Πανελλαδικές εξετάσεις 2021

24-11-2020

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ. 251/160563/Α5/23-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 

οι μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ του  έτους 2021,

καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Σχολείο μας,

από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου  έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι εν λόγω μαθητές να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και στα δύο παρακάτω ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

Document1

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ουδεμία αναβολή.

                                                                                                                                Από τη Διεύθυνση