Ανακοινώσεις - Χρήσιμα

 - Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εδώ.

  - Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 (Οδηγίες προς γονείς - μαθητές)