Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ)
 του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Απόφαση

 

 Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελείται από τους:
 

1. ΤΟΜΠΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Καθηγητή Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

2. ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

3. ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Π.Δ.Σ.

4. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

5. ΔΑΝΙΛΗ ΕΛΕΝΗ Διευθύντρια Πειρ. Γ/σίου & Λυκείου

6. ΓΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ Εκπαιδευτικό Πειρ. Γ/ Λυκείου

7. ΠΑΝΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Εκπαιδευτικό στο 6/θ Π.Δ.Σ.


Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου ανήκει στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.