Ευρετήριο Άρθρου


Σχολικό Έτος 2018-19
 

12-9-2018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες τού Υπουργείου Παιδείας, «οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου» ούτε «οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου».

Αποσκοπώντας στην προστασία των μαθητών μας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας τού Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής/μαθήτρια να κατέχει κινητό τηλέφωνο (ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή), αυτό θα φυλάσσεται στο Γραφείο τής Διεύθυνσης και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας, ο οποίος θα μπορεί να το παραλαμβάνει μετά το σχόλασμα.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την απαλλαγή μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

     Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ρυθμίζεται από την εγκύκλιο 12773/Δ2/23-1-2015 χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή των δύο  γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.

    Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί  έως και την Πέμπτη, 20  Σεπτεμβρίου 2018 και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Από τη Διεύθυνση

11-9-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Το σχολείο μας μπορεί να εξυπηρετηθεί από το ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων (Φιλήμωνος 19, Αμπελόκηποι), το οποίο βρίσκεται στη διάθεση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

 
6-9-2018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ ΘΕΣΗ

To ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης για μαθητή (αγόρι) της Γ΄ τάξης Γυμνασίου με κλήρωση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Πέμπτη 6-9-2018 έως Τρίτη 11-9-2018 και ώρα 11:00 π.μ. Οι αιτήσεις -από τους ενδιαφερόμενους γονείς- θα γίνονται δεκτές καθημερινά στο σχολείο από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/9/18 και ώρα 12.00 π.μ. από επιτροπή γονέων και με την παρουσία του ΕΠΕΣ.

                                                                            

Αθήνα,  6/9/2018

Από το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΑ

5-9-2018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα γίνει την Τρίτη, 11/9/18, στις 10:00.

 Θα ακολουθήσει η διανομή βιβλίων στους μαθητές.

Από τη Διεύθυνση

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι γονείς των αποφοίτων του Δημοτικού του ΠΣΠΑ οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην Α΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο προκειμένου να δηλώσουν τη Β΄ Ξένη Γλώσσα που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Από τη Διεύθυνση   

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γονείς των μαθητών-τριών της A΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου οφείλουν να φροντίσουν για την έκδοση των     Ατομικών Δελτίων Υγελιας Μαθητών (ΑΔΥΜ) που απαιτούνται για την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την διευκόλυνσή τους, το Κέντρο Υγείας  Αλεξάνδρας παρέχει κλιμάκιο ιατρών (παιδίατρος, οφθαλμίατρος, καρδιολόγος, οδοντίατρος) που θα δέχεται  ΑΝΕΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τις μαθήτριες και τους μαθητές. 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

4-9-2018
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης για μαθήτρια της Β΄ τάξης Γυμνασίου με κλήρωση και μιας (1) θέσης για μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Λυκείου με εξετάσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τετάρτη 5-9-2018 έως και Παρασκευή 7-9-2018. Οι αιτήσεις -από τους ενδιαφερόμενους γονείς- θα γίνονται δεκτές καθημερινά στο σχολείο από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/9/18 και ώρα 11.00 π.μ. από επιτροπή γονέων και με την παρουσία του ΕΠΕΣ. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/9/18 και ώρα 10.00 -13.00

                                                                            

Αθήνα,  4/9/2018

Από το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΑ

 
Σχολικό Έτος 2017-18
15-5-2018

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Π.Σ.Π.Α.

Πληροφορίες

Πρόγραμμα

 

«23ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών – Σεπτέμβριος 2018»

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας οργανώνει και φέτος στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2018, με ανανεωμένο πρόγραμμα το Θερινό Σχολείο για μαθητές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής, με κεντρικό θέμα «Το Σύμπαν, και οι τελευταίες ανακαλύψεις».

Πληροφορίες

Εγγραφές σε ΕΠΑΛ

Από τη Δευτέρα 14 Μαΐου και μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 μπορούν οι μαθητές/τριες των Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη δημοσίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-19 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

 
 
11-5-2018

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΑΔΥΜ)»

Η Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Αλεξάνδρας σας ενημερώνει ότι σε σχέση με την έκδοση των Ατομικών Δελτίων Μαθητών (ΑΔΥΜ) που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο, στην Α΄ και Δ΄ Δημοτικού, στην A΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών και γονιών θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

από 16/5/2018 έως και 28/6/2018 (κάθε Τετάρτη και Πέμπτη ) θα υπάρχει κλιμάκιο ιατρών (οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι και οδοντίατροι) που θα δέχεται ΑΝΕΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τις μαθήτριες και τους μαθητές πρωινά ή απογευματινάΟι ασφαλισμένοι μπορούν επίσης να προγραμματίζουν* ραντεβού σε όλους τους παιδιάτρους της μονάδας μας για την συμπλήρωση των ΑΔΥΜ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 210-6479805, 2106479805

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΠΜΠ&Ε (Σταθμό Προστασίας Μάνας Παιδιού&Εφήβων) 210-6479767, 210-6421980

*Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα δωρεάν «κλεισίματος» ραντεβού σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ και στα Κέντρα Υγείας μέσω της νέας υπηρεσίας «Ηλεκτρονικών Ραντεβού–eRDV» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ., στην ηλεκτρονική σελίδα

http://rdv.ehealthnet.gr

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΜΑΓΙA

 
 

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Σχολεία Δ/βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, 2018-2019»

Ενόψει έναρξης εγγραφών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων και μαθητών/τριών γυμνασίων αντιστοίχως, στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Πληροφορίες

 
9-5-2018
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

«Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης»

μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών των τάξεων Γ΄ Γυμνασίου Α΄και Β΄ Λυκείου του Σχολείου μας, να παραλάβουν από τα παιδιά τους το ενημερωτικό σημείωμα που τους έχει δοθεί και το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής στο Λύκειο.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Διευκρίνιση: Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις-δηλώσεις εγγραφής υποβάλλονται κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1α/73611/Δ4/09-05-2018 εγκύκλιο (έναρξη 14/5/2018). Τυχόν ηλεκτρονικές αιτήσεις – δηλώσεις εγγραφής που υποβλήθηκαν πριν την 14η Μαΐου, θα διαγραφούν. Όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση πριν την εν λόγω ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να τις υποβάλουν εκ νέου μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Υπουργική Απόφαση

Αναλυτικές Οδηγίες

Από τη Διεύθυνση

27-4-2018
 
 
Εκπαιδευτικά εργαστήρια SMARTcamp «Δημόκριτος»

Για μια χρονιά ακόμη το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διοργανώνει τα θερινά εκπαιδευτικά εργαστήρια SMARTcamp.  Για δύο εβδομάδες από τις 25.06 έως τις 06.07 θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»   τρεις ενότητες εργαστηρίων με θέμα τις  Ψηφιακές Τέχνες και τη Ρομποτική.

Ψηφιακές Τέχνες & Animation I (Intro): 25.06.2018 – 29.06.2018

Ρομποτική: 02.07.2018 – 06.07.2018

Ψηφιακές Τέχνες & Animation II (Advanced): 02.07.2018 – 06.07.2018

Ελάτε να μάθουμε , να πειραματιστούμε και να διασκεδάσουμε!

Μάθηση, δημιουργικότητα, ψηφιακές τεχνολογίες & πληροφορική για μαθητές/τριες 14-18 ετών.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στη σελίδα  smart-camp.iit.demokritos.gr/registration-form

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15.05.2018

 

26-4-2018
 

22ος Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής “ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ 2018”

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού και το Ινστιτούτο των Μεξικανών στο Εξωτερικό (ΙΜΕ) προσκαλούν σε συμμετοχή από την Ελλάδα μαθητών ηλικίας από 6 έως 14 ετών (τάξεις από Α’ Δημοτικού μέχρι και Β’ Γυμνασίου) στον 22ο Διεθνή Διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ» 2018, με φετινό θέμα την Ιστορία, τις παραδόσεις, τη γαστρονομία, τις παραλίες και τη μουσική του Μεξικού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων την 11η Μαΐου 2018.

Πληροφορίες

Προκήρυξη

 
25-4-2018

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer School- YES Program).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 28-06-2018 έως και 12-07-2018 και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές Λυκείου, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Για δηλώσεις συμμετοχής (έως 30-05-2018) και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.yes.aueb.gr

28-3-2018
 
4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης του Δήμου Βύρωνα

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής σε αυτόν είναι η 1η Ιουλίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα

http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=7777

 
 
«20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος 2018»

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 20ο Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος 2018. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας. Η τελική προθεσμία υποβολής του έργου των μαθητών/μαθητριών είναι η 15η Απριλίου 2018. Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, αντίστοιχα, που θα διακριθούν θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό

 
 
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας «Γεώργιος Μέγας, 1893-1976»

Ο διαγωνισμός, που προτείνεται από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, είναι αφιερωμένος στον λαογράφο Γεώργιο Μέγα, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Π/θμιας και της Δ/θμιας Εκπ/σης και συμβάλλει στην αξιοποίηση και των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και της ευέλικτης ζώνης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών η 30η Ιουνίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.laographiki.gr και εδώ.

Έγκριση


 

26-3-2018

«Έκθεση των Βρετανικών Πανεπιστημίων»

British Council

Εκπρόσωποι από Βρετανικά Πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων φοιτητών για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τους όρους εισαγωγής, τα φοιτητικά δάνεια, τις διαθέσιμες υποτροφίες κ.λ.π.

Περισσότερα ...

23-3-2018

«Διεθνής διαγωνισμός γερμανικής γλώσσας για μαθητές, 2018»

Η Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για τη βράβευση μαθητών με εξαιρετικές επιδόσεις στο μάθημα των Γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1, αλλά και με πολύ καλές γενικές επιδόσεις.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθενται το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (http://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis) καθώς και στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (https://griechenland.diplo.de/gr-el/themen/deutschlernen)

22-3-2018

49η Διεθνής Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe»

Ο Δήμος Βελιγραδίου και το Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου διοργανώνουν την 49η Διεθνή Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από 2 έως 5 Οκτωβρίου 2018 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο, ηλικίας 7 έως 14 ετών.

Ιδιαίτερο πρόγραμμα της διοργάνωσης αποτελεί ο ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Friendship Dictionary-Λεξικό Φιλίας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 5 έως 18 ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Lidija Senicar στο e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στη Διεθνή Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» είναι η 10η Μαΐου 2018. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή των σχολείων σε αυτή έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.dkcb.rs/joy-of-europe-info και www.joyofeurope.rs.

13-3-2018

Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» σχολικού έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Open Schools for Open Societies» του οποίου Εθνικός Φορέας για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του OpenAIRE-Advanced, η Ελληνογερμανική Αγωγή και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διοργανώνουν τον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Καλούνται ομάδες μαθητών σε συνεργασία με τους καθηγητές τους να κατασκευάσουν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να καταγράψουν την όλη διαδικασία σε μία παρουσίαση συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχολικές ομάδες πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους προς αξιολόγηση από ομάδα επιστημόνων και εκπαιδευτικών μέχρι την 23η Μαρτίου 2018.

Πληροφορίες

12-3-2018

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Διοργανώνεται από το 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης δια του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας σε συνεργασία με τον Τομέα Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων. Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή ομαδικά, ενώ η θεματολογία είναι ελεύθερη. Κάθε μαθητής ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί. 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Παρασκευή,29 Ιουνίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας-Ολυμπιάδα Χημείας 2018

O 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας θα διενεργηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018  και  ώρα  8.30 τα κάτωθι Σχολεία:

1. Οι μαθητές των Σχολείων των Δήμων Αθηναίων, Χαλκηδόνας, Γαλατσίου θα διαγωνισθούν στο 8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, ΤΚ 11253, Αθήνα, τηλ: 210-8674196 - φαξ: 210-8673673, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).   

2. Οι μαθητές των Σχολείων των Δήμων Βύρωνα, Δάφνης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καρέα, Υμηττού και των Ιδιωτικών ΓΕΛ «Η Θεομήτωρ» και «Σύγχρονη Παιδεία» θα διαγωνισθούν στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης (Βουλιαγμένης 525 (είσοδος από Παπαναστασίου) ΤΚ 16341, Ηλιούπολη, τηλ: 210-9919567 - τηλ & φαξ: 210-7247387, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).   

Πληροφορίες

8-3-2018

Διαγωνισμός European Money Quiz

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) https://www.hba.gr/info/emq έχει αναρτηθεί όλο το υλικό για το European Money Quiz (EMQ), στο οποίο δύνανται να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων της χώρας

Ο Εθνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, στις 11:00 π.μ. και ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Πληροφορίες

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2018

10/3/2018 - 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου

Πληροφορίες

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2018

10/3/2018 - 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Πληροφορίες

 

6ος Διαγωνισμός Πειραμάτων Φυσικής

της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά για μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα έχουν τελική ημερομηνία υποβολής την 31 η Μαρτίου 2018 στις 15.00

Πληροφορίες

6-3-2018

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2018

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2018 και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2018 θα διενεργηθεί

το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 9.30-12.30

Εξεταστικά Κέντρα:

- Οι μαθητές των Γυμνασίων της αρμοδιότητάς μας θα διαγωνισθούν στο 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου (Ταξίλου & Υδάσπου 18, ΤΚ 15772, Ζωγράφου, τηλ & φαξ.: 210-7799513, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

- Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς μας θα διαγωνισθούν στο 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαρασλή 10, ΤΚ 10676, Αθήνα, τηλ & φαξ: 210-7247387, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).   

Εγκύκλιος

2-3-2018

 

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός ραδιοφωνικού μηνύματος

του Εuropean School Radio

"Κάντο νακουστεί 2018"

Βραβείο Ακροατών

 

Ας κρατήσουμε ζωντανό τον ενθουσιασμό των μαθητών μας που συγκροτούν την ραδιοφωνική ομάδα του Σχολείου μας! Συμμετέχουν με τρία σποτάκια (Δημοτικό, Γυμνάσιο) στο φετινό διαγωνισμό με θέμα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στην ιστοσελίδα  http://europeanschoolradio.eu/5fest/vote/  (κατηγορία: ραδιοφωνικό μήνυμα, θέσεις  39, 90 και 91) χαρίστε τους απλόχερα μια ❤️ ψηφίζοντας τις ραδιοφωνικές δημιουργίες τους.

Πραγματικά, το αξίζουν!!!

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ράνια Τσαμτσούρη

27-2-2018

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων διοργανώνουν το «2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» στις 30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα και στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Το «2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και φιλοδοξεί να εισαγάγει τους μαθητές στη φιλοσοφία της παρουσίασης επιστημονικής εργασίας σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Υποβολή περιλήψεων Εργασιών από 14/01/2018 έως 15/03/2018

Αφίσσα

Πληροφορίες

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2018

Παράταση για τις Δηλώσεις Συμμετοχής

Παρατείνονται έως τις 05/03/2018 οι Δηλώσεις Συμμετοχής στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018 (για τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια), λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών εγκυκλίων 

http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diloseis_2018.htm

Πληροφορίες

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ομάδα πετοσφαίρισης των μαθητριών του Λυκείου μας συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 27-2-2018 σε αγώνα πετοσφαίρισης στο κλειστό Γυμναστήριο του Μετς. Οι μαθήτριές μας, παρότι έχασαν με 2-0 σετ από το 17ο Λύκειο Αθήνας, έδωσαν έναν εξαιρετικό αγώνα με ήθος, συνέπεια και αγωνιστικότητα αν και δεν είναι όλες εν ενεργεία αθλήτριες της πετοσφαίρισης όπως οι περισσότερες μαθήτριες των σχολικών ομάδων άλλων σχολείων. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας Αθανασίου Άννα, Σπανομαρίδη Τίνα, Φάνη Εβελίνα, Γαβαλά Ραφαηλία (Γ Λυκείου), Ζαχαρίου Μαρίνα, Δημητροπούλου Ευρυδίκη (Β Λυκείου), Σπανού Νεφέλη και Μπράνη Κλαίρη (Α Λυκείου).

Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων

 
26-2-2018

CyprusEmbassy.jpg

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα,

το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού,

το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου,

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε έκθεση των Κυπριακών Πανεπιστημίων

που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 11  Μαρτίου 2018 από τις 10.00 – 13.00, 14.00 – 19.00

στο ξενοδοχείο «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ» Πλ. Συντάγματος, Αθήνα

Πληροφορίες

 
22-2-2018
 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής, η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνουν:

 • τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2018 για τους μαθητές των Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Γυμνασίων στις 10 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30
 • τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2018 για τους μαθητές της Α’, Β’, Γ’ (α’ φάση) τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, στις 10 Μαρτίου 2018, Σάββατο και ώρα 9:30-12.30
 • τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2018 (β΄ φάση) για τους μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου που θα πρωτεύσουν στην α’ φάση το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, 9:30-12:30.

Οι πέντε πρώτοι μαθητές της δεύτερης φάσης θα συγκροτήσουν την εθνική ομάδα, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 49 η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2018, από 21 έως 29 Ιουλίου, στην Πορτογαλία

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.

Πληροφορίες

 
14-2-2018

«6ο Φεστιβάλ Τεχνολογίας»

Πληροφορίες

 

«Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος»

Το θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αφορά το κάπνισμα και τις βλαπτικές συνέπειες του για τους ενεργούς αλλά και τους παθητικούς καπνιστές (ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες) αλλά και τρόπους αποφυγής αυτού. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος ένα μεμονωμένο τμήμα ή μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις μιας σχολικής μονάδας, με την προϋπόθεση ότι την παιδαγωγική καθοδήγησή της έχει αναλάβει ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 10 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαΐου 2018.

Έγκριση Διαγωνισμού

 
 
12-2-2018

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (UNRIC) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Επιστολή προς μαθητές/τριες

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
9-2-2018

«Cinedoc Kids»

Τον Ιανουάριο του 2018, το Φεστιβάλ Παιδικού και Νεανικού Κινηματογράφου Αθηνών CineDoc Kids ανοίγει την αυλαία του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με προβολές στον κινηματογράφο Δαναό. Οι ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας του Φεστιβάλ απεικονίζουν τη ζωή μέσα από τα μάτια παιδιών και εφήβων σε διαφορετικά μέρη της γης, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό ιστοριών που μπορούν να εμπνεύσουν το νεανικό κοινό, βοηθώντας το
να νιώσει μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου.

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίαση και την αξιολόγηση των ταινιών και ψηφίζουν την  καλύτερη ταινία του Φεστιβάλ. Αυτό το Σάββατο 10-2-2018, στις 15.30 παρουσιάστρια και κριτής η θα είναι η μαθήτρια του ΠΣΠΑ Γεωργία Κρητικού.

Δείτε όλο το πρόγραμμα στο: https://www.cinedoc.gr/copy-of-screening-schedule

 
7-2-2018

«1ο Σχολικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του British Council»

Ο διαγωνισμός αυτός βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Life Skills - Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες του British Council, που έχει σαν στόχο αφενός να καλλιεργήσει την αντίληψη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αφετέρου να καλλιεργήσει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με σκοπό την προαγωγή κοινωνίας μας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 βασικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, μέσα απο τις οποίες οι μαθητές καθοδηγούνται στο να αντιληφθούν τα προβλήματα της κοινωνίας που τους ίδιους απασχολούν, καθώς και τον τρόπο που αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν δημιουργικά. 

Στο τέλος, όποια ομάδα επιθυμεί καταθέτει την ιδέα της και οι 10 καλύτερες παίρνουν μέρος στο τελικό διαγωνισμό, κερδίζοντας πλούσια δώρα για τον εξοπλισμό της τάξης τους. (Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η Δευτέρα 16 Απριλίου)

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Μαρούσι, 03/10/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.13.1/164630/Δ2) και το πρόγραμμα υλοποιείται στα σχολεία και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης δωρεάν

Περισσότερα ...

31-1-2018

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΠΣΠΑ αποχαιρέτησαν με θλίψη την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου την επί δύο δεκαετίες και πλέον φιλόλογο του σχολείου μας Κατερίνα Ραπίτου. Η Κατερίνα Ραπίτου, εκτός από άξια καθηγήτρια και παιδαγωγός, υπήρξε μια διακριτική και ήρεμη παρουσία, η οποία υποστήριζε με θάρρος τη γνώμη της όποτε χρειαζόταν. Συμπαραστεκόμαστε στην οδύνη της οικογένειάς της και θα τη θυμόμαστε για την αίσθηση ευθύνης απέναντι στο λειτούργημά της, για την προσήνεια που τη χαρακτήριζε  στις σχέσεις της με συναδέλφους και μαθητές, αλλά και για την αισθητική της καλλιέργεια, χάρη στην οποία προσέφερε συχνά στους μαθητές της την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και καλλιτεχνικά.

Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων

29-1-2018

«Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας 2017-2018»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών διοργανώνει τους Αγώνες Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας 2017-2018. Για τους αγώνες θα συνεργαστούν εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης με μαθητές, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2017-2018 φοιτούν στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου.

Περισσότερα ...

Κανονισμοί

Ενδεικτικά Θέματα

 

15-1-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βουλή των Εφήβων

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της ΚΓ' Συνόδου (2017 - 2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων». Η ηλεκτρονική εγγραφή των σχολείων θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 12/01/2018 έως και την Τετάρτη 31/01/2018.

Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες για την ανάδειξη «εφήβων βουλευτών» θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 1/02/2018 έως και το Σάββατο 31/03/2018.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό υλικό στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.efivoi.gr

Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»

10-1-2018

«7ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Παν/μίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ) καθώς και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) προκηρύσσει τον 7ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: «Τεχνολογία και Φιλοσοφία». Απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου χωρίς να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων τάξεων του Λυκείου. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις, μια προκριματική και μια τελική. Η προκριματική φάση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018.

Περισσότερα ...

9-1-2018

Επιτυχία μαθήτριας του σχολείου

Συγχαίρουμε την μαθήτρια της Β' Λυκείου Αριάδνη Σπανάκη που με το ήθος της, το πείσμα της και την αγωνιστική της προσπάθεια εξακολουθεί να μας κάνει περήφανους στις μεγαλύτερες αθλητικές οργανώσεις. Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες Ιστιοπλοΐας λοιπόν στο 420 και την κατηγορία U17 το πλήρωμα του ΙΟΠ με τη μαθήτριά μας Α. Σπανάκη και τη συναθλήτριά της Μ. Παπαδοπούλου στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν στο Περθ της Αυστραλίας (http://www.eio.gr/2018-1o/).

Από τη Διεύθυνση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα: Διεθνής Διαγωνισμός Διαστημικής και Προγραμματισμού»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και το Ζάννειο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πειραιά διοργανώνουν επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα: Διεθνής Διαγωνισμός Διαστημικής και Προγραμματισμού - Zero Robotics.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 από 15:00 έως 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς).

Έγγραφο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2018 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας»

που προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) και διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad - IBO).

Η 1η φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τo Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 με τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας - δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.gr) και να υποβάλλουν τη δήλωση συμμετοχής τους και γραπτώς στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: http://www.pdbio.gr . Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 210-52.24.632 (Δευτέρα έως Πέμπτη, από 17:00 έως 20:00).

Έγγραφο

21-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

από ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2021 (γεννηθέντων το έτος 2000) στις στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής

2 Ιανουαρίου - 2 Απριλίου 2018 (ανά Δήμο και επώνυμο)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά, τους τόπους κατάθεσης και τις ημερομηνίες

Ενημέρωση 1

Ενημέρωση 2

14-12-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-12-2017

 

37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Η 37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής πρόκειται να λάβει χώρα την περίοδο 30 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2018 στην Αθήνα και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συνδιάσκεψη και τους όρους συμμετοχής σε αυτή. Σας ενημερώνουμε πως οι αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξουν την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου στις 08:00. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής πριν την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου στις 23:59.

Head- Organising Committee of the 37th National Selection Conference of EYP Greece

Εγκύκλιος Συμμετοχής

Πληροφορίες

Οδηγίες αιτήσεων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας

7-12-2017

«32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2018»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 8.30 π.μ. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στον Διευθυντή του σχολείου τους μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Έγκριση

4-12-2017

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρία, το ΠΣΠΑ έχει την τιμή να φιλοξενεί την Τρίτη 5/12/2017 τον αθλητή παραολυμπιακών αγώνων στίβου Σεβδικαλή Γιάννη, ο οποίος θα μιλήσει με τους μαθητές μας (4η ώρα: Β2, Γ2, Δ1, 5η ώρα: Β1, Γ1, Δ2). Ο Γιάννης Σεβδικαλής έχει ευρωπαϊκό ρεκόρ στο ακόντιο F43 και στο μήκος (2016), ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά σε παραολυμπιακούς αγώνες το 2016 στο Ρίο.

sevdikalis2

Από τη Διεύθυνση

1-12-201730-11-2017

«Ενημέρωση μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου για συμμέτοχη σε πλου με υποβρύχιο του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ»

PN

Σας ενημερώνουμε ότι, το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο, προσκαλεί μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου να δηλώσουν συμμετοχή κατά τον πλου με συμβατικό υποβρύχιο (τύπου 214).

Η κλήρωση για την επιλογή των «τυχερών» μαθητών/τριών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο πλους του υποβρυχίου θα πραγματοποιηθεί κατά την χρονική περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων – Νέου Έτους. Για τη συμμέτοχη στην κλήρωση απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης των γονέων και κηδεμόνων για τους ανήλικους/ες μαθητές/τριες έως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 .

Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι είναι διαθέσιμοι για όσους μαθητές/τριες θελήσουν να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω κλήρωση: http://www.hellenicnavy.gr/el/component/k2/item/9562-symmetoxi-mathiton-glykeiou-se-plou-me-ypovryxio.html

http://www.facebook.com/HellenicNavyGR

Έγγραφο

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

27-11-2017

Οδηγία προσωποποίησης μαθητών Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να προσέρχονται στα εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ που διαθέτουν τον σχετικό εξοπλισμό (Τερματικά Έκδοσης Καρτών, ΤΕΚ) για την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας με το σχετικό δικαίωμα μειωμένου κομίστρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση του δικαιώματος αποτελεί η επίδειξη πρόσφατης βεβαίωσης από το σχολείο στο οποίο φοιτούν οι δικαιούχοι.

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών

EUSO 2018

 Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) διοργανώνουν Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 από 09:00 έως 13:00 στο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης και στα εργαστήρια 5ου ΓΕΛ Ηλιούπολης, με τους όρους που περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο της ΠΑΝΕΚΦΕ. Στην ιστοθέση https://panekfe.gr/euso/docs είναι αναρτημένα τα θέματα των Τοπικών, Πανελλήνιων και Ευρωπαϊκών Ολυμπιάδων EUSO περασμένων ετών.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν φυσικές επιστήμες στο Λύκειο θα επιλέξουν μέχρι την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 τριμελή ομάδα μαθητών που θα εκπροσωπήσει το σχολείο τους. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2001.

20-11-2017

3ος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Χρήστος Τσούντας: Στα χνάρια ενός αρχαιολόγου, στα χνάρια της προϊστορίας»

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού με όλες τις λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του καθώς και το Δελτίο Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.historymuseum.uoa.gr/

Έγκριση

 
14-11-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

από ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2021 (γεννηθέντων το έτος 2000) στις στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής

2 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2018 (ανά Δήμο και επώνυμο)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά, τους τόπους κατάθεσης και τις ημερομηνίες εδώ

 
7-11-2017

Σχολική Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη και Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων

Πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

 
3-11-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Κάπνισμα και Περιβάλλον» για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το μαθητικό πρόγραμμα αφορά σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων, της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γυμνασίων και της Α΄ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 

Τελική ημερομηνία υποβολής των γραπτών κειμένων (επιστολή ή γράμμα) είναι η 13η Νοεμβρίου 2017.

Ανακοίνωση

Έγκριση

Αίτηση συμμετοχής

8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος με θέμα «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Τρίπολη, 28 Νοεμβρίου 2017 (Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης).

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο…

 
2-11-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 13-17 ετών

Η EDUMOTIVA σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και την κοινοπραξία του έργου eCraft2Learn http με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας και εταίρους Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και διεθνώς γνωστές εταιρείες (Arduino, Ultimaker κ.α.) και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Πρόγραμμα HORIZON 2020 καλεί τα παιδιά ηλικίας 13-17 ετών να συμμετάσχουν στα δωρεάν εργαστήρια που θα προσφερθούν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, τα παιδιά θα εξοικειωθούν με το τεχνολογικό περιβάλλον eCraft2Learn που προσφέρει καινοτόμα συστήματα υπολογιστών μεγέθους κάρτας, όπως Arduino, Raspberry Pi, 3D εκτυπωτές, ηλεκτρονικά DIY, οπτικά εργαλεία προγραμματισμού, υποδομές cloud και άλλα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Περισσότερες πληροφορίες …

Αίτηση συμμετοχής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες 2017

Σας γνωρίζουμε ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και η Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων στο προσφυγικό ζήτημα, προκηρύσσουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για τo Σχολικό Έτος 2017-2018 μεταξύ των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και της Α΄ τάξης Λυκείου καθώς επίσης και μεταξύ των μαθητών της ηλικιακή ομάδας του Γυμνασίου των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και οι εργασίες θα εκπονηθούν εκτός ωρών διδασκαλίας.

Το θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι «Υπάρχουμε μαζί».

Α’ Λυκείου: Δημιουργική Γραφή – ατομική συμμετοχή, Προωθητικό βίντεο - ομαδική συμμετοχή

Γ’ Γυμνασίου: Φωτογραφία – ατομική συμμετοχή, Δημιουργία αφίσας – ομαδική συμμετοχή

Ανακοίνωση

Έγκριση

 
 
31-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΣΤ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχολικού έτους 2017-2018

Προκηρύσσεται ο ΙΣΤ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «Η συμβολή της Ελλάδας στη νίκη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας, οι οποίοι, με αφορμή την επέτειο των 100 ετών από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καλούνται να αναφερθούν στους πολιτικούς, διπλωματικούς και στρατιωτικούς χειρισμούς της κυβέρνησης Βενιζέλου κατά τη διάρκεια του πολέμου και στη συμβολή της Ελλάδας στη νικηφόρα έκβασή του. 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Έγκριση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος προκηρύσσει το 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2017-18, με θέμα: «Οι ήρωες στους αγώνες του Ελληνισμού για ελευθερία, πηγή έμπνευσης των νέων στην Ελλάδα και την Κύπρο».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και αφορά σε: Α) Λογοτεχνικό Διαγωνισμό: Ποίησης, Διηγήματος, Δοκιμίου, Θεατρικού έργου, Παραμυθιού και Β) Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό: Ζωγραφικής, Video, Φωτογραφίας.

Ανακοίνωση

Έγκριση

 
 
30-10-2017
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ανανεώθηκε ο ιστότοπος της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Μπορείτε να περιηγηθείτε:  http://depps.minedu.gov.gr/

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεγάλη μαθητική συνάντηση: "Η Φυσική μαγεύει"

Αθήνα 15-16-17 Δεκεμβρίου 2017

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνει για ένατη συνεχή χρονιά την πρωτότυπη και ξεχωριστή συνάντηση αριστούχων μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2016-2017 στις 15-16-17 Δεκεμβρίου 2017 στο ΤΕΙ Αθήνας στο Αιγάλεω.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βαθμός ελέγχου μεγαλύτερος από 16 ή καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισμό Φυσικής του έτους 2017.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 8 Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερα …

ή στον ιστότοπο http://eef.gr/enimerosi/1524-fisiki-mageyei-2017.html

 
25-10-2017

 
24-10-2017
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Mηνύματος και Tραγουδιού “Καν’ το ν’ ακουστεί 2018”

Διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού με τίτλο «Καν’ το ν’ ακουστεί 2018» από την επιστημονική εταιρεία «Διαθεματικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο, την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Για περισσότερα ...

 
20-10-2017

Προκήρυξη διαγωνισμού

«Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες ...


Ημέρα Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ

24 Νοεμβρίου 2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 χρόνων από τη δημιουργία του, καθιερώνει Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» για την επίσκεψη μαθητών και μαθητριών Λυκείου στις Σχολές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών για το αντικείμενο σπουδών που τους ενδιαφέρει και η ξενάγησή τους στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής για τα σχολεία ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2017.

http://depps.minedu.gov.gr/

 

17-10-2017

5ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός

«Οι εικόνες των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας»


Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνδιοργανώνουν τον 5ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Οι εικόνες των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και της Ομογένειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα είναι η Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Ανακοίνωση - Έγκριση - Αφίσσα

 
13-10-2017

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ (ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και η Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» προκηρύσσουν τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέμα «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις(μαρτυρίες) από την οικογενειακή ,την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία».

Ο διαγωνισμός αφορά :

 • Τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων , των τριών τάξεων του Γυμνασίου, της Α, Β΄ και Γ΄ Γενικού και Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και σχολείων της Ομογένειας.
 • Τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Ανακοίνωση

Έγκριση

 
11-10-2017

Αλλαγή ημερομηνίας 78ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο Ευκλείδης»

Σχολικό έτος 2017-2018

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 157994/Δ2/21-09-2017 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ15/152592/Δ2/14-09-2017 εγγράφου της Διεύθυνσής μας με θέμα «78 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» - σχολικό έτος 2017-2018» και ύστερα από το με αρ. πρ. 244/21-09-2017 έγγραφο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του 78 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Ο Ευκλείδης» το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 αντί της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, στο email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr.

 

Ανακοινώνεται ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018
για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου,
που διοργανώνει ο WRO Hellas με Στρατηγικό Συνεργάτη την COSMOTE.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος προσελκύει περισσότερους από 3000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, αποτελεί για την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας ένα συναρπαστικό ταξίδι διάρκειας 5 μηνών, από την ανακοίνωση των θεμάτων στα τέλη Σεπτεμβρίου έως τη διεξαγωγή του Τελικού τον Φεβρουάριο. 

Για το Δημοτικό ο φετινός διαγωνισμός προσκαλεί τους μαθητές να φανταστούν το συναρπαστικό μέλλον, κατασκευάζοντας μοντέλα με αυτοματισμούς σύμφωνα με το θέμα «Εποικισμός του Άρη» ή να παίξουν «WeDo 2.0 Ποδόσφαιρο», στο πλαίσιο πιλοτικού διαγωνισμού όπου θα συμμετέχουν ομάδες από τις περιφέρειες Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η διαγωνιστική πίστα του Γυμνασίου προσκαλεί τους μαθητές να κατασκευάσουν γρήγορα ρομπότ που θα επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με το ιστορικό θέμα «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)». Οι μαθητές του Λυκείου, όπως και πέρυσι, θα κληθούν να δημιουργήσουν μία κατασκευή ελεύθερης έμπνευσης, η οποία θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα περιέχει αυτοματισμούς που λύνουν προβλήματα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα με το θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες ...

 
10-10-2017

4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Η 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί για το σχολείο μας την Πέμπτη 12/10/2017. Οι μαθητές/τριες παρακαλούνται να προσέλθουν κανονικά στο Σχολείο (8.15) με αθλητική περιβολή. Όσοι έχουν εκκρεμότητες με τα ΑΔΥΜ παρακαλούνται να τις ολοκληρώσουν.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση των κυλικείων των σχολείων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Περισσότερα …

Προκήρυξη και δικαιολογητικά

 

Μαθητικοί Όμιλοι / Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-18

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους κηδεμόνες των μαθητών για τη συμμετοχή σε Ομίλους (ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας) υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 11/10/2017 με κατάθεση της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης στη γραμματεία του σχολείου.

Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί έως 2 ομίλους.

Κατάλογος Μαθητικών Ομίλων / Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2017-18

Έντυπο αίτησης παρακολούθησης εκπαιδευτικού Ομίλου / Ενισχυτικής 2017-18

 

 

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι

Σχολικοί ΣύμβουλοιΠεριφέρειας Κ. Μακεδονίας, η  Δ/νση Β/θμιαςΕκπ/σης Δ. Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών

σε συνεργασία με

τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη και κ. Νικόλαο Φαχαντίδη

διοργανώνουν το

4ο  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

στις 16 Δεκεμβρίου 2017

στους χώρους του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

με την έγκριση και αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (αρ. πρωτ. 781/ 04-10-2017)

Περισσότερα ...

 

H Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» διοργανώνει, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Συνεδρίου, Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Αφίσας για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας με θέμα: 

«Η Ελλάδα και οι θάλασσές της : παρελθόν, παρόν και μέλλον»

και σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή.

Περισσότερα ...

Από τη Διεύθυνση

 
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2018.

Περισσότερα ...

Από τη Διεύθυνση

 

Το ΠΣΠΑ συμμετέχει και φέτος στη "Βραδυά του Ερευνητή"

Η Κεντρική εκδήλωση της "Βραδυάς του Ερευνητή" θα πραγματοποιηθεί φέτος, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, από 17:00 έως 24:00.

Το Σχολείο μας θα συμμετέχει με τις δράσεις ...

Πρόσκληση / Αφίσα ...

 Το Πρόγραμμα ...

Χάρτης ...

Από τη Διεύθυνση

 

Μαθητικό Συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο

Τα Εκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια λειτουργίας τους, απεφάσισαν τη διοργάνωση ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, για μαθητές Λυκείων, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, από 9.00π.μ.-3.30μ.μ. με θέμα:

     "Από τη σύγχρονη εφηβική αμφισβήτηση στην υπέρβαση"

Περισσότερα ...

Από τη Διεύθυνση

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ” με θέμα “Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων”

Περισσότερα ...

Από τη Διεύθυνση

 

78ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 78ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκροτήσουν τις τοπικές νομαρχιακές επιτροπές (σε συνεργασία με τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. όπου αυτά υπάρχουν) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα και τους επιτηρητές.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες και θα απαρτίζεται μόνο από θέματα πλήρους ανάπτυξης, γι’ αυτό θα απαιτηθούν κόλλες αναφοράς. Οι απαντήσεις των μαθητών από κάθε εξεταστικό κέντρο θα αποσταλούν για βαθμολόγηση στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της (όπου αυτά υπάρχουν) για βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στις τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές για βράβευση των μαθητών που θα διακριθούν.

Οι μαθητές, που θα διακριθούν στο διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 21 Ιανουαρίου 2018. Στη συνέχεια, οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 3 Μαρτίου 2018, προκειμένου να επιλεγεί μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού (31 Μαρτίου 2018) η Εθνική ομάδα που θα λάβει μέρος στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Σερβία, Μάιος 2018), στην 22η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2018) και στην 59η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ρουμανία, Ιούλιος 2018).

Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών εθελοντική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr .

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.    

                                                                              Από τη Διεύθυνση

 

Προκήρυξη Μουσικών και Λογοτεχνικών Διαγωνισμών Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017

                                                                              Από τη Διεύθυνση

 
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών

       Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

     Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ρυθμίζεται από την εγκύκλιο 12773/Δ2/23-1-2015 χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή των δύο  γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.

    Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί  έως και την Τετάρτη, 20  Σεπτεμβρίου 2017 και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.       

                                                                              Από τη Διεύθυνση


 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μέχρι τώρα (13/09/2017) αποτελέσματα πλήρωσης κενών θέσεων στο ΠΣΠΑ

Αποτελέσματα εξετάσεων Β' Λυκείου για το Σχ. Έτος 2017-18

(1 θέση)

Σειρά Επιτυχίας:

 1. Παπούλιας Απόστολος
 2. Κουφογιάννη Νικολέττα
 3. Παπασημακόπουλος Φαίδων

Αποτελέσματα Κλήρωσης Β΄ Γυμνασίου για το Σχ. Έτος Έτος 2017-18

(1 θέση - κορίτσι)

Κληρώθηκε: Αντωνοπούλου Φωτεινή – Αικατερίνη

Επιλαχόντες

 1. Φαλλιέρα Αγγελική
 2. Καραθανάση Μαρία- Κονδυλία
 3. Τραμπούλη Φιλοθέη

                                                                              Από τη Διεύθυνση


 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

[NEO !!!] Προκήρυξη κενής θέσης για εισαγωγή στο Λύκειο του ΠΣΠΑ.

(Σχολικό έτος 2017-18)

Σύμφωνα με το υπ' αρ. 63619/Δ6/13-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣΔΓΟ και Φ.Ε.Κ. 1367/τ. Β/2017) και αριθμ. 2942/τ. Β’/29-08-2017 Φ.Ε.Κ. και την Πράξη 2/07-9-2017 του ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΣΠΑ προκηρύσσεται τουλάχστον μία θέση για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας με κλήρωση.

Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00 μέχρι την Τρίτη 12/9/2017.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής:

α) Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

β) Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.
γ) Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Γυμνασίου.

Διενέργεια κλήρωσης:

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.


                                                                              Από τη Διεύθυνση


 
ΒΡΑΔΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2017 στο ΕΜΠ
 

Προσκαλούμε τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του Σχολείου σας στη Βραδιά του Ερευνητή 2017 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ερευνητές και να χαρείτε τη μαγεία της επιστήμης!

Το εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ στο Πολυτεχνείο στην Πατησίων, υπόδειγμα αρχιτεκτονικής και αποκατάστασης, φιλοξενεί ιδανικά την μοναδική ευκαιρία για το ευρύ κοινό να δει ταυτόχρονα, για μία μόνο βραδιά το χρόνο, σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα από όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου και από τα Πανεπιστήμια της Αθήνας, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.

Μεταξύ των ερευνητικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν, το ενδιαφέρον των μαθητών θα προσελκύσει το καθιερωμένο πλέον Κυνήγι Θησαυρού ‘Βρες τον Ερευνητή’ με πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους μικρούς μας φίλους, ο διαγωνισμός φωτογραφίας στο instagram ‘Βγάλε selfie με την Έρευνα’, το Σχεδιαστήριο ‘Μικροί Μηχανικοί’ που θα συντονιστεί από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων και οι διαγωνισμοί ζωγραφικής ‘Πάμε Πολυτεχνείο για Έρευνα – Κάν’ το εικόνα’ για τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων και κειμένου ‘Η έρευνα με λέξεις, αλλά … αλλιώς’ για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, με επιτόπου βράβευση των καλύτερων συμμετοχών. Αναλυτικές οδηγίες και δελτία συμμετοχής στους διαγωνισμούς της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ 2017 στο https://147.102.214.235:4001/sharing/dNeRGsomE

Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη πλέον παράσταση του Καραγκιόζη από τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών, ενώ θα παρουσιαστούν και μουσικά και θεατρικά δρώμενα για την μύηση των παιδιών στην καινοτομία.

Επίσης, και φέτος θα είναι δυνατή η καινοτόμος ερευνητική συμμετοχή μαθητικών ομάδων με την παρουσίαση μαθητικών επιστημονικών επιτευγμάτων – πειραματικών διατάξεων – εκπαιδευτικών επιστημονικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού με ειδικούς συμβούλους από τα Γραφεία Διασύνδεσης του ΕΜΠ και Πανεπιστημίων της Αθήνας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και από Ιδρύματα Υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Βραδιάς μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την ενημέρωση των μαθητών σας, από τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σχετικά με την Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ και τις δράσεις της!

Για την καλύτερη οργάνωση ομαδικής συμμετοχής σας στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, μπορείτε να υποβάλλετε Δελτίο Ερευνητικής Συμμετοχής Μαθητικής Ομάδας, Δελτίο Ενδιαφέροντος Οργανωμένων Ξεναγήσεων Σχολικών Ομάδων, ή Δελτίο Συμμετοχής Εθελοντή στις φόρμες υποβολής https://goo.gl/forms/vj6wr2YHq9rmXA0B2

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας και της επιστήμης για μια Βραδιά, στις 29 του Σεπτέμβρη! Πάμε Πολυτεχνείο για Έρευνα!

                                                                                    H επιστημονική υπεύθυνος του έργου

                                                                 “Invitation to Researchers' Night 2016 - 2017 Hellas” για το ΕΜΠ


                                                                                          Καθ. Αντωνία Μοροπούλου

                                                                                              ΑΦΙΣΑ  /  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


 

                             
                                                                                                                                                       ΑΘΗΝΑ   05/09 /2017

       ΠΕΔΥ Μονάδα Υγείας Αλεξάνδρας     

       Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119,T.K.11475 ΑΘΗΝΑ                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4046 / 05 .09.2017

      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. ΞΕΝΙΚΑΚΗ

      ΤΗΛ  :  2106479805  -808       

      Fax: 210 - 6461576                                                                       

      E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                              

                                                                                                                    

                                                                                         ΠΡΟΣ :   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

                                                                                         ΚΟΙΝ. :   ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ

               Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΥΞΗΣ

               ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ.

               Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη

               & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

               ΖΑΧΑΡΩΦ 3,  11521  ΑΘΗΝΑ

                                                                                                                  

                                                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                      

                                                                    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

             

Αγαπητοί συνεργάτες,

η Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ  Αλεξάνδρας σας ενημερώνει ότι σε σχέση με την έκδοση των  Ατομικών Δελτίων  Μαθητών (ΑΔΥΜ) που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο , στην Α΄ και Δ΄ Δημοτικού , στην  A΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών και γονιών θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία :

Οι ασφαλισμένοι θα προγραμματίζουν πρώτα ραντεβού με παιδίατρο , και από 05/09/2017 έως και 10/10/2017 ,κάθε Τρίτη 8.00 – 13.30  θα υπάρχει κλιμάκιο ιατρών (οφθαλμίατροι , καρδιολόγοι και οδοντίατροι) που θα δέχεται  ΑΝΕΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τις μαθήτριες και τους μαθητές σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που σας αποστέλλουμε.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να προγραμματίζουν * ραντεβού σε  όλους τους  παιδιάτρους  της μονάδας μας (και στο παιδιατρικό τμήμα και στον Σταθμό Προστασίας Μάνας Παιδιού&Εφήβων-ΣΠΜΠ&Ε ) για την συμπλήρωση των  ΑΔΥΜ.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία.           

   ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  210-6479805 , 2106479805

   ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΣΠΜΠ&Ε  210-6479767 , 210-6421980                                              

* Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα δωρεάν «κλεισίματος» ραντεβού σε όλες τις         μονάδες ΠΕΔΥ και στα Κέντρα Υγείας μέσω της νέας υπηρεσίας «Ηλεκτρονικών ΡαντεβούeRDV» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ., στην ηλεκτρονική σελίδα  http://rdv.ehealthnet.gr

                                                                                  Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ  Κ.Υ.   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

                                                                                             ΚΥΡΙΑΚΗ  ΖΑΜΑΓΙA

                                                                                         Πίνακας Ιατρών Αναλυτικά      

    

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.


 Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους  θα γίνει τη  Δευτέρα,  11/9/17, στις 10:00.

Θα ακολουθήσει η διανομή βιβλίων στους μαθητές

Επίσης  την ίδια ημέρα, στις  18:30, η Διευθύντρια του Σχολείου κ. Δανίλη θα ενημερώσει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.

                                                                             Καλή Σχολική Χρονιά !

                                                                              Από τη Διεύθυνση


 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη κενής θέσης για εισαγωγή στο Λύκειο του ΠΣΠΑ (Σχολικό έτος 2017-18)

Σύμφωνα με το υπ' αρ. 63619/Δ6/13-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣΔΓΟ και Φ.Ε.Κ. 1367/τ. Β/2017) και αριθμ. 2942/τ. Β’/29-08-2017 Φ.Ε.Κ. και την Πράξη 1/05-9-2017 του ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΣΠΑ

προκηρύσσεται

μία θέση για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών της Β΄Λυκείου του σχολείου μας:

Τα δυο μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

Α) Νεοελληνική Γλώσσα στην εξεταστέα ύλη της Α' Λυκείου και

Β) Μαθηματικά στην εξεταστέα ύλη της Α' Λυκείου.

Η εξέταση θα διαρκέσει τρείς (3) ώρες και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00, μέχρι την Δευτέρα, 11/9/2017.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής:

α)   Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

β) Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.
γ)   Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Λυκείου.

Διενέργεια εξετάσεων:

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τρίτη, 12/9/2017 και ώρα 11:00-14:00 στο χώρο του σχολείου.


                                                                              Από τη Διεύθυνση


 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη κενής θέσης για εισαγωγή στο Γυμνάσιο του ΠΣΠΑ (Σχολικό έτος 2017-18)


Σύμφωνα με το υπ' αρ. 63619/Δ6/13-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣΔΓΟ και Φ.Ε.Κ. 1367/τ. Β/2017) και αριθμ. 2942/τ. Β’/29-08-2017 Φ.Ε.Κ. και την Πράξη 1/05-9-2017 του ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΣΠΑ

προκηρύσσεται

μία θέση (κορίτσι) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών/τριών της

 Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας με κλήρωση.

Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00 μέχρι την Δευτέρα 11/9/2017.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής:

α)   Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

β) Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.
γ)   Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Γυμνασίου.

Διενέργεια κλήρωσης:

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12/9/2017 και ώρα 12.00 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.


                                                                              Από τη Διεύθυνση


 

Σχολικό Έτος 2016-17
 
 
14-07-17
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017
μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017. Για την υποστήριξη των υποψηφίων κατά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν στις 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρες λειτουργίας σχολείων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βεβαιώσεις συμμετοχής
Όσοι έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 μπορούν να προσέρχονται
στο Σχολείο τις ημέρες θερινής λειτουργίας του
(κάθε Τετάρτη 8:30-14:00,  τον Ιούλιο και Αύγουστο),
για να παραλάβουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής τους.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βεβαιώσεις συμμετοχής

Προκειμένου να εκτυπωθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής των υποψηφίων του Σχολείου μας, θα πρέπει προηγουμένως το πληροφοριακό σύστημα myschool θα ενημερωθεί με τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017.
Το Υπουργείο Παιδείας μας ειδοποίησε ότι αυτό θα γίνει την εβδομάδα 10-14/7/2017 (η ακριβής ημέρα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί).
Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τους βαθμούς για τις περιοχές Λέσβο και Χίο, καθώς και το σύνολο των βαθμών των ειδικών μαθημάτων.
Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την παραλαβή των βεβαιώσεων συμμετοχής από τους υποψήφιους του Σχολείου μας. 

 4-7-2017
Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
pyrΕκδόθηκε η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.   41844 Φ.300.1/28-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21)
Στη συμπληρωματική προκήρυξη καθορίζεται η κατανομή των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Πυροσβεστών ανά κατηγορία.
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας:
Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 καθορίζεται σε τριάντα πέντε (35).
Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017 καθορίζεται σε ενενήντα οκτώ (98).
Η Συμπληρωματική Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες στην Iστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr

 30-6-2017
Ανακοίνωση βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών 2017,
οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίζουν τα μόρια που προκύπτουν από τη βαθμολογία τους στην διεύθυνση https://markcalc.it.minedu.gov.gr/
Από την Πέμπτη 6-7-2017 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr
θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14-7-2017. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.
Το δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας,

29-6-2017
Μηχανογραφικά Δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοίνωση

Για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους, το Σχολείο εκτός από τις προγραμματισμένες εφημερίες της Τετάρτης, 5-7-2017 και της Τετάρτης, 12/7/2017, θα λειτουργήσει επιπλέον την Πέμπτη, 6-7-2017 και την Παρασκευή, 14-7-2017, από τις 08:30-14:00.

Αυτές τις ημέρες οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ. Δ για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ. Δ.

Hλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής Μηχανογραφικού:   http://exams.it.minedu.gov.gr

Λήξη προθεσμία υποβολής Μ .Δ : Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι για το 10% για να δημιουργήσουν password θα πρέπει να προσκομίσουν την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει ο ίδιος για την απόκτηση του κωδικού, ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να καταθέσει στο Σχολείο πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

29-6-2017
Τελικοί  αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για απόσπαση στο ΠΣΠΑ
το σχολικό έτος 2017-18. 
telikoi aksiol ekpaid pspa2017Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων για απόσπαση στο Π.Σ.Π.Α. το  2017-18.

 23-6-2017
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Ο Καβάφης πάει σχολείο. Διαβάζοντας Καβάφη ψηφιακά».
prosklisi27 6 2017Την Τρίτη 27 Ιουνίου και ώρα 12:30 σας προσκαλούμε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Καβάφης πάει σχολείο. Διαβάζοντας Καβάφη ψηφιακά» το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στο σχολείο μας σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Ίδρυμα Ωνάση.
Η αφίσα της εκδήλωσης σε pdf

22-6-2017
 
22-6-2017
Αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για απόσπαση στο ΠΣΠΑ
το σχολικό έτος 2017-18. 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να την υποβάλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ως και τη Δευτέρα 26/6/2017.
21-6-2017
Μηχανογραφικά Δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοίνωση

Οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου αρχίζουν από την Τετάρτη 21 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
Οι υποψήφιοι του Σχολείου μας που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ θα πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).
Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό
- θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
- στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr  να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή   (Οριστικοποίηση).
- μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.
Hλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής Μηχανογραφικού:  http://exams.it.minedu.gov.gr

Λήξη προθεσμία υποβολής Μ.Δ : Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Οι υποψήφιοι για το 10% (δηλ. οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2015 ή το 2016) για να δημιουργήσουν password θα πρέπει να προσκομίσουν την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής. Μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή σε εκείνο της αποφοίτησής τους.
Σε κάθε περίπτωση αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει ο ίδιος για την απόκτηση του κωδικού, ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να καταθέσει στο Σχολείο πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.


Από τη Διεύθυνση 

 21-6-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εγγραφές μαθητών που έχουν κληρωθεί
για εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου.

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κληρώθηκαν στην Α’ τάξη Γυμνασίου θα γίνουν στο διάστημα από 1-10 Σεπτεμβρίου 2017 βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 104/1979 άρθρο 17 και Π.Δ 376/1993).
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, να προσέλθουν στο Σχολείο, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των παιδιών τους.
Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι δεν προτίθενται να εγγράψουν τα παιδιά τους, να μας το δηλώσουν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διευκολυνθεί το Σχολείο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από τη Διεύθυνση 


 20-6-2017
Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών
στην Α΄ Γυμνασίου του ΠΣΠΑ  το σχολικό έτος 2017-18.
Ο Πίνακας των 20 κληρωθέντων μαθητών/τριων  με κατάλογο των επιλαχόντων.

 16-6-2017

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

α) Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων για τους αποφοίτους του ΠΣΠΑ.

β)Το Εξεταστικό Κέντρο των Ειδικών Μαθημάτων, «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ», «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΑΡΜΟΝΙΑ», Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 για τους προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας είναι το

2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών
(Π. Κυριακού 12, Αμπελόκηποι)
Τηλέφωνο: 2106436784. Fax: 2106469834 

 
16-6-2017
Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων των
Ειδικών Μαθημάτων 2017 (Ξένες γλώσσες-Σχέδια-Μουσική).

panelladikes 4α) Η ανακοίνωση – δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων 2017 με τις οδηγίες προς τους υποψηφίους.
β) Το Διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου.
γ) Η απόφαση Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και η κατανομή υποψηφίων έτους 2017.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2017.

12-6-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα στο Π.Σ.Π.Α. κατά το σχ. έτος 2017-2018

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ.Π.Α. προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:
Για το Δημοτικό:
α) 1 θέση κλάδου ΠΕ70
β) 1 θέση κλάδου ΠΕ71ΠΕ70.50)
γ) 1 θέση  ΠΕ08 (για 9 ώρες, με συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο Πειραματικό Σχολείο).
Για το Γυμνάσιο-Λύκειο:
α) 1 θέση κλάδου ΠΕ02
β) 2 θέσεις ΠΕ03 και
γ) 1 θέση κλάδου ΠΕ12 ή ΠΕ14 ή ΠΕ17 ή ΠΕ18

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου της πρώτης προτίμησής τους, καθώς και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά τους στοιχεία στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/             από 12/06/2017 μέχρι την Παρασκευή 16/06/2017.
 9-6-2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. (UPD)
Αναλυτικά η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 19-06-2017 έως και την Τρίτη 27-06-2017.

9-6-2017 
Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18.
Η Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών  στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 6-7-2017.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 10-8-2017.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).

9-6-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η επίδοση των τελικών ελέγχων προόδου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου, θα γίνει την Πέμπτη, 15/6/2017, από 11:00-14:00.

Από τη Διεύθυνση


8-6-2017
(UPD 9-6-2017)
Υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία
για το διδακτικό έτος 2017-2018. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 9-6-2017)
Οδηγίες για την διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018.
Μέχρι 16 Ιουνίου 2017 η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

δ) Πίνακας κενών θέσεων στη ΒΘΜΙΑ.  Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία: ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ.

ε) Πίνακας κενών θέσεων στην ΑΘΜΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το 2ο ΠΔΣ ΡΟΔΟΥ.

7-6-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η επίδοση των τελικών ελέγχων προόδου των μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου του Σχολείου μας,  θα γίνει την Παρασκευή, 9/6/2017,   από 11:00-14:00.

Από τη Διεύθυνση

7-6-2017
ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΣΠΑ

techn iatr9 6Σας προσκαλούμε στην ομιλία -συζήτηση με τον απόφοιτο μας Δρ. Μ. Μηνδρινό, πρόεδρο της Sirona Genomics, την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 στις 12:45μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Π.Σ.Π.Α.

6-6-2017
Ευχετήριο μήνυμα, της Διευθύντριας της ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας κας Ιωάννας Κων. Ψίνα,
προς τους μαθητές/τριες που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017.
dideευχες πανελλαδ2017

2-6-2017
Μηχανογραφικά Δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

mixanografiko 2017Το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2017 (με το Νέο σύστημα)
Το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων. (Παλαιό σύστημα, χωρίς νέα εξέταση)
Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.

 2-6-2017
Εξεταστικό Κέντρο του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών
(Πανελλαδικών εξετάσεων, έτους 2017).
Εξεταστικό Κέντρο για τους εξεταζόμενους υποψηφίους του ΠΣΠΑ ορίσθηκε το 8ο ΓΕΛ Αθηνών.
8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών,
οδός Νικοπόλεως 33, Αθήνα (Πλ. Κολιάτσου),
τηλ. 210-8674196 / 210-8673673

2-6-2017
Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων στις εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών λήγει στις 15 Ιουνίου 2017Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.
Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠEΘ.

2-6-2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Αναλυτικά η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1-6-2017
Έκθεση εικαστικών ΠΣΠΑ
Γυμνασίου-Λυκείου 2017
Κλικ στην αφίσα για μεγέθυνση

EXHIBITION POSTER 2017 small

 
 

31-5-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η επίδοση των τελικών ελέγχων προόδου των μαθητών (και πλέον αποφοίτων) της Γ΄ Λυκείου του Σχολείου μας, θα γίνεται καθημερινά από αύριο Πέμπτη, 1/6/2017, (8:00-14:00), από το Γραφείο.

Από τη Διεύθυνση


29-5-2017
ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων. Θερινά μαθήματα.

Φτάνοντας στο τέλος μιας ακόμη σχολικής χρονιάς και έχοντας ως στόχο τη στήριξη και την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους (2017-2018), το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων προγραμματίζει τη διεξαγωγή θερινών μαθημάτων.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους μαθητές πρόκειται να φοιτήσουν στην Γ’ Λυκείου καθώς και στους απόφοιτους περασμένων ετών.
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 9/06/2017.
Οι ώρες λειτουργίας της γραμματείας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τις εγγραφές θα είναι 16:00-19:00 Δευτέρα έως Παρασκευή (Νικοπόλεως 33, 8ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών, Κάτω Πατήσια, 1ος όροφος. Τηλ. Επικοινωνίας 210-8674196.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή τύχη και καλά αποτελέσματα!
Γραφείο Αντιδημάρχου Για το Παιδί
κας Μαρίας Ηλιοπούλου
Δ/νση : Λιοσίων 22, 10438  Τηλ.: 210-5277581, 5277087 Fax : 210-5278193

26-5-2017
26-5-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η επίδοση των ελέγχων προόδου με την προφορική βαθμολογία του Β΄ τετραμήνου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου,θα γίνει την Παρασκευή, 2/6/2017, από 12:00-14:00.
  Από τη Διεύθυνση

25-5-2017
Εξετάσεις ΤΕΦΑΑ 2017
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έτους 2017.
 
 24-5-2017

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι απόφοιτοι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων να παραλάβουν τα ατομικά δελτία εξεταζομένου από το Σχολείο μας.

Από τη Διεύθυνση


24-5-2017 (Upd  1-6-2017)
Πίνακες υποψηφίων μαθητών για την  Α΄ Γυμνασίου και  την Α΄ Λυκείου
του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017-18.
Οι κενές θέσεις για την Α΄ Γυμνασίου είναι 19 (12 κορίτσια και 7 αγόρια). Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2017, στις 9.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας. Δεν υπάρχουν κενές θέσεις για την Α΄ Λυκείου.  (Upd 1-6-2017)

23-5-2017
Εξεταστέα ύλη Γυμνασίου.

19-5-2017
Πανελλαδικές εξετάσεις 2017.
Μετονομασία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ σε Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.
α). Το ΦΕΚ 1654/Β  με τη μετονομασία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.
β). Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

19-5-2017

Αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων:

Γ' Λυκείου: Παρασκευή 26/5 Θρησκευτικά από Α' βάρδια σε Β' βάρδια (11:00-13:00)
Γ' Γυμνασίου: Παρασκευή 2/6 Γλώσσα-Λογοτεχνία από Β' Βάρδια σε Α' βάρδια. (8:15-10:15)

* Πρόγραμμα  Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων, Μαΐου-Ιουνίου.(UPD)


TO Π.Σ.Π.Α. ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE (αίθουσα προβολών)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/5/2017, ώρα 19:45-23:00

Μετά από πρόσκληση της εικαστικού Τζένης Μαρκέτου οι μαθητές που συμμετέχουν στη δράση του σχολείου μας «Από το σχολείο στη γειτονιά, από τη γειτονιά στην πόλη» με επόπτρια την καθηγήτρια Κ. Κυριακού, θα πάρουν μέρος στην αλληλεπιδραστική performance με τον γενικό τίτλο «Δοκιμή για μια ανέφικτη συνέλευση» μαζί με το Θέατρο του Καταπιεσμένου, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα Δημοτικά Σχολεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.
Το πρόγραμμα της Νύχτας Αισθητικής στο Goethe και στο Γαλλικό Ινστιτούτο: https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20978950

Για την εικαστικό Τζένη Μαρκέτου βλ. http://www.jennymarketou.com/
 

 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση ειδικών θέσεων στελεχών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων.

16-5-2017
(Λυκείου και Γυμνασίου. Τα ΠΔ 46/2016 και 126/2016 αντίστοιχα)

16-5-2017

Συμπλήρωση ατομικών δελτίων υγείας μαθητών (ΑΔΥΜ)   (UPD 16-5-2017)
Αγαπητοί γονείς,
σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές-τριες υποχρεούνται να προσκομίσουν στο σχολείο ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) στην Α΄, Δ΄ Δημοτικού, στην Α Γυμνασίου και στην Α Λυκείου. Παρ’ότι για το Γυμνάσιο και το Λύκειο τα ΑΔΥΜ τα συγκεντρώνουμε το Σεπτέμβριο καλό θα ήταν οι γονείς να μεριμνήσουν για αυτά από τώρα.
Για το λόγο αυτό, η Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Αλεξάνδρας (Λ.Αλεξάνδρας 119,T.K.11475, τηλέφωνα 210-6479805, 2106479805) από 10/5/2017 έως και 29/6/2017 (κάθε Τετάρτη και Πέμπτη) παρέχει κλιμάκιο ιατρών (οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι και οδοντίατροι) που θα δέχεται ΑΝΕΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τις μαθήτριες και τους μαθητές (βλέπετε παρακάτω πίνακες κλιμακίων ιατρών).
Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα δωρεάν «κλεισίματος» ραντεβού σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ και στα Κέντρα Υγείας μέσω της νέας υπηρεσίας «Ηλεκτρονικών Ραντεβού–eRDV» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ., στην ηλεκτρονική σελίδα http://rdv.ehealthnet.gr

 Κλιμάκιο ιατρών άνευ ραντεβού για την συμπλήρωση ΑΔΥΜα) Πρωινό  κλιμάκιο      β) Απογευματινό  κλιμάκιο


11-5-2017

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας.

Εισαγωγή Σπουδαστών-τριών στα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) , ακαδημαϊκού έτους 2017-18  (Upd)
Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).  Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ
Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)
Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

11-5-2017
Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων 2017.
Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. Πληροφορίες ΕΔΩ.


 
Συμπλήρωση ατομικών δελτίων υγείας μαθητών (ΑΔΥΜ)
για την εγγραφή των μαθητών στην A΄ Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου, στο νηπιαγωγείο, στην Α΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Κλιμάκιο ιατρών άνευ ραντεβού για την συμπλήρωση ΑΔΥΜα) Πρωινό  Κλιμάκιο      β) Απογευματινό


9-5-2017

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο προφορικής εξέτασης υποψηφίων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Εγκύκλιος εξέτασης Φ.Α. στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017     (Φ.251/74103/Α5)
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Eιδικό Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 για τους προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας:  

40ο Γυμνάσιο Αθηνών
οδός Σκιάθου και Ζώτου, Αθήνα
τηλ. 2102114145, 2102282924 

 

8-5-2017

Ο Solúp συναντά τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του Π.Σ.Π.Α.

aibali
Την Τετάρτη 10/5/2017 και ώρα 08:30-10:00π.μ. οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, υποδέχονται τον Αντώνη Νικολόπουλο (Solúp) στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας και συζητούν μαζί του για το βιβλίο του Αϊβαλί (εκδ. Κέδρος 2014) και για τα μυστικά του graphic novel.


 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισημαίνεται ότι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου του Σχολείου μας, προκειμένου τα παιδιά τους να εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ Λυκείου του ΠΣΠΑ, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ      https://www.iep.edu.gr/pps/    από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017.
Εντός της ίδιας προθεσμίας, όσοι από τους παραπάνω γονείς και κηδεμόνες δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην Α΄ Λυκείου του Σχολείου μας, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στη Διεύθυνση του ΠΣΠΑ. 

5-5-2017
Διάκριση του μαθητή Μπρκόβιτς Στέφανου στον
5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου.

Ο μαθητής της Β΄ τάξης Γυμνασίου του σχολείου μας ΜΠΡΚΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ διακρίθηκε στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισμό Φυσικής που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Για την παραπάνω διάκριση ο μαθητής θα βραβευτεί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε εκδήλωση θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο Τελετών του ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00.
Συγχαρητήρια στο Στέφανο, του ευχόμαστε καλή πρόοδο και να βλέπει πάντα τις προσπάθειές του να ανταμείβονται.
 
 
4-5-2017
Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών. (UPD)
 
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 29-06-2017 έως και 13-07-2017 και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές Λυκείου. Δηλώσεις συμμετοχής έως 30-05-2017.  Εξετάσεις για υποτροφία στις 22 Ιουνίου στο Ο.Π.Α. (πρώην ΑΣΟΕΕ).
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

4-5-2017
Διασχολική Συνεργασία του ΠΣΠΑ με το 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών (Γεννάδειο).
«Ηθική και Κοινωνική Θεωρία για τη Μελέτη της Διϋποκειμενικής Εμπειρίας στις Διαδικασίες Αντιμετώπισης Σύγχρονων Κοινωνικών Ζητημάτων.»
Αμφιθέατρο ΠΣΠΑ, 5-5-2017, 9.00-12.30
Πρόγραμμα Παρουσίασης Εργασιών Μαθητριών/τών του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών-Γεννάδειου και του ΠΣΠΑ στη Διασχολική Συνεργασία:   (ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση)
Το πρόγραμμα σε αρχείο pdf
pspa 1o peiramatiko5 5 17 
4-5-2017 
Εισαγωγή Σπουδαστών-τριών στα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) , ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
 
Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)
Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).  Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ
 
 

2-5-2017
 
Εξεταστέα ύλη  Ενδοσχολικών Εξετάσεων Λυκείου 2017

2-5-2017
Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
(Διευκρινιστική εγκύκλιος)
 
Δυνατότητα αίτησης εισαγωγής μαθητών, στην Α’ τάξη Πρότυπων ή Πειραματικών σχολείων, ακόμη και αν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές θέσεις σε αυτά.
 
Η διευκρινιστική εγκύκλιος της ΔΕΠΠΣ.
 

28-4-2017
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2017
Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2017
 α). Λυκείου (όλες οι τάξεις)          
Πρόγραμμα εξετάσεων :  α1Α΄ Λυκείου,    α2) Β΄ Λυκείου,  α3). Γ΄ Λυκείου.
β).Πρόγραμμα εξετάσεων Γυμνασίου.

 28-4-2017
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ- ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα
«Γίνε σύμμαχος για τη ζωή ενός παιδιού!»,
την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου (Σκουφά 43, Κολωνάκι).
ethelontismos prosklisi2017
 Το πρόγραμμα  και η Αφίσα της εκδήλωσης.   
 

27-4-2017
4η Χρονιά SMARTcamp εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά.

Smartcamp Announcement2017Για δύο εβδομάδες από τις 26/6 έως τις 7/7 θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τρεις ενότητες εργαστηρίων για μαθητές/τριες από 14 έως 18 ετών με θέμα τη Ρομποτική και τις Ψηφιακές Τέχνες.
 
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
 

26-4-2017
Μαθητικός Διαγωνισμός Πειραμάτων Χημείας
  “Chemistry Rediscovered”  2017.
 
Διοργάνωση εθνικού τμήματος Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων Χημείας “Chemistry Rediscovered”, μέσω του οποίου η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 2017.
 

Το έγγραφο της 'Ενωσης Ελλήνων Χημικών.  (ΕΕΧ)

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα


 
26-4-2017
 4ο Μαθητικό Μεσογειακό Συνέδριο Νεάπολη Ιταλίας
15, 16, 17, 18 και 19 Νοεμβρίου 2017.
“Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από τη συνείδηση της Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών” - 15-19 Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 06/10/2017.
26-4-2017
 16η Διεθνής Έκθεση ζωγραφικής “Together”

H 16η Διεθνής Έκθεση ζωγραφικής “Together” πραγματοποιείται στην πόλη Hyvinkää της Φινλανδίας (Art Centre for Children and Young People) από 04.10.2017 έως 19.01.2018.
Η ανακοίνωση της διεξαγωγής της έκθεσης ζωγραφικής “Together”
Η πρόσκληση συμμετοχής και η φόρμα συμμετοχής στα αγγλικά.
 

26-4-2017
2ο Θερινό Σχολείο για μαθητές Γ’ Γυμνασίου με τίτλο: “LET’S IT–LOGISTICS”
19-24 Ιουνίου 2017

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Πληροφορικής & Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας) προτίθεται να πραγματοποιήσει το 2ο Θερινό Σχολείο για μαθητές Γ’ Γυμνασίου με τίτλο: “Let’s IT–Logistics” με τη συμμετοχή Πρότυπων/Πειραματικών Δημόσιων Σχολείων και επιλεγμένων Ιδιωτικών, κατά το διάστημα 19-24 Ιουνίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ.
Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα, μέχρι τη Δευτέρα 22/5/2017.
 

25-4-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 για τους υποψήφιους του Σχολείου μας:
26ο  ΓΕΛ  ΑΘΗΝΩΝ
Μαρασλή 8-10, Αθήνα
Τηλ. 2107247387 και 2107225224.
 

24-4-2017
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία
για το σχολικό έτος 2017-2018.
Το σχετικό ΦΕΚ 1367/Β’ /21.04.2017
 
Πίνακας κενών θέσεων, έτους 2017-18, για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.
 
 Για τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:   (Οι διατάξεις του ΦΕΚ1367 /Β)
 
Εισαγωγή Μαθητών στην Α΄ τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ για το σχολικό έτος 2017-2018 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σελ.12804 τεύχος Β’ 1367/21.04.2017).
Εισαγωγή Μαθητών στην Α΄ τάξη ΛΥΚΕΙΟΥ για το σχολικό έτος 2017-2018 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σελ.12805 τεύχος Β’ 1367/21.04.2017).
 
Διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
 

19-4-2017
Φυσική  Α΄ Λυκείου : Επαναληπτικές Ασκήσεις στις Δυνάμεις.

Η σελίδα με τις ασκήσεις Φυσικής.


7-4-2017

Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΠΣΠΑ.

aimodosia2017 posterΤην Πέμπτη, 6/4/2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο σχολείο μας Εθελοντική Αιμοδοσία, δράση η οποία οργανώθηκε από τους μαθητές-τριες του Προγράμματος Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ιατρούς και νοσηλεύτριες του Κέντρου για τη διοργάνωση αλλά και το Σύλλογο διδασκόντων του Γυμνασίου-Λυκείου και του Δημοτικού ΠΣΠΑ καθώς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη συνεισφορά τους. Υπενθυμίζουμε ότι η τράπεζα αίματος του σχολείου μας βρίσκεται στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας όπου μπορεί ο καθένας να προσφέρει αίμα οποιαδήποτε στιγμή.
Οι μαθητές-τριες:
Ευριδίκη Δημητροπούλου, Ιωάννα Μπούρχα, Ιόλη Γεντιλίνη, Κων/να Θεοδοσάκη (Δ1), Εμίλα Ρακόβσκα, Νίκος Πετρίδης, Μιχαήλ Παπανικολάου (Δ2), Γιώργος Χαρίτος (Ε2), Δέσποινα Στρουθοπούλου, Παναγιώτης Νικολιάς, Όλια Μητράκου, Ιωάννα Σταθάκου (Β2).
Φωτογραφίες από την αιμοδοσία στο ΠΣΠΑ εδώ.
 

7-4-2017
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σχολείο μας συγχαίρει θερμά το μαθητή της Β΄ Λυκείου ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ-ΛΥΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟ, ο οποίος συμμετείχε στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας και έλαβε την 4η θέση.

Η Διεύθυνση
και ο Σύλλογος Διδασκόντων
 

7-4-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σχολείο μας συγχαίρει θερμά τη μαθήτρια της Α΄ Λυκείου ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, η οποία συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας και έλαβε την 11η θέση ανάμεσα σε 1000 μαθητές.

Η Διεύθυνση
και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

4-4-2017
Ημερίδα στο ΠΣΠΑ: “Ακαδημαϊκές Διαδρομές ΙΙ»
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη στη σχολική πράξη.
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, 9:00π.μ.-13:00 μ.μ.
aristotelis7 4 2017

3-4-2017
Διαγωνισμός Σχολείων: «Πράσινοι Πρωταθλητές 2.0»
GreenSpaces2Το WWF Ελλάς προσκαλεί μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανακαλύψουν και να καταγράψουν πράσινους χώρους στην πόλη τους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WWF GreenSpaces.
Το WWF GreenSpaces είναι μια καινοτόμος εφαρμογή για το αστικό πράσινο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «WWF Καλύτερη Ζωή»
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2017 και ολοκληρώνεται την 1η Μαΐου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ και στο http://kalyterizoi.gr/contest

30-3-2017
Η εκπαιδευτική επίσκεψη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, την Τρίτη 28/3/2017.

Η Α΄ και Β’ Γυμνασίου πραγματοποίησε την Τρίτη 28/3/2017 εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια σχολικού περιπάτου στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Στόχος ήταν η καλλιέργεια των Ολυμπιακών αξιών και η άσκηση των παιδιών στα Ολυμπιακά αθλήματα στο φυσικό περιβάλλον των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Τα παιδιά, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», είχαν τη δυνατότητα να δοκιμαστούν σε αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο, στίβο, μπάτμιντον, πετοσφαίριση, χορό, τοξοβολία και σκοποβολή, ενώ περιηγήθηκαν και στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004.

Φωτογραφίες από τις αθλητικές δραστηριότητες ΕΔΩ.


29-3-2017
Δωρεάν Διημερίδα ακαδημαϊκού προσανατολισμού
UNIque Days
UNIque Days
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στις 10 και 11 Απριλίου 2017,
Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι 12135.
Tην πρώτη ημέρα της διημερίδας (10 Απριλίου) πρόκειται να παρουσιαστούν οι σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και τη δεύτερη (11 Απριλίου) εκείνες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α. – πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).
Προεγγραφή:
Για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να πραγματοποιήσουν προεγγραφή για την ημερίδα της επιλογής τους, λόγω περιορισμένων θέσεων. Οι τύποι των εγγραφών διακρίνονται σε:
Ατομικές - Ο κάθε μαθητής εγγράφεται ανεξάρτητα και επιλέγει τα εργαστήρια στα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει.
Ομαδικές - Το σχολείο αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα στοιχεία των μαθητών, καθώς και τα εργαστήρια που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα αρχείο excel. Η ομαδική εγγραφή δεν υποχρεώνει κάποιον καθηγητή να συνοδεύσει τα παιδιά στη διημερίδα, απλά επιταχύνει τη διαδικασία των προεγγραφών.
Οι προεγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα των UNIque Days, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες οδηγίες.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα e-mails:
Για την UNIque Day του Ε.Μ.Π.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για την UNIque Day του Ο.Π.Α.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

28-3-2017
Εθελοντική Αιμοδοσία.
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πέμπτη 06 Απριλίου 2017, από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.
aimodosia2017 poster

27-3-2017

23-3-2017
Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού 2017.
«Ολύμπια εν Δίω»

Οι ομάδες νέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα «Ολύμπια εν Δίω» είτε με θεατρική ομάδα είτε με μουσική, πρέπει να αποστείλουν μέχρι Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 την αίτηση συμμετοχής τους.

Η προκήρυξη και οι οδηγίες της ΔΙΔΕ Πιερίας.

Έντυπα Αιτήσεων συμμετοχής: α). αίτηση συμμετοχής θεατρικής παράστασης, β).αίτηση συμμετοχής μουσικής παράστασης,γ) αίτηση συμμετοχής αθλημάτων.


22-3-2017
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου θα γίνει την

Παρασκευή, 24/3/2017, στις 08:30 π.μ.

Από τη Διεύθυνση


22-3-2017
Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου Λυκείων,
Σάββατο 29 Απριλίου 2017, 6ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης.

6gelprosklisiΤο 6ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης , στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ομάδας Ρητορικής, διοργανώνει αγώνες Αυθόρμητου Λόγου Λυκείων το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του σχολείου, Ευξείνου Πόντου 71, Νέα Σμύρνη και ώρα 9:15 – 13:30.

α). Η ανακοίνωση και το πρόγραμμα των αγώνων Αυθόρμητου Λόγου.

β). Πληροφορίες για τους αγώνες Αυθόρμητου Λόγου. γ).Η πρόσκληση του 6ου ΓΕΛ Νέας Σμύρνης.


22-3-2017

Εκπαιδευτικός διαγωνισμός «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» έτους 2016-2017
για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Η Έγκριση του Διαγωνισμού από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.


22-3-2017

Επιστημονική ημερίδα : «Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαλείμματος»
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 (ώρα 12.00 μ.μ –14.00 μ.μ)

Λεπτομέρειες εδώ.


20-3-2017
Ανοικτή ομάδα μαθητών-Αίθουσα 5
class5prog2Φωτογραφίες από την αίθουσα 5.

17-3-2017
Ημερίδα στο ΠΣΠΑ με θέμα: «Επιστήμη, Τεχνολογία, Πειραματικό»
Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, 11.00π.μ.-7.00 μ.μ.
Συνοπτικό πρόγραμμα ημερίδας

17-3-2017
5ος Διαγωνισμός πειραμάτων Φυσικής για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου
των διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής,
με θέμα: «Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικά κυκλώματα».

Α). Η Προκήρυξη του διαγωνισμού από την Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.
Β).  Η έγκριση του 5ου Διαγωνισμού Πειραμάτων για μαθητές της Γ τάξης των Γυμνασίων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14-3-2017

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
 
programma panellad2017

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας για τα:
1. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ,
2. ειδικά μαθήματα των υποψηφίων,
3. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας.
4. προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2017-18.

Διαβίβαση δυο υπουργικών αποφάσεων σχετικών με την ένταξη των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία.
Με τις παρακάτω Υ.Α. τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β’) υπουργική απόφαση.
Α). Η Υ.Α. με αριθμ. Φ.253/27216/Α5/2017 (ΦΕΚ 524 Β΄) Υ.Α. και
Β). Η Υ.Α. με αριθμ. Φ.253/24567/Α5/2017 (ΦΕΚ 678 Β’) Υ.Α.

10-3-2017
Η ραδιοφωνική ομάδα του ΠΣΠΑ συμμετέχει στο διαγωνισμό
"Κάν' το ν' ακουστεί 2017" του European School Radio-Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
EuropeanSchoolRadio2017
Ψηφίστε και στηρίξτε τη συμμετοχή των μαθητών μας στο διαγωνισμό του μαθητικού ραδιοφώνου 
EUROPEAN SCHOOL RADIO.
Στηρίξτε με την ψήφο σας τις ραδιοφωνικές δημιουργίες των μαθητών μας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esrvote.tk
Θα τις ακούσετε στην κατηγορία Ραδιοφωνικά Μηνύματα στις θέσεις :
120.  "Μία φορά κι έναν καιρό δεν είχαμε διαδίκτυο..."   και
121.  "Τρία προσφυγόπουλα, τρεις κραυγές, ένα μήνυμα"
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Ράνια Τσαμτσούρη, ΠΕ16.
120 .  "Μια φορά κι έναν καιρό δεν είχαμε διαδίκτυο..." Κάποτε η επικοινωνία γινόταν κυρίως με την ανθρώπινη φωνή ενώ σήμερα πρωταγωνιστεί η ηλεκτρονική επικοινωνία. Τότε και τώρα, το ζητούμενο παραμένει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το ραδιοφωνικό μήνυμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των παρακάτω μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών: Αλεξάνδρα Γαβαλιά, Κερκύρα Δημησιάνου, Νίκη Κορδαλή, Χριστίνα Κοτζακωνσταντίνου
121. "Τρία προσφυγόπουλα, τρεις κραυγές, ένα μήνυμα" Έχοντας ζήσει τη φρίκη του πολέμου, τρία προσφυγόπουλα ζητούν να τους δοθεί η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Και πρώτα απ' όλα το δικαίωμά τους στην μόρφωση. Το ραδιόφωνο είναι το μέσο ώστε το μήνυμά τους να ταξιδέψει και ν΄ αγγίξει τις ψυχές όλων μας. Αυτό το ραδιοφωνικό μήνυμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών: Βάιος Αρβανιτάκος, Δημήτρης Σαουάς, Γεωργία Καρανικόλα, Σωτηρία Καναβάκη, Κωνσταντίνα Χιώτη.


9-3-2017

Διεθνής διαγωνισμός γερμανικής γλώσσας για μαθητές, 2017.

Tο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με τις σχετικές πληροφορίες.


9-3-2017

3ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός  “Σκιτσοφρένεια 2017”

β) Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
9-3-2017
Ημερίδα στο ΠΣΠΑ με θέμα : «Επιστήμη, Τεχνολογία, Πειραματικό»
Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, 11.00π.μ.-7.00 μ.μ.

afissaA3 PSPA STEAM

Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Επιστήμη, Τεχνολογία, Πειραματικό!» με σκοπό την ευρύτερη ανάδειξη και προβολή του ρόλου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, διαχρονικά, στη διδασκαλία νέων τεχνολογιών.
Στα πλαίσια της ημερίδας μας θα είναι ομιλητές, απόφοιτοι μας που διακρίνονται σε επιστημονικά πεδία σχετικά με την πληροφορική (κ. Στέλιος Θωμόπουλος, διευθυντής του Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και κ. Χρυσ. Δελλαρόκας, Professor and Chair of Information Systems at Boston University), καθηγητές ΑΕΙ που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες σε μη τεχνολογικά πεδία (κ. Μανθος Σαντοριναίος, επικ. καθηγητής ΑΣΚΤ), απόφοιτοι μας που διακρίνονται επαγγελματικά σε τεχνολογικά πεδία (κ. Γιάννης Τριανταφύλλου, επιχειρηματίας στο χώρο του marketing και αντιπρ. οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου Social Media & e-Business world), και στελέχη της αγοράς που βρίσκονται κοντά στον Σύλλογο μας (κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Γ.Γ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, τ. CEO Oracle Hellas).
Το πρόγραμμα της ημερίδας εμπλουτίζουν -και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του- οι διδάσκοντες στο σχολείο και οι μαθητές τους. Με τη συνεργασία τους θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της ημερίδας πρωτότυπα εργαστήρια όπου θα παρουσιάσουν τεχνολογικές εφαρμογές STEM και STEAM ενώ παράλληλα θα γίνουν και ανοικτές συζητήσεις για το "έξυπνο μέλλον” που υπόσχεται η τεχνολογία.
Η ημερίδα θα είναι ανοικτή σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.
Η παρουσία όλων θα είναι χαρά και τιμή για μας και τη σχολική κοινότητα!

6-3-2017
"Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
το ακαδημαικό έτος 2016-17 και το ακαδ. έτος 2017-18"

Προθεσμία από 06-03-2017 έως και 13-03-2017 για τους υποψήφιους να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με το Ν 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’)΄.  Η εγκύκλιος για τις Επταμελείς Επιτροπές


3-3-2017

Διασκεδαστικός μαθηματικός Διαγωνισμός «ΚΑΓΚΟΥΡΩ 2017», Σάββατο 18 Μαρτίου 2017.

Παράταση μιας εβδομάδας στις προεγγραφές μαθητών/τριών, μέχρι την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 (για την παραλαβή δώρων).  Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ΕΔΩ.


 1-3-2017

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 29-06-2017 έως και 13-07-2017 και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές Λυκείου.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

1-3-2017
Ημέρα Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου για τα τμήματα Σπουδών του,
την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017.
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο διοργανώνει  Ημέρα Ενημέρωσης την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 11:00 το πρωί, για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου στο κεντρικό κτίριο του, στην Λεωφ. Συγγρού 136. Δηλώσεις για την παρακολούθηση, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017. (email:pubrel(at)panteion.gr ή στο τηλέφωνο: 210 9201014).

28-2-2017

Σχέδιο υλοποίησης και Ωρολόγιο πρόγραμμα
Θεματικής Εβδομάδας  «ΣΩΜΑ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» (28-2-2017 ως 3-3-2017)


28-2-2017
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας, οι μαθητές του Γυμνασίου

θα φεύγουν από το Σχολείο με βάση το κανονικό τους πρόγραμμα.

(το ισχύον από 17-10-2016).

Από τη Διεύθυνση


Π.Σ.Π.Α.
Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Ν. Κούνδουρου.
koundouros

Οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Σχολείου όπου
φοίτησε ο Νίκος Κούνδουρος, εκφράζουν τη βαθιά τους  θλίψη  για την  απώλεια  του
σπουδαίου αυτού ανθρώπου, αγωνιστή, διανοούμενου και ξεχωριστού καλλιτέχνη, που με
το πρωτοποριακό του έργο τίμησε την Ελλάδα και το λαό της. Ο Νίκος Κούνδουρος  ήταν
και θα παραμείνει στη συνείδησή μας ως μια κορυφαία και εμβληματική φυσιογνωμία της
Τέχνης και του Πολιτισμού μας.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους κοντινούς του ανθρώπους.


Για το Π.Σ.Π.Α.
Η Διευθύντρια Δημοτικού                                Η Διευθύντρια Γυμνασίου-Λυκείου
Φανή Τσιαμπάση                                                      Ελένη Δανίλη

 

24-2-2017

Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης Πανελλαδικών
ΓΕΛ & ΕΠΑΛ μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

22-2-2017

Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2017 η υποβολή αίτησης για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις .

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 για όλους τους υποψηφίους .

α).Το Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας.
β).Εγκύκλιος για την Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ Υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  ΓΕΛ έτους  2017.
γ).ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και οδηγίες συμπλήρωσης.
δ). Η σχετική εγκύκλιος για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ υπομενού ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

17-2-2017

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2017.
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας από 29-06-2017 έως και 13-07-2017. Δηλώσεις συμμετοχής έως 30-05-2017.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

6-2-2017

Αλλαγές στη Λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) για το Μηχανογραφικό Δελτίο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.


3-2-2017

Κοπή πίτας 2017 Συλλόγου Αποφοίτων ΠΣΠΑ.
 
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, στις 11.00 π.μ.
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΠΣΠΑ
 
prosklisi pitta2017
 

27-1-2017

Συμμετοχή  μαθητών ΠΣΠΑ στο  Μαθηματικό Διαγωνισμό  "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"

Eνημερώνουμε τους μαθητές του σχολείου μας που θα συμμετάσχουν στο Μαθηματικό διαγωνισμό ''ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ'' σχολικού έτους 2016 - 2017 ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 09.00 - 12.00, στο κτήριο του ΝΕΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13α  (μεταξύ των οδών Μαυρομιχάλη και Χαριλάου Τρικούπη)


 

 

11-1-2017

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Διεύθυνση και οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, συγχαίρουν τους παρακάτω μαθητές για την επιτυχία τους
στον 77ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», Σχολικού Έτους 2016 – 2017.

Α.Α.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΑΞΗ

ΤΜΗΜΑ

1 ΓΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β1
2 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β1
3 ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β1
4 ΜΠΡΓΚΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β1
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ1
6 ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ1
7 ΜΠΡΓΚΟΒΙΤΣ ΜΑΓΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ1
8 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ2


4-1-2017

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Φυσικής  (Α΄ & Β Λυκείου.)

Το εκπαιδευτικό υλικό, επαναληπτικές ασκήσεις Φυσικής, και για τις δυο τάξεις μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

 


16-12-2016

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2016.
Πέμπτη 22/12/2016
11.00-16.00
1 όροφος ΠΣΠΑ
bazaar2016

13-12-2016

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2020 (Γεννηθέντων το έτος 1999) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ για κατάθεση Δελτίου Απογραφής.

Αφορά ΓΕΛ- Εσπερινά γυμνάσια -ΕΠΑΛ και ιδιωτικά σκολεία.

Στρατολογία - Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσεως 2020 (Γεννηθέντων το έτος 1999).

 


9-12-2016

Πανελλαδικές  εξετάσεις  2017.

 panellin2017 (Custom)Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος (Φ.251/210705/Α5) 9-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές του σχολικού έτους 2016-17.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία και το 2017.(Στο Μηχανογραφικό Δελτίο)
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το βρείτε  ΕΔΩ.

30-11-2016

Η Εκδήλωση για το σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο.

«Πρώτη Προβολή» (Νίκος Κούνδουρος , ο απόφοιτος του ΠΣΠΑ)

 

koundourosΓια το βραβευμένο σκηνοθέτη και το έργο του μίλησαν, ο κ. Άγγελος Δεληβοριάς καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κριτικός κινηματογράφου και απόφοιτος του ΠΣΠΑ κ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, ο πρόεδρος των αποφοίτων κ. Βαρότσος Γιάννης και η Διευθύντρια του ΠΣΠΑ κα  Ελένη Δανίλη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Παιδείας κ. Κώστας Ζουράρις, ο πρώην υπουργός κ. Νίκος Σηφουνάκης, ο καθηγητής πανεπιστημίου και πρώην βουλευτής κ. Κων/νος Τσουκαλάς, ο δικηγόρος κ. Αλέξανδρος Λυκουρέζος και πολλοί απόφοιτοι του ΠΣΠΑ.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα τελετών ΠΣΠΑ, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016,  ΕΔΩ.


28-11-2016

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας 2016.

Το σχολείο μας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας στο έργο eTwinning "Boosting Language Skills ".
Αυτό σημαίνει πως η εργασία της διδάσκουσας κας Διονυσίας Τζακώστα, η εργασία των μαθητών και του σχολείου μας έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

etw europeanqualitylabel 80868 el


18-11-2016

Αγαπητές και αγαπητοί,
ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών
σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο

«Πρώτη Προβολή»
(Νίκος Κούνδουρος, ο απόφοιτος του ΠΣΠΑ)

που διοργανώνει
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 στις 18:30 το απόγευμα,
στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας,

Κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο συναπόφοιτος μας
Νίκος Κούνδουρος (αποφ. 44),
ο οποίος θα τιμήσει την εκδήλωση με την παρουσία και τη δουλειά του.
Θα μιλήσουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον
χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, παράλληλα
με την παρουσίαση αποσπασμάτων από το έργο
του συναπόφοιτου μας σκηνοθέτη και εικαστικού.
Η παρουσία σας θα είναι τιμή για τον Σύλλογο μας και το Σχολείο μας.
Σας περιμένουμε όλες και όλους!


Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Αποφοίτων ΠΣΠΑ
π.α. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

pspakoundouros2


14-11-2016

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

              ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 15-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
- ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα.
Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Σχολείου μας για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.
  Ώρα προσέλευσης μαθητών/τριών: 9.00 π.μ.
  Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.


Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Ελένη Δανίλη

Το σχετικό έγγραφο του Δημάρχου Αθηναίων κ. Καμίνη Γεωργίου με θέμα: 

"Αναστολή λειτουργίας Σχολείων λόγω της επίσκεψης του Προέδρου των Η.Π.Α. κ. Μπαράκ Ομπάμα"


14-11-2016

Αλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου.
Δημοσιεύθηκε τo Π. Δ.126/2016. 

Η Εγκύκλιος  του υπουργείου.

Το  ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016 του Π.Δ.126/2016 με θέμα: «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου»


10-11-2016

Μαθηματικός διαγωνισμός ''Ο ΘΑΛΗΣ''  2016 - 2017

Ενημερώνονται οι μαθητές του σχολείου που θα συμμετάσχουν στον μαθηματικό διαγωνισμό ''Ο ΘΑΛΗΣ'', σχολικού έτους 2016 - 2017, ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, στο 16o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Πανόρμου και Λαρίσης 47, Αθήνα, τηλέφωνο : 2106911870.
Ώρα προσέλευσης μαθητών : 08.30 το αργότερο.


9-11-2016

Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου

Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος  Δ2. (9-11-2016)

Αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα  ΕΔΩ.


7-11-2016

paideias26916cΨηφιακές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ανακαλύπτω. Δημιουργώ. Συμμετέχω.

Ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες & υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.


31-10-2016

Η παρέλαση των μαθητών του σχολείου μας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

parelasi20162810Custom

Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας τίμησαν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη συμμετοχή τους στη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ

 


31-10-2016

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάνουμε γνωστό στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Γυμνασίου ότι με την Υπουργική Απόφαση 169770/Δ2/12.10.2016 θα λειτουργήσουν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας των μαθητών/τριών Γυμνασίου στα μαθήματα:
  1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  3. Μαθηματικά
  4. Φυσική
  5. Χημεία
  6. Αγγλικά
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να καταθέσουν την αίτηση-δήλωση των μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στη Διεύθυνση του Σχολείου, μέχρι και την Πέμπτη,3 Νοεμβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, θα προταθούν οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.
 
 

24-10-2016

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Νοσοκομείων για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2017-18.

Το Δελτίο Τύπου του υπουργείου.


 

18-10-2016

3η Πανελλήνια ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.
Πρόγραμμα εκδηλώσεων,της Πέμπτης 20/10/2016.

 

athl2016


17-10-2016

24-11-2016 UPD

Η ενημέρωση των Γονέων & Κηδεμόνων το σχολικό έτος 2016-17.

Η ενημέρωση των Γονέων & Κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών/τριών θα γίνεται κάθε Τρίτη.

Οι ώρες υποδοχής και ενημέρωσης. (Upd 24-11-2016)

ypodgoneon24 11b 2016 17


 

10-10-16

Aλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται από το υπουργείο Παιδείας.

Το ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου (166077/Δ2).


 30-9-2016

Η νέα διδακτέα ύλη των Θρησκευτικών,
Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-17.

26-9-2016
paideias26916c Ανακαλύπτω. Δημιουργώ. Συμμετέχω.

Από το υπουργείο Παιδείας, σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών ανοιχτές στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχόμενου. https://go.minedu.gov.gr


23-9-2016

Μαθητικοί Όμιλοι σχολικού έτους 2016-17.  (*upd 26-9-2016)

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους κηδεμόνες των μαθητών για τη συμμετοχή σε Ομίλους, υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 30/9/2016 με κατάθεση της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης στη γραμματεία του σχολείου.
Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί έως 2 ομίλους.

Κατάλογος Μαθητικών Ομίλων σχολικού έτους 2016-17.

Έντυπο αίτησης παρακολούθησης Ομίλου 2016-17.


 23-9-2016

Καινοτόμος Δράση: «Από το σχολείο στη γειτονιά, από τη γειτονιά στην πόλη»

για μαθητές Β΄ Γυμνασίου-Β΄ Λυκείου,  κάθε Παρασκευή.
Επόπτρια: Κατερίνα Κυριακού, φιλόλογος, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης.

Περισσότερα ΕΔΩ


23-9-2016

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Β1 & Β2


Το σχ. έτος 2016-17 θα λειτουργήσει στο σχολείο μας για τους μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στο μάθημα των Αγγλικών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) επιπέδου Β1 ή/και Β2 (Pre-Lower, Lower).


21-9-2016

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΣΠΑ

Τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας για την εισαγωγή μαθητών/τριών στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου  του Σχολείου μας έχουν κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:

1. ΦΙΛΙΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΥΔΙΑ
2. ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΓΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
4. ΤΖΕΣΣΕΝ ΕΛΣΕ
5. ΧΥΣΕΝΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Από τη Διεύθυνση

 


20--9-2016

   ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοίνωση
για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.
   Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ρυθμίζεται από την εγκύκλιο 12773/Δ2/23-1-2015 χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.
   Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί έως και την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.
   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.
Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.  
 
                                                                                                        Από τη Διεύθυνση            

 

Διάκριση εργασίας μαθητών του Π.Σ.Π.Α. στο 5ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο ACSTAC 2016.


awards1Η εργασία των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου του ΠΣΠΑ, Μπούρχας Ιωάννας,Νικολάου Σπύρου και Φειδάκη Λεωνίδα κρίθηκε ως η 2η πλέον ενδιαφέρουσα εργασία του 5ου Διεθνούς μαθητικού συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας 2016, στη θεματική ενότητα της Φυσικής.Στους μαθητές μας απενεμήθη η σχετική διάκριση.Περισσότερα εδώ.

 

 


14-9-16

Προκήρυξη κενής θέσης για εισαγωγή στο Γυμνάσιο του ΠΣΠΑ.

(Σχολικό έτος 2016-17)

 

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 910/19/5/2015 ΦΕΚ (τ. Β'), την Πράξη 1/13-9-2016 του ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΣΠΑ.

προκηρύσσεται

μία θέση για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας:

Τα δυο μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

Α) Νεοελληνική Γλώσσα στην εξεταστέα ύλη της Β' Γυμνασίου και

Β) Μαθηματικά στην εξεταστέα ύλη της Β' Γυμνασίου.

Η εξέταση θα διαρκέσει δύο (2) ώρες και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00 μέχρι την Τρίτη 20/9/2016 έως τις 09:30 π.μ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής:

α) Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

β) Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.
γ) Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Γυμνασίου.

Διενέργεια εξετάσεων:

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τρίτη 20/9/2016 και ώρα 12:00-14:00 στο χώρο του σχολείου.


13-9-2016

etw qualitylabel 80868 el

Etwinning Programme “Boosting Language Skills”

Συγχαρητήρια στους μαθητές/τριες του τμήματος Δ2-Αγγλικών (σχ. έτος 2015-2016) του Π.Σ.Π.Α. των οποίων οι εργασίες και συνεισφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος etwinningBoosting Language Skillsβραβεύτηκαν με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν στο έργο μας.

Η Διδάσκουσα

Διονυσία Τζακώστα

 


13-9-2016

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ B

                                                                             Η Διδάσκουσα
                                                                          Διονυσία Τζακώστα

Πανελλαδικές  εξετάσεις  2017

12-9-2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2894Β/12-9-2016) η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2017 για τους αποφοίτους Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.


 

 9-9-2016

Αποτελέσματα κλήρωσης για φοίτηση στη Β΄ Λυκείου.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης, της Παρασκευής 9/9/16, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2016-107 είναι:
Κληρώθηκαν για τις δυο κενές θέσεις  της   Β΄  Λυκείου:
1. ΜΙΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Επιλαχόντες:
1. ΚΑΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΣΠΑ


 
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
                    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους
θα γίνει τη Δευτέρα, 12/9/16, στις 10:00.
Θα ακολουθήσει η διανομή βιβλίων στους μαθητές.
                                             Από τη Διεύθυνση.
                         Καλή Σχολική Χρονιά!

 


2-9-2016

Προκήρυξη κενών θέσεων για εισαγωγή στο Λύκειο του ΠΣΠΑ.

(Σχολικό έτος 2016-17)

 

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 910/19/5/2015 ΦΕΚ (τ. Β'), την Πράξη 4/2-9-2016 του Συλλόγου Διδασκόντων του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις Οδηγίες με ημερομηνία 15/5/2015 “Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία”
προκηρύσσονται
οι ακόλουθες κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών του Λυκείου του σχολείου μας:
Μία (01) θέση με κλήρωση για τη Β' τάξη του Λυκείου.  (UPD   δυο (02) θέσεις με κλήρωση.)
Δύο (02) θέσεις με εξετάσεις για τη Γ' τάξη του Λυκείου.
Τα δυο μαθήματα που θα εξεταστούν για τη Γ' Λυκείου είναι:
Α) Νεοελληνική Γλώσσα στην εξεταστέα ύλη της Β' Λυκείου και
Β) Μαθηματικά στην εξεταστέα ύλη της Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας.
Η εξέταση θα διαρκέσει τρεις (03) ώρες και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα.
Προθεσμίες: Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά από 8:00 έως 14:00 μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή 9/9/2016 έως τις 09:30 π.μ.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής για τη Γ' Λυκείου ή στην κλήρωση για την κενή θέση της Β’ Λυκείου είναι:
α)Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.
β) Φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου.
γ) Βεβαίωση εγγραφής του υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Λυκείου.
Διενέργεια εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για τη Γ' τάξη θα διενεργηθούν την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 10:00-13:00 και η κλήρωση για τη Β' τάξη την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 11:00π.μ.
Δεδομένου ότι οι μετεγγραφές των μαθητών μας δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενδέχεται να προκύψουν και άλλες κενές θέσεις μαθητών στο Λύκειο ή και κενές θέσεις στο Γυμνάσιο, οι οποίες θα προκηρυχθούν άμεσα.
 
Από τη Διεύθυνση.

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μαθητές μας για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ!

Το ΕΠ.Ε.Σ., η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρουν τους αποφοίτους του ΠΣΠΑ για τις επιτυχίες τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και καλή σταδιοδρομία!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2016 : Ποσοστό επιτυχίας 95,12%
Οι 39 από τους 41 μαθητές που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό Δελτίο (Νέο Σύστημα-90%) πέτυχαν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύνολο υποψηφίων (Νέο Σύστημα-90%) : 41    Εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ : 39.     Ποσοστό επιτυχίας : 95,12%


Δείτε τον κατάλογο επιτυχόντων 90% (Νέο Σύστημα) 2016.

 

ypaideias21
depps
schgrp

 

 
paideias26916c
digitalsch
fotodentrolin
paneladikon
trapezathemok1
hycustom
eoppep