτελεσματική διδακτική πράξη και να εξοικειωθούν με τις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες.
Ενδεικτικός κατάλογος των "καθηγητικών" Σχολών :
Φιλοσοφικής, Θεολογίας, Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας
Επιστημών Αγωγής (Επιστημών της Εκπαίδευσης),
Φυσικής Αγωγής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Επιστημών Αγωγής και της Εκπαίδευσης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)
ΕΠΠΑΙΚ , Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Πρώην ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ)