Ανακοινώσεις για την εισαγωγή μαθητών στο ΠΣΠΑ

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-19

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΘΕΣΗ

To ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης για μαθητές/-τριες της B΄ τάξης Λυκείου με εξετάσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τρίτη 11-9-2018 έως και Πέμπτη 13-9-2018. Οι αιτήσεις -από τους ενδιαφερόμενους γονείς- θα γίνονται δεκτές καθημερινά στο σχολείο από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/9/18 και ώρα 10.00 -13.00

                                                                            

Αθήνα,  10/9/2018

Από το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΑ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 10/9/18 και ώρα 11.00 π.μ., από επιτροπή γονέων και με την παρουσία του ΕΠΕΣ, κλήρωση για την κάλυψη θέσης στη Β΄ Γυμνασίου. Στην κλήρωση πρώτη αναδείχθηκε η Άννα Βαρβεράκη και πρώτη επιλαχούσα η Βασιλεία Τομαρά.

     Αθήνα,  10/9/2018

Από το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΑ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΘΕΣΗ

To ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης για μαθητή (αγόρι) της Γ΄ τάξης Γυμνασίου με κλήρωση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Πέμπτη 6-9-2018 έως Τρίτη 11-9-2018 και ώρα 11:00 π.μ. Οι αιτήσεις -από τους ενδιαφερόμενους γονείς- θα γίνονται δεκτές καθημερινά στο σχολείο από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/9/18 και ώρα 12.00 π.μ. από επιτροπή γονέων και με την παρουσία του ΕΠΕΣ.

                                                                            

Αθήνα,  6/9/2018

Από το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΑ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης για μαθήτρια της Β΄ τάξης Γυμνασίου με κλήρωση και μιας (1) θέσης για μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Λυκείου με εξετάσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τετάρτη 5-9-2018 έως και Παρασκευή 7-9-2018. Οι αιτήσεις -από τους ενδιαφερόμενους γονείς- θα γίνονται δεκτές καθημερινά στο σχολείο από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/9/18 και ώρα 11.00 π.μ. από επιτροπή γονέων και με την παρουσία του ΕΠΕΣ. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/9/18 και ώρα 10.00 -13.00

                                                                            

Αθήνα,  4/9/2018

Από το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΑ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018, στις 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την εισαγωγή στην Α' Γυμνασίου του ΠΣΠΑ.

Αποτελέσματα της κλήρωσης για την Α' Γυμνασίου (πίνακας εισακτέων και επιλαχόντες)

Την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018, στις 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την εισαγωγή στην Α' Λυκείου του ΠΣΠΑ.

Αποτελέσματα της κλήρωσης για την Α' Λυκείου (πίνακας εισακτέων και επιλαχόντες)

Από τη Διεύθυνση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στo ΠΣΠΑ για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Πίνακας υποψηφίων μαθητών για την Α΄ Λυκείου του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2018-19

Μαθητές που φοιτούν στη Γ' Γυμνασίου και εγγράφονται απευθείας στην Α' Λυκείου

 

Υπάρχει μία κενή θέση (κορίτσι) για την Α΄ Λυκείου

Η κλήρωση θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2018, στις 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας.

 

Πίνακας υποψηφίων μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2018-19

 Μαθητές που φοιτούν στη ΣΤ' Δημοτικού του ΠΣΠΑ και εγγράφονται απευθείας στην Α' Γυμνασίου

 

Υπάρχουν 20 θέσεις για την Α΄ Γυμνασίου

 Η κλήρωση θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2018, στις 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία

για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 810/τ. Β’/7-3-2018 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr) ή εδώ. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 30η Απριλίου 2018.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (24 ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις τον Σεπτέμβριο) ΣΤΟ ΠΣΠΑ

 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017-18

 

21-6-2017

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εγγραφές μαθητών που έχουν κληρωθεί
για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου.

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κληρώθηκαν στην Α’ τάξη Γυμνασίου θα γίνουν στο διάστημα από 1-10 Σεπτεμβρίου 2017 βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 104/1979 άρθρο 17 και Π.Δ 376/1993).
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, να προσέλθουν στο Σχολείο, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των παιδιών τους.
Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν προτίθενται να εγγράψουν τα παιδιά τους, να μας το δηλώσουν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διευκολυνθεί το Σχολείο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από τη Διεύθυνση 

 

20-6-2017

Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών
στην Α΄ Γυμνασίου του ΠΣΠΑ  το σχολικό έτος 2017-18.
 
Ο Πίνακας των 20 κληρωθέντων μαθητών/τριων  με κατάλογο των επιλαχόντων.

 


1-6-2017

Αλλαγή στην ώρα της κλήρωσης για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου.
Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄Γυμνασίου θα γίνει
στις 20 Ιουνίου 2017, στις 9.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας.
 

 

 24-5-2017

(Upd  1-6-2017)

 
Πίνακες υποψηφίων μαθητών για την  Α΄ Γυμνασίου και  την Α΄ Λυκείου
του Σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2017-18.
 
Οι κενές θέσεις για την Α΄ Γυμνασίου είναι 19 (12 κορίτσια και 7 αγόρια). Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2017, στις 9.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας.  Δεν υπάρχουν κενές θέσεις για την Α΄ Λυκείου.
 

2-5-2017
Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
(Διευκρινιστική εγκύκλιος)
 
Δυνατότητα αίτησης εισαγωγής μαθητών, στην Α’ τάξη Πρότυπων ή Πειραματικών σχολείων, ακόμη και αν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές θέσεις σε αυτά.
 
Η διευκρινιστική εγκύκλιος της ΔΕΠΠΣ.

24-4-2017
 
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία
για το σχολικό έτος 2017-2018.
 
Το σχετικό ΦΕΚ 1367/Β’ /21.04.2017
 
Πίνακας κενών θέσεων, έτους 2017-18, για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.
 
Για τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:   (Οι διατάξεις του ΦΕΚ1367 /Β)
 
Εισαγωγή Μαθητών στην Α΄ τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ για το σχολικό έτος 2017-2018 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σελ.12804 τεύχος Β’ 1367/21.04.2017).
Εισαγωγή Μαθητών στην Α΄ τάξη ΛΥΚΕΙΟΥ για το σχολικό έτος 2017-2018 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σελ.12805 τεύχος Β’ 1367/21.04.2017).
 
Διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

 


 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2016-17

 

21-9-2016

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΠΑ

Τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας για την εισαγωγή μαθητών/τριών στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου  του Σχολείου μας έχουν κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:

1. ΦΙΛΙΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΥΔΙΑ
2. ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΓΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
4. ΤΖΕΣΣΕΝ ΕΛΣΕ
5. ΧΥΣΕΝΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Από τη Διεύθυνση

 


14-9-16

 

Προκήρυξη κενής θέσης για εισαγωγή στο Γυμνάσιο του ΠΣΠΑ.

(Σχολικό έτος 2016-17)

 

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 910/19/5/2015 ΦΕΚ (τ. Β'), την Πράξη 1/13-9-2016 του ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΣΠΑ.

προκηρύσσεται

μία θέση για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας:

Τα δυο μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

Α) Νεοελληνική Γλώσσα στην εξεταστέα ύλη της Β' Γυμνασίου και

Β) Μαθηματικά στην εξεταστέα ύλη της Β' Γυμνασίου.

Η εξέταση θα διαρκέσει δύο (2) ώρες και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00, και την Τρίτη 20/9/2016 έως τις 09:30 π.μ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής:

α) Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

β) Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.
γ) Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Γυμνασίου.

Διενέργεια εξετάσεων:

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τρίτη 20/9/2016 και ώρα 12:00-14:00 στο χώρο του σχολείου.


9-9-2016

Αποτελέσματα κλήρωσης για φοίτηση στη Β΄ Λυκείου.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης,της Παρασκευής 9/9/16, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2016-107 είναι:

Κληρώθηκαν για τις δυο κενές θέσεις  της   Β΄  Λυκείου:

1. ΜΙΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επιλαχόντες:
1. ΚΑΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΣΠΑ

 


2-9-2016

Προκήρυξη κενών θέσεων για εισαγωγή στο Λύκειο του ΠΣΠΑ.

(Σχολικό έτος 2016-17)

 

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 910/19/5/2015 ΦΕΚ (τ. Β'), την Πράξη 4/2-9-2016 του Συλλόγου Διδασκόντων του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις Οδηγίες με ημερομηνία 15/5/2015 “Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία”

προκηρύσσονται

οι ακόλουθες κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών του Λυκείου του σχολείου μας:

Μία (01) θέση με κλήρωση για τη Β' τάξη του Λυκείου.  (UPD   δυο (02) θέσεις με κλήρωση.)
Δύο (02) θέσεις με εξετάσεις για τη Γ' τάξη του Λυκείου.

Τα δυο μαθήματα που θα εξεταστούν για τη Γ' Λυκείου είναι:

Α) Νεοελληνική Γλώσσα στην εξεταστέα ύλη της Β' Λυκείου και

Β) Μαθηματικά στην εξεταστέα ύλη της Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Η εξέταση θα διαρκέσει τρεις (03) ώρες και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00 μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή 9/9/2016 έως τις 09:30 π.μ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής για τη Γ' Λυκείου ή στην κλήρωση για την κενή θέση της Β’ Λυκείου είναι:

α)Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

β) Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.
γ) Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Λυκείου.

Διενέργεια εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για τη Γ' τάξη θα διενεργηθούν την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 10:00-13:00 και η κλήρωση για τη Β' τάξη την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 11:00π.μ.

Δεδομένου ότι οι μετεγγραφές των μαθητών μας δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενδέχεται να προκύψουν και άλλες κενές θέσεις μαθητών στο Λύκειο ή και κενές θέσεις στο Γυμνάσιο, οι οποίες θα προκηρυχθούν άμεσα.

 

Από τη Διεύθυνση.


 29-6-2016

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εγγραφές μαθητών που έχουν κληρωθεί για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κληρώθηκαν στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου του ΠΣΠΑ θα γίνουν στο διάστημα από 1-10 Σεπτεμβρίου 2016 βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 104/1979 άρθρο 17).
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, να προσέλθουν στο Σχολείο, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των παιδιών τους.
Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν προτίθενται να εγγράψουν τα παιδιά τους, να μας το δηλώσουν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διευκολυνθεί το Σχολείο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Από τη Διεύθυνση
  

 


 22-6-2016

Αποτελέσματα κλήρωσης μαθητών, 
για φοίτηση στο ΠΣΠΑ το σχολικό έτος 2016-17.

Κατάλογος ονομάτων μαθητών/τριών που κληρώθηκαν.

Για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου

κληρώθηκαν:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
1. Μάστορα Κωνσταντίνα
2. Τσίγκου Ευαγγελία

ΑΓΟΡΙΑ
1. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
2. Συμεωνίδης Ζαχαρίας
3. Νικήτας Δημήτριος – Άγγελος
4. Φιλόπουλος Σπύρος

ΔΙΔΥΜΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
1. Μάστορα Νικολίτσα
2. Ιωαννίδης Νικόλαος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. Ξενάκη Καραπαναγιώτη Ήβη
2. Τριανταφυλλοπούλου Αναστασία- Ελένη
3. Λούμη Καλλιόπη
4. Παπαϊωάννου Μαρία
5. Βασιλογεώργη Ευδοκία
6. Μπούλος Βίλμα
7.Κώνστα Δόξα
8. Ηλιοπούλου Μελίνα

ΑΓΟΡΙΑ
1. Σταμάτης Νικόλαος – Ακύλας
2. Νώκος Γεώργιος
3. Δαύρης Χρήστος
4. Παπαδημητρίου Ευάγγελος
5. Νικολάου Κωνσταντίνος
6. Παπαδόπουλος Γιάννης
7. Βαρελογιάννης Μάριος
8. Χρήστου Στέφανος

                         

Για φοίτηση στην Α΄ τάξη  Λυκείου

κληρώθηκαν:

1. ΜΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1. ΤΡΑΜΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

2. ΓΚΙΟΥΡΓΚΗ ΦΩΤΕΙΝΑ

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ ΗΛΙΑ

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ

5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

           

 


Ενημέρωση 3-6-2016

27-5-2016

 

Οι Τελικοί πίνακες υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Σ.Π.Α.
το Σχολικό Έτος 2016-2017.

 

α). Τελικός Πίνακας υποψηφίων για την Α΄ Γυμνασίου 2016-17.

β). Τελικός Πίνακας υποψηφίων για την Α΄ Λυκείου 2016-17.   

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η κλήρωση για την επιλογή των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου θα γίνει: την Τετάρτη 22 Ιουνίου, 2016 και ώρα 12 και 12:30 αντίστοιχα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

 


23-5-2016

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Α. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17.


α). Πίνακας αιτήσεων υποψηφίων για την Α΄ Γυμνασίου.

β). Πίνακας αιτήσεων υποψηφίων για την Α΄ Λυκείου.

Η ανάρτηση των οριστικών πινάκων θα γίνει την Παρασκευή 27/5/2016.


  10-4-2016                 

  Αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών, οδηγίες και διαδικασία 

               στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.


4-4-2016

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-107

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η εισαγωγή στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία θα γίνει σύμφωνα με το ΦΕΚ. 847/30-3-2016.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό ΓΥΜΝΑΣΙΟ που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση−δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016.

Οι κενές θέσεις για την Α΄ Γυμνασίου καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ΦΕΚ. 847/30-3-2016.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΤΑΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β' τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016−17, θα γίνει με κλήρωση, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016, με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ΦΕΚ. 847/30-3-2016

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ ́ τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016−17, θα γίνει με εξετάσεις (άρθρο 52 και 3 N. 3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118 Α ́, ως ισχύει), οι οποίες διενεργούνται με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου, κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ΦΕΚ. 847/30-3-2016

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό ΛΥΚΕΙΟ που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α ́ τάξη Λυκείου του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση−δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016.

Οι κενές θέσεις για την Α΄ Λυκείου, αν υπάρχουν, καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η κλήρωση θα διεξαχθεί όπως ορίζει το ΦΕΚ. 847/30-3-2016.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΤΑΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β' τάξη των Πειραματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016−17, θα γίνει με κλήρωση, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016, με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ΦΕΚ. 847/30-3-2016

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ ́ τάξη των Πειραματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016−17, θα γίνει με εξετάσεις (άρθρο 52 και 3 N. 3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118 Α ́, ως ισχύει), οι οποίες διενεργούνται με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου, κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ΦΕΚ. 847/30-3-2016.


31-3-2016

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−2017.
Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας ΦΕΚ 847Β/30 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.   (Ενημέρωση 1-4-2016)
Δείτε τον πίνακα κενών θέσεων και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 Αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016.

 

 

 


 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015-16

 Ανακοινώσεις για την εισαγωγή το σχολικό έτος 2015-16


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    (Σεπτέμβριος 2015)

Κληρωθέντες:

1. Φιλιππακοπούλου Λυδία του Φιλίππου

2. Χατζηγιάννης Σταύρος του Χρήστου

Αναπληρωματικοί:

1. Φιλίπποβ Νικόλαος του Θεόδωρου

2. Τσερβένης Χρήστος του Απόστολου

3. Λάλος Δημήτριος του Νικολάου

4. Μπριάνη Μαρία του Θεοδώρου

5. Βεζύρης Ευστάθιος του Αθανάσιου

6. Χριστολιάκου Μαρία του Παρασκευά

Από τη Διεύθυνση


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      (Σεπτέμβριος 2015)

Κατάλογος μαθητών κατά σειρά επιτυχίας

1. Καλέκη Σοφία – Χαρίκλεια

2. Γαλανόπουλος Αλέξανδρος

Επιλαχόντες

1. Μπαντής Κωνσταντίνος

2. Αλμπάνης Αστέριος- Αλέξανδρος

Από τη Διεύθυνση

 


Προκήρυξη κενών θέσεων στο Λύκειο του ΠΣΠΑ

Επικαιροποίηση: Οι θέσεις με κλήρωση για την Α΄Λυκείου είναι δύο (02).

4/9/2015

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 910/19/5/2015 ΦΕΚ (τ. Β'), την Πράξη 01/3-9-2015 του ΕΠΕΣ   του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις με ημερομηνία 15/5/2015 “Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία” προκηρύσσονται οι ακόλουθες κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών του Λυκείου του σχολείου μας:

•             Μία (01) θέση με κλήρωση για την Α' τάξη του Λυκείου.

•             Δύο (02) θέσεις με εξετάσεις για τη Β' τάξη του Λυκείου.

•             Τέσσερις (04) θέσεις με εξετάσεις για τη Γ' τάξη του Λυκείου. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις για τη Γ' τάξη απευθύνονται μόνο σε μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ή την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν είναι: για τη Β' Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα στην εξεταστέα ύλη της Α' Λυκείου και Μαθηματικά στην εξεταστέα ύλη της Α' Λυκείου και για τη Γ' Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα στην εξεταστέα ύλη της Β' Λυκείου και Μαθηματικά στην εξεταστέα ύλη της Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Η εξέταση θα διαρκέσει τρεις (03) ώρες και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00 μέχρι και την Πέμπτη 10/9/2015 έως τις 09:30π.μ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής για τη Β' και Γ' Λυκείου είναι:

α) την αστυνομική τους ταυτότητα.

β) φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.

γ) βεβαίωση εγγραφής σε αντίστοιχη τάξη Λυκείου.

δ) υπεύθυνη δήλωση για την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ο/η μαθητής/τρια.

Οι εξετάσεις για τη Β' και Γ' τάξη θα διενεργηθούν την Πέμπτη 10/9/2015 και ώρες 10:00-13:00 και η κλήρωση για την Α' τάξη την Πέμπτη 10/9/2015 και ώρα 11:00π.μ.

Δεδομένου ότι οι μετεγγραφές των μαθητών μας δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενδέχεται να προκύψουν και άλλες κενές θέσεις μαθητών στο Λύκειο και κενές θέσεις στο Γυμνάσιο, οι οποίες θα προκηρυχθούν άμεσα.

Από τη Διεύθυνση


 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Π.Α.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Ανακοίνωση

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κληρώθηκαν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και Λυκείου του ΠΣΠΑ θα γίνουν στο διάστημα από 1-10 Σεπτεμβρίου 2015 βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 104/1979 άρθρο 17).

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που κληρώθηκαν στο Π.Σ.Π.Α, να προσέλθουν στο Σχολείο προκειμένου να παραλάβουν οι ίδιοι το υπηρεσιακό σημείωμα για την μετεγγραφή του παιδιού τους και να το καταθέσουν στο Σχολείο εγγραφής του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής :

1.   Απαντητικό υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής

2.   Πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή

3.   Δήλωση β΄ ξένης γλώσσας (το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο)

4.   Δήλωση ατομικών στοιχείων επικοινωνίας (το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο)

Οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν προτίθενται να προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους, παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στο Σχολείο, άμεσα.

         Ωράριο λειτουργίας του Σχολείου για την διαδικασία των μετεγγραφών:

         Από Τρίτη1/9 μέχρι και Πέμπτη 10/9 και ώρες 08:30-14:00

                                                                                                                                                                                   Από τη Διεύθυνση


 

Εγγραφές μαθητών που έχουν κληρωθεί για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου

Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχ. έτος 2015-16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Ημερομηνία κλήρωσης για την εισαγωγή 18 μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου του Π.Σ.Π.Α.  η 22-6-2015


 

Τα ονόματα των υποψηφίων της Α΄ Γυμνασίου που συμμετέχουν στην κλήρωση για την εισαγωγή στο Π.Σ.Π.Α.

(ανακοινοποίηση στο ορθό)


 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ν. 4327 με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. 50 τ.Α/14-05-2015 περιλαμβάνει στο Κεφ. Β ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία. Για να τις δείτε πατήστε εδώ.

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 910/19-05-2015 Φ.Ε.Κ.(τ. Β΄) έχει δημοσιευθεί η με αρ.πρωτ.77446/Δ6/15-05-2015 υπουργική απόφαση, με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).


2/3/2015     Εισαγωγή μαθητών στο ΠΠΣΠΑ       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την εισαγωγή των μαθητών στο Σχολείο μας για το Σχ. Έτος 2015-2016 θα αναρτηθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση μόλις εκδοθεί. Στην αναμενόμενη ρύθμιση θα περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής και οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων.
Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των παιδιών τους στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου του Σχολείου μας, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας.


Από τη Διεύθυνση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015
12/9/2014

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα του σχολείου μας έχουν προκύψει οι παρακάτω θέσεις:
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τουλάχιστον 2 θέσεις μαθητών)
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (8/9/2014)
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τουλάχιστον 1 θέση μαθητή)
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (12/9/2014)
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μία ακόμη θέση. Συνολικά 2 θέσεις μαθητών)
Για οποιοδήποτε νεο κενό προκύψει στη Β’ και Γ’ Γυμνάσιου ή στη Β΄ και Γ΄ Λύκειου μέχρι 10/9/2014 θα ενημερώνεται άμεσα η ιστοσελίδα μας: http://www.pspa.eu/.
Η επιλογή των μαθητών για το Γυμνάσιο θα γίνει με ενιαίο δίωρο τεστ δεξιοτήτων στα γνωστικό αντικειμενα: Νεοελληνική γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες.
Η επιλογή των μαθητών για το Λύκειο (εφόσον υπάρξουν θέσεις) θα γίνει με ενιαίο τρίωρο τεστ δεξιοτήτων στα γνωσστικά αντικειμενα: Κατανόηση κειμένων Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικά.
Το τεστ δεξιοτήτων θα βασίζεται στην διδακτέα ύλη της αντίστοιχης τάξης κατά το σχολικό έτος 2013-14.
Αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά στο σχολείο και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00-14:00) μέχρι 10/9/2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΟΙ εξετάσεις θα πραματοποιηθούν στο χώρο του σχολείου Παρασκευή 12/9/2014 και ώρα 12:00.